Če uporabljate operacijski sistem macOS in želite tudi v prihodnje posodabljati svoje zemljevide, odstranite staro različico aplikacije Toolbox in od tukaj namestite novo.

Prenesi


Povzetek pravilnika o zasebnosti

V tem dokumentu je kratek povzetek pravilnika o zasebnosti (v nadaljevanju »pravilnik«). Podrobne informacije o obdelavi podatkov najdete v popolni različici pravilnika, ki je dostopen spodaj. Upoštevajte, da samo popolna različica pravilnika vsebuje vse potrebne informacije. Namen tega povzetka je, da vam pomagamo razumeti pravilnik.

Namen obdelave podatkov Omogočanje dostopa do vsebine in posodobitev, do katerih je uporabnik upravičen, in omogočanje nakupa z registracijo na spletnem mestu in za orodje Toolbox (ali za kateri koli drugi kanal, ki ga ponuja NNG)

Ustrezno poglavje pravilnika: 2.4.1.
Sodelovanje s partnerji za obveščanje uporabnika o razpoložljivi vsebini in posodobitvah, do katerih je uporabnik upravičen

Ustrezno poglavje pravilnika: 2.4.2.
Pošiljanje obvestil

Ustrezno poglavje pravilnika: 2.4.3
Upravitelj podatkov
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Obseg obdelovanih podatkov
 1. Obdelovani podatki, ki so povezani z registracijo uporabnika:
  • uporabnikovo ime;
  • uporabnikov e-poštni naslov;
  • država;
  • aktivnost uporabnika.
 2. Obdelovani podatki, ki so povezani s prepoznavanjem kartice SD:
  • znamka in model za identifikacijo naprave;
  • SWID (ID ustvarjen iz številke VIN z uporabo enosmerne zgoščevalne funkcije);
  • številka IMEI (International Mobile Equipment Identity);
  • različica programske opreme;
  • datum prve uporabe (čas prve določitve položaja GPS z glavno enoto za navigacijo);
  • številka VIN.
 • številka VIN;
 • datum zadnje posodobitve;
 • različica posodobitve;
 • datum prve uporabe (čas prve določitve položaja GPS z glavno enoto za navigacijo);
 • datum začetka in izteka obdobja Mapcare.
 • uporabnikovo ime;
 • uporabnikov e-poštni naslov.
 • Samodejno obdelani podatki:
  • interakcija uporabnika z dostavljenimi obvestili (ali je bilo e-poštno sporočilo odprto, kolikokrat ga je naslovnik kliknil, ali je naslovnik prebral celotno e-poštno sporočilo) in delež zavrnjenih e-poštnih sporočil;
  • OS in različica OS naprave, s katero je bilo odprto obvestilo;
  • vrsta in različica uporabnikovega e-poštnega odjemalca;
  • vrsta naprave (med drugim proizvajalec naprave, ali naprava velja za telefon, ločljivost zaslona);
  • naslov IP in podatki o geolokaciji naprave (torej informacije o državi oziroma regiji).
Pravna podlaga
 • Uporabnikova privolitev.
 • Uporabnikova privolitev.
 • Uporabnikova privolitev.
Časovno obdobje obdelave podatkov
 • Obdobje, v katerem je posodobitev na voljo in jo podjetje NNG podpira oziroma dokler uporabnik ne prekliče svojega računa ali privolitve.
 • Obdobje, v katerem je posodobitev na voljo in jo podjetje NNG podpira oziroma dokler uporabnik ne prekliče svojega računa ali privolitve.
 • Obdobje, v katerem je posodobitev na voljo in jo podjetje NNG podpira oziroma dokler uporabnik ne prekliče naročnine na obvestila.
Izvajalec obdelave podatkov

 • SalesForce.com
Prenos podatkov
Podjetje NNG lahko prenese spodaj navedene uporabnikove podatke na partnerja na območju EGP oziroma na območju Severne Amerike (torej v ZDA in Kanadi) glede na to, na katerem regionalnem spletnem mestu (v EGP oziroma Severni Ameriki) se stranka naroča ali katero napravo (v EGP oziroma Severni Ameriki) stranka uporablja, kadar se registrira ali prijavlja v orodje Toolbox.

 • številka VIN;
 • datum zadnje posodobitve;
 • različica posodobitve;
 • datum izteka obdobja Mapcare.

Glejte podroben opis tega prenosa podatkov v poglavju 2.4.2 tega pravilnika.

