Podmínky použití webu a aplikace Toolbox

Tyto podmínky používání webu a aplikace Toolbox (dále jen „zásady“) byly zveřejněny a platí od 28. února 2019.

 1. DEFINICE

  Připojené služby jsou služby založené na určování polohy (místní hledání, informace o provozu, cena paliva, informace o počasí apod.), které vyžadují určitý druh připojení vašeho zařízení k internetu (datové připojení prostřednictvím karty SIM nebo technologie Bluetooth, bezdrátové připojení k internetu, přijímač TMC apod.).

  Pojmem obsah se rozumí mapy, body zájmu, 3D obsah, hlasy, jazykové soubory a další obsah související s navigací, který lze nahrát do vašeho zařízení a používat ve vašem softwaru.

  Zařízení znamená zařízení s funkcí GPS, jako jsou:

  • osobní navigační zařízení (zvaná také PND nebo PNA),
  • smartphony a digitální diáře (zvané také PDA), včetně SD karet a dalších úložných médií (ať už je na nich uložen software nebo obsah),
  • mobilní telefony s funkcí GPS,
  • navigační systémy ve vozidlech,
  • počítače, notebooky a tablety s funkcí GPS,
  • osobní multimediální přehrávače (PMP) s funkcí GPS.

  Zkratka NNG označuje společnost NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, která poskytuje software a produkt.

  Sídlo společnosti: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Maďarsko
  Rejstříkový soud: Zemský soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék)
  Identifikační číslo organizace: 01-09-891838
  Daňové identifikační číslo: 13357845-2-44
  E-mailová adresa: info@naviextras.com
  Webové stránky: www.nng.com

  Pojmem produkt se rozumí aktualizace, obsah a připojené služby.

  Web označuje adresu https://mazda.welcome.naviextras.com/ a její poddomény.

  Software znamená navigační software používaný ve vašem zařízení.

  Toolbox je bezplatný softwarový nástroj pro PC a OSX, který slouží ke stahování aktualizací a dalších produktů ze serverů společnosti NNG a k jejich nahrávání do zařízení.

  Aktualizacemi se rozumí aktualizace obsahu a softwaru, které poskytuje výrobce zařízení nebo vývojář softwaru a které zajišťují další funkce, nové verze obsahu nebo opravy známých chyb softwaru.

  Uživatelem nebo „vámi“ se rozumí registrovaný nebo neregistrovaný návštěvník webu a/nebo aplikace Toolbox.

 2. POUŽÍVÁNÍ WEBU A APLIKACE TOOLBOX

  1. Účel tohoto dokumentu

   1. Tento dokument stanovuje podmínky používání webu a aplikace Toolbox. Tyto podmínky si pozorně přečtěte.

   2. Jakýmkoli použitím webu a aplikace Toolbox přijímáte všechny podmínky uvedené v tomto dokumentu. Také tím vyjadřujete svůj souhlas s tím, že můžeme podle svého uvážení upravovat anebo revidovat tento dokument, a použitím webu a aplikace Toolbox po datu nabytí platnosti takových úprav či revizí souhlasíte s tím, že tyto revize a úpravy jsou závazné. Doporučujeme, abyste často navštěvovali web a aplikaci Toolbox a prošli si nejnovější informace.

   3. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, žádáme vás, abyste okamžitě přestali web a aplikaci Toolbox používat.

  2. Provozování webu a aplikace Toolbox

   1. Web a aplikaci Toolbox provozuje společnost NNG.

  3. Služby poskytované prostřednictvím webu a aplikace Toolbox

   • Podrobný popis aktualizací a navigačního obsahu pro uživatele získávaných elektronicky (stažením z internetu)
   • Možnost zakoupení nebo stažení produktů do zařízení
   • Možnost přihlášení k odběru bulletinů
   • Pomoc při odstraňování potíží prostřednictvím oddílu častých otázek a kontaktních údajů péče o zákazníky
  4. Registrace v nástroji Toolbox

   1. Registrace uživatele

    Některé funkce nástroje Toolbox jsou k dispozici pouze registrovaným uživatelům. Nákup aktualizací, obsahu nebo připojených služeb vyžaduje registraci uživatele. Registrace je snadná a bezplatná. Osobní údaje uživatele jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zásad ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webu nebo v nástroji Toolbox.

    Své uživatelské jméno ani heslo nesdělujte žádné třetí straně ani žádné třetí straně neumožňujte přístup k nástroji Toolbox pomocí vašich přihlašovacích údajů. Nesete plnou odpovědnost za případné neoprávněné použití uživatelských jmen či hesel, která vám byla přidělena.

    Svůj profil (se všemi osobními údaji) můžete z nástroje Toolbox kdykoli odstranit.

  5. Obsah dostupný na webu a v aplikaci Toolbox

   1. Texty, ilustrace a obrázky zobrazené na webu a v aplikaci Toolbox jsou pouze informativní a nelze je považovat za nabídku. Společnost NNG nezodpovídá za správnost, přesnost, včasnost či úplnost obsahu dostupného na webu a v aplikaci Toolbox. Společnost NNG si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tyto informace změnit. Informace publikované na webu a v aplikaci Toolbox mohou odkazovat na produkty, programy či služby, které nejsou dostupné ve vaší zemi. Tyto odkazy nenaznačují úmysl společnosti NNG tyto produkty, programy či služby prodávat ve vaší zemi.

   2. Společnost NNG nenese odpovědnost za žádné přímé ani následné škody, ztrátu zisku nebo dodatečné náklady ani za jakékoli škody způsobené používáním webu nebo aplikace Toolbox nebo nepravdivého, nesprávného nebo neúplného obsahu.

  6. Povinnosti uživatele

   1. Zavazujete se k tomu, že nebudete měnit, narušovat ani se pokoušet měnit či narušovat provoz webu a aplikace Toolbox ani sítí propojených s webem a aplikací Toolbox a že se budete dodržovat všechny zásady zabezpečení.

   2. Uživatel nesmí na web ani do aplikace Toolbox nahrávat ani jinak publikovat žádný obsah, který by byl jakkoli nezákonný (chráněný autorskými právy nebo nezákonný z hlediska morálky nebo jiných hledisek).

  7. Omezení přístupu uživatele

   Společnost NNG může podle svého uvážení kdykoli omezit váš přístup k webu nebo aplikaci Toolbox nebo některým částem webu nebo aplikace Toolbox, jak to bude vhodné nebo nezbytné z bezpečnostních nebo obchodních důvodů, a to v důsledku jakéhokoli údajného nebo možného porušení těchto podmínek, nebo aby chránila duševní vlastnictví. Na webu a v aplikaci Toolbox je možné zavést omezení určitých funkcí nebo omezit váš přístup k některým částem nebo k celému webu a aplikaci Toolbox, a to bez předchozího upozornění a bez jakýchkoli závazků. Společnost NNG může bez předchozího upozornění odstranit kterýkoli uživatelský účet a/nebo pozastavit platnost přihlašovacích údajů uživatele.

  8. Dostupnost webu a aplikace Toolbox

   Nezaručujeme nepřetržitý spolehlivý provoz, dostupnost či pohotovost webu a aplikace Toolbox, ale vynakládáme značné úsilí na zajištění vysoké dostupnosti.