Vilkår for brug af webstedet og Toolbox

Disse vilkår for brug af webstedet og Toolbox (herefter kaldet ”politikken”) blev offentliggjort og trådte i kraft den 28. februar 2019.

 1. DEFINITIONER

  Tilsluttede tjenester vil sige placeringsbaserede tjenester (lokal søgning, trafikinformation, brændstofpriser, oplysninger om vejrforhold osv.), som kræver en form for onlineforbindelse (dataadgang via SIM-kort, Bluetooth, trådløs internetadgang eller TMC-modtager osv.) på enheden.

  Indhold vil sige kort, interessepunkter, 3D-indhold, stemmer, sprogfiler og andet navigationsrelateret indhold, som kan overføres til enheden og bruges sammen med din software.

  Enhed vil sige en enhed med GPS-funktion, såsom

  • Personlige navigationsenheder (også kaldet PND eller PNA);
  • Smartphones/personal digital assistants (også kaldet PDA’er), inklusive SD-kort og andre lagermedier (hvis software eller indhold gemmes på dem);
  • Mobiltelefoner med GPS-funktion;
  • Bilnavigationssystemer;
  • Pc'er, notebooks og tablet-pc’er med GPS-funktion;
  • Personlige medieafspillere (PMP'er) med GPS-funktion.

  NNG vil sige NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, som leverer softwaren og produktet.

  Registreret kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungarn
  Registreret ved følgende domstol: Domstolen i hovedstadsområdet Budapest (Fővárosi Törvényszék)
  Virksomhedens registreringsnummer: 01-09-891838
  Skattenummer: 13357845-2-44
  E-mailadresse: info@naviextras.com
  Websted: www.nng.com

  Produkt vil sige opdateringer, indhold og tilsluttede tjenester.

  Websted vil sige https://mazda.welcome.naviextras.com/ med underdomæner.

  Software vil sige navigationssoftwaren, som kører på din enhed.

  Toolbox er et gratis software-værktøj til pc og OS X, som bruges til at hente opdateringer og produkter fra NNGs servere og til at overføre dem til enheden.

  Opdateringer vil sige opdateringer af indhold og software, som leveres af enhedsfabrikanten eller softwareudvikleren, der tilføjer yderligere funktioner og nye versioner af indhold eller retter kendte softwareproblemer.

  Bruger eller ”du” vil sige en registreret eller ikke-registreret besøger på webstedet og/eller hos Toolbox.

 2. BRUG AF WEBSTEDET OG TOOLBOX

  1. Formålet med dette dokument

   1. Dette dokument fastlægger vilkårene for brugen af webstedet og Toolbox. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt.

   2. Når du bruger webstedet og Toolbox på nogen måde, accepterer du alle vilkår og betingelser som er angivet heri. Du accepterer også, at vi kan supplere og/eller revidere dette dokument efter vores skøn, og du accepterer at være bundet af disse revideringer og tilføjelser, når du bruger webstedet og Toolbox efter ikrafttrædelsesdatoen for sådanne revideringer/tilføjelser. Vi anbefaler, at du besøger webstedet og Toolbox ofte for at få de nyeste oplysninger.

   3. Hvis du ikke accepterer disse vilkår og betingelser, anmoder vi om, at du straks ophører med at bruge webstedet og Toolbox.

  2. Drift af webstedet og Toolbox

   1. Webstedet og Toolbox drives af NNG.

  3. Tjenester, der stilles til rådighed på webstedet og i Toolbox

   • Detaljeret beskrivelse af opdateringer, navigationsindhold til brugerne via e-levering (hentning fra internettet);
   • Mulighed for at købe eller hente produkter på din enhed;
   • Mulighed for at abonnere på nyhedsbreve;
   • Hjælp til fejlfinding i form af et afsnit med ofte stillede spørgsmål og kontaktoplysninger til vores kundeservice.
  4. Tilmelding til Toolbox

   1. Brugerregistrering

    Nogle funktioner i Toolbox er kun tilgængelige for registrerede brugere. Køb af opdateringer, indhold eller tilsluttede tjenester kræver brugerregistrering. Registrering er let og gratis. Brugernes personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i den politik om beskyttelse af personlige oplysninger, der kan findes på webstedet eller i Toolbox.

    Undlad venligst at dele dit brugernavn og/eller din adgangskode med andre eller på anden måde at give andre adgang til Toolbox med dine logindata. Du bærer det fulde ansvar for enhver uautoriseret brug af noget brugernavn eller nogen adgangskode, som er tildelt dig.

    Du kan på ethvert tidspunkt slette din profil (inklusive alle dine personlige data) fra Toolbox.

  5. Indhold, der er tilgængeligt på webstedet og i Toolbox

   1. De tekster, illustrationer og billeder der vises på webstedet og i Toolbox, er udelukkende til information, og skal ikke ses som værende et tilbud. NNG påtager sig intet ansvar vedrørende korrekthed, nøjagtighed, rettidighed eller fuldstændighed af det tilgængelige indhold på webstedet eller i Toolbox. NNG forbeholder sig retten til at ændre disse informationer, på ethvert tidspunkt, uden forudgående varsel. De informationer der offentliggøres på webstedet og i Toolbox kan henvise til produkter, programmer eller tjenester, der ikke er tilgængelige i dit land. Sådanne henvisninger antyder ikke, at NNG planlægger at sælge sådanne produkter, programmer eller tjenester i dit land.

   2. NNG kan ikke holdes ansvarlig for direkte skader eller følgeskader, tabt fortjeneste eller andre omkostninger, eller nogen form for skader der opstår som følge af brugen af webstedet eller Toolbox eller af forkert, unøjagtigt eller ufuldstændigt indhold.

  6. Brugerens forpligtelser

   1. Du samtykker i, at du ikke må forstyrre, afbryde eller forsøge at forstyrre eller afbryde driften af webstedet og Toolbox eller de netværk, som er forbundet med webstedet og Toolbox, og at du vil overholde alle sikkerhedspolitikker.

   2. Brugeren må ikke overføre eller på anden måde offentliggøre noget indhold på webstedet eller i Toolbox, som er ulovligt (ophavsretligt beskyttet eller ulovligt af moralske eller andre grunde).

  7. Begrænset brugeradgang

   NNG kan når som helst begrænse din adgang til webstedet eller Toolbox eller dele af webstedet eller Toolbox efter eget skøn, hvis det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt af sikkerheds- eller forretningsmæssige årsager, som følge af enhver påstået eller mistænkt krænkelse af disse vilkår eller for at beskytte immaterielle rettigheder. Webstedet og Toolbox kan også indføre begrænsninger af visse funktioner eller begrænse din adgang til dele af eller hele webstedet og Toolbox uden forudgående varsel eller ansvar. NNG kan slette enhver brugerkonto og/eller annullere brugerens login uden forudgående varsel.

  8. Tilgængeligheden af webstedet og Toolbox

   Vi garanterer ikke en 24/7 fejlfri drift, tilgængelighed, eller oppetid på webstedet og Toolbox, men vi foretager alle rimelige bestræbelser på at sikre høj tilgængelighed.