Pravilnik o zasebnosti

Ta pravilnik o zasebnosti (v nadaljevanju »pravilnik«) je bil prvič objavljen dne 28. februarja 2019. Ta dopolnjena različica prvotnega pravilnika je bila objavljena dne 30. novembra 2019.

 1. OPREDELITVE

  Povezane storitve so storitve, ki so povezane z lokacijo (krajevno iskanje, prometne informacije, cena goriva, vremenske razmere ipd.) in za katere potrebujemo kakršno koli povezavo naprave s spletom (dostop do podatkov prek SIM-kartice ali povezave Bluetooth, brezžični dostop do interneta, sprejem podatkov prek prometnega kanala ipd.).

  Vsebina so zemljevidi, interesne točke, 3D-vsebina, glasovno vodenje, jezikovne datoteke in druga z navigacijo povezana vsebina, ki jo je mogoče naložiti v napravo in uporabljati s programsko opremo.

  Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani na trdi disk računalnika in jo spletno mesto ter orodje Toolbox uporabljata, kot je opisano v spodnjem razdelku o zasebnosti.

  Napravapomeni SD-kartico, ki jo priskrbi partner skupaj z avtomobilskim navigacijskim sistemom, vgrajenim v vozilo.

  Brezplačni izdelek pomeni posodobitve, vsebino in povezane storitve, do katerih je uporabnik upravičen brez plačila v obdobju Mapcare.

  GDPR pomeni uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o zaščiti fizičnih oseb z vidika obdelave osebnih podatkov in o prostem pretoku teh podatkov, ki razveljavlja direktivo 95/46/ES.

  Obdobje Mapcare pomeni obdobje, v katerem je brezplačni izdelek na voljo uporabniku (običajno je to triletno obdobje).

  NNG pomeni podjetje NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Sedež: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Madžarska
  Registrirano na sodišču: Regionalno sodišče v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék)
  Matična številka podjetja: Cg.01-09-891838
  Davčna številka: 13357845-2-44
  E-poštni naslov: unsubscribe@nng.com

  Partner je spodaj navedeni poslovni subjekt skupine Mazda:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Nemčija)

  Izdelek pomeni posodobitve, vsebino in spletne storitve. Programska oprema pomeni navigacijsko programsko opremo, ki jo uporablja naprava.

  Profiliranje pomeni samodejno obdelovanje osebnih podatkov, kot je navedeno pod točko 2.4.2.2, da lahko uporabnik prejema prilagojena obvestila, ki so pomembna zanj in za njegove registrirane naprave. Tako se izboljša uporabniška izkušnja in uporabnik je zadovoljnejši.

  Spletno mesto pomeni https://mazda.welcome.naviextras.com/.

  Programska oprema pomeni navigacijsko programsko opremo, ki jo uporablja naprava.

  Orodje Toolbox je brezplačno programsko orodje za osebne računalnike in računalnike s sistemom OSX, ki se uporablja za prenašanje posodobitev in izdelkov iz strežnikov podjetja NNG ter njihovo nalaganje v napravo.

  Posodobitve so posodobitve vsebine in programske opreme (v omejenem obdobju na voljo brezplačno, nato proti plačilu), ki jih daje na razpolago proizvajalec naprave ali razvijalec programske opreme in ki vsebujejo dodatne funkcije, nove različice vsebine ali popravke znanih napak v programski opremi.

  Uporabnik ali »vi« je registriran obiskovalec spletnega mesta in/ali orodja Toolbox.

  Uporabnikova aktivnost zajema podatke o uporabnikovi lokaciji in njegovem vedenju (jezikovne nastavitve v orodju Toolbox/na spletnem mestu, izdelke v uporabnikovem nakupovalnem vozičku), zgodovino brskanja na spletni strani in vzorce uporabe (pogostost/vzorci prijav z namenom preiskovanja prevar in zlorab orodja Toolbox/spletnega mesta).

  Številka VIN (Vehicle Identification Number) pomeni edinstveno identifikacijsko številko vozila.

 2. PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

  1. Namen tega dokumenta

   Ta pravilnik opredeljuje pogoje in določila, ki veljajo za obdelavo osebnih podatkov posameznika, na katerega se nanašajo podatki (v nadaljevanju »uporabnik« ali »vi«). Prosimo, da ta določila in pogoje pozorno preberete.

  2. Razpoložljivost in posodabljanje tega dokumenta

   Podjetje NNG si pridržuje pravico kadar koli enostransko dopolniti ta dokument. Če želite biti seznanjeni z novostmi, priporočamo, da občasno obiščete orodje Toolbox ali spletno mesto. O tem, da se je pravilnik spremenil, vas bomo obvestili tudi takrat, ko se bodo določila pravilnika bistveno spremenila (na primer določila o pravni podlagi za obdelavo podatkov, obsegu obdelovanih podatkov, izvajalec obdelave podatkov).

