Vilkår for bruk av webområde og Toolbox

Disse Vilkårene for Bruk av Webområde og Toolbox (heretter kalt «Retningslinjer») ble lagt ut og gjelder fra 28. februar 2019.

 1. DEFINISJONER

  Tilkoblede Tjenester betyr stedsbaserte tjenester (lokale søk, trafikkinformasjon, drivstoffpris, værinformasjon osv.) som krever en form for Internett-tilkobling (datatilgang via et SIM-kort eller Bluetooth, trådløs Internett-tilgang, TMC-mottaker osv.) på din Enhet.

  Innhold betyr kart, interessepunkter, 3D-innhold, stemmer, språkfiler og annet navigasjonsrelatert innhold som kan lastes opp på Enheten din og brukes med Programvaren.

  Enhet betyr en enhet med GPS-funksjoner, som for eksempel

  • Personlige navigasjonsenheter (også kalt PND eller PNA);
  • Smarttelefoner/personlige digitale assistenter (også kalt PDA), inkludert SD-kort og andre lagringsmedia (hvis Programvare eller Innhold er lagret på disse);
  • Mobiltelefoner med GPS-funksjoner;
  • Navigasjonssystemer i bil
  • PCer, bærbare PCer og nettbrett med GPS-funksjoner;
  • Personlige mediespillere (PMP) med GPS-funksjoner.

  NNG betyr NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company (utvikling av programvare av kommersielt selskap med begrenset ansvar) som leverer Programvaren og Produktet.

  Registrert kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungarn
  Registreringsrett: Budapest-hovedstad Regional domstol (Fővárosi Törvényszék)
  Firmaets registreringsnummer: Cg.01-09-891838
  Skattenummer: 13357845-2-44
  E-postadresse: info@naviextras.com
  Webområde: www.nng.com

  Produkt betyr Oppdateringer, Innhold og Tilkoblede Tjenester.

  Webområde betyr https://mazda.welcome.naviextras.com/ dennes underdomener.

  Programvare betyr navigasjonsprogramvaren som kjører på enheten.

  Toolbox betyr et gratis programvareverktøy for PC og OSX som brukes til å laste ned Oppdateringer og Produkter fra NNG-servere og laste dem opp på Enheten.

  Oppdateringer betyr oppdateringer av Innhold og Programvare som leveres av Enhetens produsent eller Programvareutvikleren, og som gir tilleggsfunksjoner, nye versjoner av Innhold eller som fikser kjente Programvareproblemer.

  Bruker eller «du» betyr en registrert eller ikke-registrert besøkende på Webområdet og/eller i Toolbox.

 2. BRUK AV WEBOMRÅDET OG TOOLBOX

  1. Formålet med dette dokumentet

   1. Dette dokumentet fastsetter Vilkårene for bruk av Webområdet og Toolbox. Les nøye gjennom disse Vilkårene!

   2. For en hvilken som helst bruk av Webområdet og Toolbox godtar du alle Vilkårene og Betingelsene som er beskrevet i dette dokumentet. Du godtar også at vi kan tilpasse og/eller revidere dette dokumentet etter eget skjønn og ved bruk av dette Webområdet og Toolbox etter den effektive datoen for slike endringer, godtar du å være bundet av disse revisjonene og endringene. Vi foreslår at du besøker Webområdet og Toolbox ofte for den nyeste informasjonen.

   3. Hvis du ikke godtar disse Vilkårene og Betingelsene, ber vi om at du straks slutter å bruke Webområdet og Toolbox.

  2. Driften av Webområdet og Toolbox

   1. Webområdet og Toolbox drives av NNG.

  3. Tjenester som leveres av Webområdet og Toolbox

   • Detaljert beskrivelse av oppdateringer, navigasjonsinnhold for Brukere via e-levering (nedlasting fra Internett);
   • Muligheter til å kjøpe eller laste ned Produkter til Enheten din.
   • Mulighet til å abonnere på nyhetsbrev;
   • Støtter problemløsning ved å stille til disposisjon et punkt med ofte stilte spørsmål og kontaktinformasjon for kundestøtte.
  4. Registrering i Toolbox

   1. Brukerregistrering

    Enkelte funksjoner i Toolbox er tilgjengelige kun for registrerte Brukere. Kjøp av Oppdateringer, Innhold eller Tilkoblede Tjenester krever Brukerregistrering. Registreringen er enkel og gratis. Brukerens personopplysninger skal behandles i samsvar med retningslinjene for personvern som er tilgjengelige på Webområdet eller i Toolbox.

    Vennligst ikke del Brukernavnet og/eller passordet ditt med noen tredjepart, eller gi tredjepart tilgang til Toolbox med dine påloggingsdata. Du påtar deg alt ansvar for eventuell uautorisert bruk av Brukernavn eller passord som er tilordnet deg selv.

    Du kan når som helst slette profilen din i Toolbox (med alle dine personopplysninger).

  5. Innhold som er tilgjengelig på Webområdet og i Toolbox

   1. Tekstene, illustrasjoner og bilder som vises på Webområdet og i Toolbox, er kun til informasjon og må ikke anses som et tilbud. NNG er ikke ansvarlig for riktigheten, nøyaktigheten, aktualiteten eller fullstendigheten av innholdet som er tilgjengelig på Webområdet og i Toolbox. NNG forbeholder seg retten til å endre slik informasjon når som helst og uten forvarsel. Informasjonen som publiseres på Webområdet og i Toolbox, kan henvise til produkter, programmer og tjenester som ikke er tilgjengelige i ditt land. Slike referanser innebærer ikke at NNG har til hensikt å selge slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land.

   2. NNG skal ikke holdes ansvarlig for direkte skader eller følgeskader, tap av fortjeneste eller tilleggskostnader eller skader av noe slag som følge av bruk av Webområdet eller Toolbox, eller for falskt, feil eller ufullstendig innhold.

  6. Brukerens forpliktelser

   1. Du godtar å ikke forstyrre, avbryte eller forsøke å forstyrre eller avbryte operasjonen av Webområdet eller Toolbox eller av nettverkene som er koblet til Webområdet og Toolbox, og du godtar å overholde alle retningslinjer for sikkerhet.

   2. Brukeren kan ikke laste opp eller på annen måte publisere noe innhold fra Webområdet eller Toolbox da dette på alle måter er ulovlig (opphavsrettslig beskyttet eller ulovlig på grunn av moralske eller andre årsaker).

  7. Begrensning av Brukertilgang

   NNG kan når som helst begrense tilgangen din til Webområdet og Toolbox eller deler av Webområdet og Toolbox etter eget skjønn, av hensyn til sikkerhet eller forretninger, som følge av påståtte eller mistenkte brudd på disse Vilkårene eller for å beskytte intellektuell eiendom. Webområdet og Toolbox kan også legge begrensninger på visse funksjoner eller begrense tilgangen din til deler av eller hele Webområdet og Toolbox uten forvarsel eller erstatningsansvar. NNG kan slette enhver Brukerkonto og/eller suspendere Brukerens pålogging uten forhåndsvarsel.

  8. Tilgjengelighet av Webområdet og Toolbox

   Vi kan ikke garantere 24/7 pålitelig operasjon, tilgjengelighet og oppetid av Webområdet og Toolbox, men vi gjør alt for å sikre høy tilgjengelighet.