  3. Upravitelj podatkov

   1. Podatke, ki jih vnesete v orodje Toolbox ali spletno mesto, obdeluje NNG.

   2. Do vnesenih podatkov imajo dostop naslednje osebe:

    • zaposleni podjetja NNG ter vodstveni delavci s področja zbiranja podatkov;
    • strokovnjaki za informacijsko tehnologijo, ki izvajajo različne naloge s tega področja, povezane z delovanjem in vzdrževanjem računalniškega sistema podjetja NNG, opravljanje takšnih nalog pa je sestavni del njihovega dela, ki ga opravljajo v podjetju NNG in med katerim morajo izpolnjevati takšne obveznosti, da ta pravilnik doseže svoj namen.
   3. Za podatke, ki so opisani v poglavju 2.4.2.2 tega pravilnika, sta NNG in partner upravitelja podatkov, kot je navedeno v poglavju 2.4.2.5.

  4. Obdelava podatkov

   1. Obdelava podatkov, ki jih uporabnik posreduje pri registraciji v orodju Toolbox in na spletnem mestu

    1. Namen obdelave podatkov

     1. Zagotavljanje posodobitev

      Če želi uporabnik prenesti ali kupiti izdelek, se mora registrirati v orodju Toolbox. S prijavo v orodje Toolbox uporabnik izrecno in prostovoljno soglaša, da lahko podjetje NNG obdeluje uporabnikove osebne podatke skladno z določili tega pravilnika in zakonodajo s področja varovanja podatkov.

      Postopek posodobitve zajema naslednje: uporabnik lahko ročno odstrani kartico SD iz glavne enote za navigacijo. Kartica SD vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete za izvedbo posodobitve. Uporabnik mora vstaviti kartico SD v osebni računalnik (PC) in zagnati aplikacijo Mazda Toolbox. Med uporabo aplikacije Mazda Toolbox se iz aplikacije Toolbox na strežnik NNG prenesejo podatki, navedeni v poglavju 2.4.1.2 b).

     2. Upravljanje registracije na spletnem mestu in vzdrževanje uporabniških računov

      Če želi uporabnik prenesti ali kupiti izdelek, mora prenesti orodje Toolbox s povezavo na spletnem mestu in se registrirati v orodju Toolbox.

    2. Obseg uporabnikovih obdelanih osebnih podatkov, ki jih ta pošlje za registracijo na spletnem mestu in v orodju Toolbox ter za uporabo orodja Toolbox:

     1. Obdelovani podatki, ki so povezani z registracijo uporabnika, so:

      • uporabnikovo ime;
      • uporabnikov e-poštni naslov;
      • država stalnega ali začasnega bivališča;
      • aktivnost uporabnika.
     2. Obdelovani podatki, ki so povezani s prepoznavanjem kartice SD, so:

      • znamka in model za identifikacijo naprave;
      • SWID (ID ustvarjen iz številke VIN z uporabo enosmerne zgoščevalne funkcije);
      • številka IMEI (International Mobile Equipment Identity);
      • različica programske opreme;
      • datum prve uporabe (čas prve določitve položaja GPS z glavno enoto za navigacijo);
      • številka VIN.
    3. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

     Podatki bodo obdelani v skladu z uredbo GDPR in veljavno lokalno zakonodajo.

     Pravna podlaga za obdelavo podatkov je izrecna privolitev, ki jo da uporabnik po točki a) člena 6(1) uredbe GDPR.

    4. Časovno obdobje obdelave podatkov

     Osebne podatke, ki jih prenesete na spletno mesto in v orodje Toolbox, bomo hranili toliko časa, kolikor časa je predvideno, da bosta posodobitev ali izdelek na voljo in ju bo podjetje NNG podpiralo, oziroma dokler ne prekličete svojega računa ali privolitve.

     Ne glede na zgoraj navedeno, bo podjetje NNG nemudoma izbrisalo vaše osebne podatke, če izrecno zahtevate njihov izbris ali prekličete privolitev in tako odpravite pravno podlago za obdelovanje podatkov. Če uporabnik prekliče svojo privolitev, takšen preklic ne vpliva na zakonitost obdelovanja podatkov, ki je temeljilo na uporabnikovi privolitvi in ga je podjetje NNG opravljalo pred takšnim preklicem privolitve.

   2. Sodelovaje s partnerjem za obveščanje uporabnika o razpoložljivi vsebini in posodobitvah, do katerih je uporabnik upravičen

    1. Namen obdelave podatkov

     NNG bo podatke, ki so opredeljeni v poglavju 2.4.2.2, poslal partnerju za naslednje namene:

     Po nakupu vozila ima uporabnik pravico, da prenese posodobitve in novo vsebino (i) brez doplačila v obdobju MapCare in (ii) za doplačilo po zaključku obdobja MapCare.

     Ker je podjetje NNG tehnični dobavitelj posodobitve, so nekatere informacije na voljo samo podjetju NNG (npr. o tem, ali je uporabnik že posodobil vsebino). Zato z namenom kakovostnega zagotavljanja storitve za uporabnika in v izogib pošiljanju obvestil uporabniku, ki je že prenesel novo vsebino, podjetje NNG partnerju posreduje podatke, ki so navedeni v poglavju 2.4.2.2. Partner uporablja prenesene osebne podatke za obveščanje uporabnika o novih izdelkih med in po obdobju MapCare.

    2. Obseg obdelovanih podatkov

     NNG prenese partnerjem naslednje podatke:

     • številka VIN;
     • datum zadnje posodobitve;
     • različica posodobitve;
     • datum prve uporabe (čas prve določitve položaja GPS z glavno enoto za navigacijo);
     • datum začetka in izteka obdobja Mapcare.

     Podjetje NNG in partner oziroma podjetja skupine Mazda (kot je opredeljeno v nadaljevanju) imajo zbirko podatkov, ki vsebuje vse pomembne številke VIN glede na državo uporabnika (to pomeni, da je bila naprava prodana in/ali registrirana). Zgoraj navedeni podatki (datum zadnje posodobitve, različica posodobitve, koda kupona) so podatki, ustvarjeni v sistemu podjetja NNG, in se lahko vzpostavijo s primerjavo obeh podatkovnih baz številk VIN.

    3. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

     Podatki bodo obdelani v skladu z uredbo GDPR in veljavno lokalno zakonodajo.

     Pravna podlaga za obdelavo podatkov je izrecna privolitev, ki jo da uporabnik po točki a) člena 6(1) uredbe GDPR.

    4. Časovno obdobje obdelave podatkov

     Osebne podatke, ki jih prenesete na spletno mesto in v orodje Toolbox, bomo hranili toliko časa, kolikor časa je predvideno, da bosta posodobitev ali izdelek na voljo in ju bo podjetje NNG podpiralo, oziroma dokler ne prekličete svojega računa ali privolitve.

     Ne glede na zgoraj navedeno, bo podjetje NNG nemudoma izbrisalo vaše osebne podatke, če izrecno zahtevate njihov izbris ali prekličete privolitev in tako odpravite pravno podlago za obdelovanje podatkov. Če uporabnik prekliče svojo privolitev, takšen preklic ne vpliva na zakonitost obdelovanja podatkov, ki je temeljilo na uporabnikovi privolitvi in ga je podjetje NNG opravljalo pred takšnim preklicem privolitve.

    5. Partnerji, ki delujejo kot upravitelji

     1. Osebni podatki uporabnikov se prenesejo na partnerja (tj. Mazda Europe), če so se uporabniki naročili na evropskem spletnem mestu ali so se registrirali v orodju Toolbox z evropsko napravo. Partner deluje kot upravitelj podatkov za osebne podatke, ki jih je na partnerja preneslo podjetje NNG. Partner obdeluje osebne podatke v imenu podjetij skupine Mazda, kot je opredeljeno v Prilogi A k temu pravilniku, in hrani osebne podatke na območju EGP. Partner deluje kot izvajalec obdelave podatkov zadevnega podjetja skupine Mazda in deli uporabnikove osebne podatke z zadevnim podjetjem skupine Mazda, ki je navedeno v Prilogi A in je prodalo napravo, da bi uporabnik prejel kakovostno storitev in najnovejšo vsebino, ki je na voljo za napravo. Takšna obdelava podatkov se izvaja na podlagi pravnega razmerja med partnerjem in zadevnim podjetjem skupine Mazda.

     2. Partner velja za upravitelja podatkov za osebne podatke, ki so se prenesli na partnerja, in obdeluje takšne podatke skladno z določili svojega pravilnika o zasebnosti (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/. Ta pravilnik ne velja za obdelavo podatkov, ki jo izvaja partner, oziroma za nadaljnji prenos osebnih podatkov znotraj skupine Mazda.

     3. NNG teh dodatnih podatkov ne obdeluje in zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za podatke, ki ste jih poslali med uporabo storitve na spletnem mestu partnerja ali katerega koli drugega podjetja skupine Mazda.

     4. Po prenosu osebnih podatkov, ki je opisan v poglavju 2.4.2.2, so za obdelavo teh podatkov neposredno odgovorni partnerji. Kakršen koli zahtevek, povezan z obdelavo podatkov, mora uporabnik od tega datuma nasloviti neposredno na partnerja.

   3. Obdelava uporabnikovih podatkov za namene pošiljanja obvestil

    1. Namen obdelave podatkov

     Podjetje NNG bo uporabniku pošiljalo obvestila z informacijami o novih izdelkih in akcijah oziroma drugih trženjskih dejavnostih. Podjetje NNG si prizadeva, da bi prejemali prilagojena obvestila, pomembna za vas in vaše registrirane naprave, ter poskuša izboljšati vašo uporabniško izkušnjo, da boste zadovoljni z njegovimi storitvami, zato uporablja tehnike profiliranja, pri tem pa ji podjetje salesforce.com EMEA Limited, ki deluje kot izvajalec obdelave podatkov, pomaga pridobivati informacije o vaši napravi in zemljepisnem območju, na katerem je vaša naprava.

    2. Obseg osebnih podatkov uporabnika, ki se obdelujejo:

     • uporabnikovo ime;
     • uporabnikov e-poštni naslov.

     Podatki, ki se obdelujejo za profiliranje:

     • interakcija uporabnika z dostavljeno e-pošto (ali je bilo e-poštno sporočilo odprto, kolikokrat ga je naslovnik kliknil, ali je naslovnik prebral celotno e-poštno sporočilo);
     • delež zavrnjenih obvestil, poslanih uporabniku;
     • OS in različica OS naprave;
     • vrsta in različica uporabnikovega e-poštnega odjemalca;
     • vrsta naprave (med drugim proizvajalec naprave, ali naprava velja za telefon ali ne, ločljivost zaslona);
     • naslov IP in podatki o geolokaciji (torej informacije o državi oziroma regiji).
    3. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

     Podatki bodo obdelani v skladu z uredbo GDPR in veljavno lokalno zakonodajo.

     Pravna podlaga za obdelavo podatkov je:

     • izrecna privolitev, ki jo da uporabnik po točki a) člena 6(1) uredbe GDPR in;
     • člena 6(1) in (2) zakona XLVIII iz leta 2008 o osnovnih zahtevah in določenih omejitvah dejavnosti komercialnega oglaševanja (»Zakon o oglaševanju«).

     Uporabnik se lahko na obvestila podjetja NNG naroči na spletnem mestu ali v orodju Toolbox tako, da označi ustrezno potrditveno polje. Uporabnik lahko kadar koli prekliče svojo privolitev tako, da podjetju NNG pošlje e-poštno sporočilo z e-poštnega računa, na katerega v prihodnje ne želi več prejemati obvestil, oziroma po pošti na poštni naslov podjetja NNG (sedež podjetja), ki je naveden v 1. poglavju. Uporabnik lahko kadar koli prekine naročnino (odjava) tudi po navodilih, ki jih vsebuje obvestilo.

     Vedeti morate, da preklic naročnine na obvestila ne vpliva na zakonitost obdelovanja podatkov, ki je temeljilo na vaši privolitvi in ga je podjetje NNG opravljalo pred takšnim preklicem privolitve, poleg tega morate vedeti, da s preklicem naročnine na obvestila ne prekličete svojega računa.

    4. Časovno obdobje obdelave podatkov in naročnine na obvestila

     1. Osebne podatke, ki jih naložite na spletno mesto in v storitev Toolbox, bomo hranili toliko časa, kolikor časa je predvideno, da bo podjetje NNG podpiralo posodobitev in vašo napravo, oziroma dokler ne prekličete naročnine na obvestila.

     2. Uporabnik se lahko na obvestila podjetja NNG naroči v orodju Toolbox. Z označitvijo ustreznega potrditvenega polja uporabnik prostovoljno privoli, da mu lahko podjetje NNG občasno pošilja obvestila. Podjetje NNG lahko uporabniku pošilja njemu prilagojena obvestila na podlagi podatkov, obdelanih skladno s tem pravilnikom.

     3. Uporabnik lahko kadar koli prekliče svojo privolitev tako, da podjetju NNG pošlje e-poštno sporočilo z e-poštnega računa, na katerega v prihodnje ne želi več prejemati obvestil, oziroma po pošti na naslov podjetja NNG, ki je naveden v 1. poglavju. Uporabnik lahko kadar koli prekine naročnino (odjava) tudi po navodilih, ki jih vsebuje obvestilo.

     4. Upoštevajte, da se lahko podjetje NNG kadar koli brez predhodnega obvestila odloči prenehati pošiljati obvestila brez kakršne koli nadaljnje odgovornosti ali obveznosti.

  5. Izvajalec obdelave podatkov

   1. Obdelava podatkov, ki so povezani s pošiljanjem obvestil

    1. Za pošiljanje obvestil uporabnikom podjetje NNG sodeluje z izvajalcem obdelave podatkov, ki nudi storitve e-poštnega trženja. Izvajalec obdelave podatkov zagotovi podjetju NNG spletni sistem (v nadaljevanju »sistem«), prek katerega lahko podjetje NNG upravlja pošiljanje obvestil uporabnikom. Izvajalec obdelave podatkov nima dostopa do vsebine, ki jo je podjetje NNG posredovalo sistemu.

    2. Zaradi boljše uporabniške izkušnje se sistem uporablja za naslednje namene:

     • shranjevanje osebnih podatkov uporabnikov;
     • pošiljanje e-poštnih sporočil uporabnikom;
     • analizo interakcije uporabnika z dostavljeno e-pošto (zlasti to, ali je bila odprta, kolikokrat jo je naslovnik kliknil, ali je naslovnik prebral celo e-poštno sporočilo);
     • analizo deleža zavrnjenih sporočil (primerov, ko e-poštni naslov ni veljaven ali je bila e-pošta označena kot neželena);
     • zbiranje podatkov o uporabnikovi registrirani napravi in njeni geolokaciji (OS in različica OS naprave; vrsta in različica uporabnikovega e-poštnega odjemalca; vrsta naprave (med drugim proizvajalec naprave, ali naprava velja za telefon ali ne, ločljivost zaslona); naslov IP in podatki o geolokaciji (torej informacije o državi oziroma regiji)).
    3. Uporabniški podatki, ki so navedeni v poglavju 2.4.3.2, so shranjeni v sistemu in v strežniku podjetja NNG.

     Naziv izvajalca obdelave podatkov za podjetje NNG: salesforce.com EMEA Limited
     Naslov izvajalca obdelave podatkov: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Združeno kraljestvo
     Spletno mesto: https://www.salesforce.com
     Informacije za stik: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Piškotki

   1. Podjetje NNG vas obvešča, da bo spletni strežnik, če boste prenesli nekatere dele spletnega mesta in orodja Toolbox, v vašo napravo samodejno poslal majhne podatkovne datoteke (»piškotke«). V določenih primerih madžarska zakonodaja s področja varovanja zasebnosti tovrstne podatkovne datoteke obravnava kot osebne podatke. Te datoteke so nujne za pravilno delovanje spletnega mesta in orodja Toolbox in se uporabljajo za zbiranje anonimnih informacij o uporabnikovih obiskih spletnega mesta ali orodja Toolbox.

   2. Uporabnik lahko vsakokrat posebej sprejme ali zavrne piškotke ali pa v nastavitvah svojega brskalnika izbere zavračanje vseh piškotkov. Če želite izvedeti več o tem in piškotkih na splošno, obiščite: https://www.youronlinechoices.eu/. Če se uporabnik odloči zavrniti piškotke, bo njegov dostop do nekaterih strani spletnega mesta ali funkcij orodja Toolbox omejen.

  7. Vrsta piškotka Namen piškotkov Pravna podlaga za obdelavo podatkov Čas hranjenja piškotka
   Google Analytics Spletno mesto in orodje Toolbox za zbiranje in analizo informacij o tem, kako uporabnik uporablja spletno mesto in orodje Toolbox, uporabljata storitev Google Analytics. Te podatke uporabljamo za pripravo poročil in izboljšanje delovanja spletnega mesta in orodja Toolbox. Podatke zbiramo v anonimni obliki, vključujejo pa število uporabnikov spletnega mesta in orodja Toolbox, spletno mesto, s katerega uporabniki obiščejo spletno mesto in orodje Toolbox, ter strani, ki jih obiščejo znotraj spletnega mesta in orodja Toolbox. Na podlagi zbranih podatkov ni mogoče izslediti uporabnika. Za podrobnejše podatke o Googlovem pravilniku o varovanju zasebnosti kliknite tukaj. Uporabnikova privolitev. Piškotki storitve Google Analytics se ustvarijo, ko uporabnik obišče spletno mesto, na katerem je nameščena veljavna sledilna koda piškotkov Google Analytics. Piškotki bodo shranjeni v brskalniku največ 2 leti od zgoraj navedenega datuma. Za podrobnejše informacije kliknite tukaj.
   Google AdWords (ponovno trženje Google) Zunanji ponudniki storitev, med drugim Google, shranjujejo uporabnikove predhodne obiske spletnega mesta in orodja Toolbox ter te informacije uporabljajo za prikazovanje oglasov podjetja NNG uporabniku na Googlovih partnerskih spletnih mestih.
   Kadar uporabnik obišče spletno mesto in orodje Toolbox, pošljemo en ali več piškotkov podjetja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA) v vaš računalnik, kar nam omogoča enolično identifikacijo vašega brskalnika. Piškotki ponovnega oglaševanja Google se uporabljajo v storitvi Google AdWords. Piškotki, ki jih pošlje Google, si zapomnijo število in čas obiskov spletnega mesta ali orodja Toolbox ter strani, ki si jih je uporabnik ogledal, ko je brskal po spletnem mestu ali orodju Toolbox. Zabeleženi podatki se shranijo kot anonimni.

   Uporabnik lahko blokira piškotke ponovnega oglaševanja Google na strani, ki je namenjena izklopu piškotkov v Googlovih nastavitvah oglasov, poleg tega pa lahko blokira tudi piškotke tretjih oseb na strani za odjavo organizacije Network Advertising Initiative.
   Uporabnikova privolitev. Piškotki storitve AdWords potečejo v 90 dneh po uporabnikovem obisku spletnega mesta ali orodja Toolbox.
   Za podrobnejše informacije kliknite tukaj.
   ID seje Piškotki sej omogočajo prepoznavanje uporabnikov znotraj spletnega mesta in orodja Toolbox.
   Najbolj pogost primer te funkcije je delovanje nakupovalnega vozička orodja Toolbox. Ko uporabnik obišče eno od strani kataloga in izbere nekaj izdelkov, si piškotek seje zapomni izbor, tako da nakupovalni voziček shrani izdelke za trenutek, ko je uporabnik pripravljen nadaljevati na blagajno.
   Uporabnikova privolitev. Informacije so shranjene do konca trenutne seje. Po tem zbrane informacije ne bodo več na voljo.
  8. Varnost podatkov

   1. Podjetje NNG upošteva vse veljavne predpise v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, zato tako podjetje NNG kot tudi njegov pooblaščeni izvajalec obdelave podatkov izvajata ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov ter uvajata ustrezna postopkovna pravila z namenom izvajanja določil madžarskega Zakona o zasebnosti podatkov z vidika zaupnosti in varnosti obdelave podatkov.

   2. Izvajalec obdelave podatkov mora delovati skladno z zahtevami sistema za varno upravljanje podatkov (ISMS), ki so navedene v mednarodnem standardu ISO 27001 in izpolnjevati merila standarda ISO 27018. Izvajalec obdelave podatkov je dolžan za svoj sistem ISMS pri neodvisni tretji osebi pridobiti certifikat ISO 27001/27018.

  9. Pravice in pravna sredstva

   1. Vsi osebni podatki, ki jih posredujete podjetju NNG, morajo biti resnični, popolni in točni v vseh pogledih. Soglašate, da nas boste o vseh morebitnih spremembah osebnih podatkov nemudoma obvestili na e-poštni naslov podjetja NNG, ki je naveden v 1. poglavju.

   2. V zvezi z obdelavo podatkov podjetja NNG lahko uporabnik uveljavlja naslednje pravice:

    • lahko zahteva informacije o tem, kako obdeluje njegove osebne podatke;
    • lahko zahteva popravke njegovih osebnih podatkov;
    • lahko zahteva brisanje njegovih osebnih podatkov ali omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov;
    • lahko ugovarja obdelavi podatkov s strani podjetja NNG;
    • lahko zahteva prenosljivost podatkov.
   3. Pravico imate zahtevati informacije o obdelavi podatkov, ki so povezani z vami, in jo izvaja podjetje NNG, zlasti informacije o tem, kateri podatki, ki so povezani z vami, se shranjujejo, virih, od koder se pridobivajo, ter namene, razloge in trajanje obdelave; če se vaši osebni podatki dajejo na voljo drugim osebam, lahko zahtevate pravno podlago in navedbo prejemnikov; ter o vseh morebitnih incidentih v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Zahtevo lahko pošljete po e-pošti ali na poštni naslov (sedež podjetja), ki je naveden v 1. poglavju. Podjetje NNG vam bo podatke o obdelovanju osebnih podatkov posredovalo v pisni obliki v 1 mesecu od prejema vaše zahteve. Zahtevate lahko tudi popravek svojih osebnih podatkov.

   4. Prav tako imate pravico zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki jih podjetje NNG obdeluje, v strukturirani, običajno uporabljeni in strojno berljivi obliki v skladu s pogoji, navedenimi v členu 20 uredbe GDPR.

    Imate pravico, da svoje osebne podatke prenesete na drugega upravljavca ali, kjer je to tehnično izvedljivo, zahtevate, da podjetje NNG prenese upravljanje vaših osebnih podatkov na drugega upravljavca, kot je navedeno v členu 20 uredbe GDPR.

   5. Če vaši osebni podatki niso pravilni, lahko od podjetja NNG zahtevate, da jih popravi, pod pogojem, da so podjetju NNG na voljo pravilni podatki.

   6. Vaši osebni podatki bodo na vašo prošnjo izbrisani v skladu z veljavno zakonodajo. Zahtevo za brisanje podatkov lahko podjetju NNG pošljete po e-pošti ali na poštni naslov (sedež podjetja), ki je naveden v 1. poglavju. NNG bo izbrisal vse shranjene osebne podatke v skladu s tem pravilnikom tako, da bo zakril prepoznavnost osebnih podatkov in jih tako naredil anonimne na trajen in ireverzibilen način.

   7. Upoštevajte, da vaši podatki ne bodo izbrisani, če njihovo obdelavo zahteva zakonodaja ali druge izjeme po veljavni zakonodaji.

   8. V naslednjih primerih imate pravico od podjetja NNG zahtevati omejitev obdelave:

    1. če menite, da obdelani osebni podatki niso točni, lahko to zahtevate za obdobje, ki bo podjetju NNG omogočilo preverjanje točnosti vaših osebnih podatkov;

    2. če je obdelava nezakonita in nasprotujete brisanju osebnih podatkov, lahko namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

    3. če podjetje NNG ne potrebuje vaših osebnih podatkov za namene obdelave, vendar zahtevate, da podjetje NNG nadaljuje z obdelavo za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov;

    4. če ste ugovarjali obdelavi podatkov in sicer za obdobje preverjanja, ali imajo legitimne pravice podjetja NNG prednost pred vašimi.

   9. Vaša pravica je, da lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v skladu z določenimi pogoji, navedenimi v veljavni zakonodaji, in ločeno lahko tudi ugovarjate obdelavi za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem, kot je navedeno v tem pravilniku. V tem primeru bo podjetje prekinilo obdelavo osebnih podatkov, razen v primerih, ko lahko podjetje NNG dokaže zakonito podlago za obdelavo, ki razveljavi interese, pravice in svoboščine posameznika v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, ali če je obdelava nujna za vzpostavitev, uveljavitev oziroma obrambo pravnih zahtevkov.

   10. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko pritožite madžarskemu nacionalnemu uradu za varovanje osebnih podatkov in prosti pretok podatkov (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; naslov: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; poštni naslov: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu) ali nacionalnemu organu za varstvo podatkov v matični državi ali v državi stalnega prebivališča.

   11. Poleg pritožbe uradu NAIH se lahko v primeru kršenja pravic obrnete na sodišče, kot je to določeno v madžarskem Zakonu o zasebnosti. Če se tako odločite, bo postopek potekal pred sodiščem, ki je pristojno na področju vašega stalnega oziroma začasnega prebivališča. Priporočamo, da se pred uvedbo sodnega postopka o tej stvari posvetujete s podjetjem NNG.

   12. Vaše pravice in pravna sredstva so natančno opredeljena v členih 15–21 uredbe GDPR.

  10. Stik s podjetjem NNG

   Cenimo vaše mnenje. Če imate komentarje, vprašanja ali želite več informacij o obdelavi podatkov, ki jo izvaja podjetje NNG, nam pišite po e-pošti ali na poštni naslov, ki je naveden v 1. poglavju. Vaše informacije bomo obravnavali kot zaupne. Naš predstavnik bo stopil v stik z vami v razumnem roku.

Priloga A

Seznam podjetij skupine Mazda, v imenu katerih partner prejema in obdeluje osebne podatke

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, družba, ki je organizirana in deluje skladno z nemško zakonodajo, s sedežem na naslovu Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Nemčija, registrirana v poslovnem registru v Kölnu pod številko HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, družba, ki je organizirana in deluje skladno s francosko zakonodajo, s sedežem na naslovu 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Francija, registrirana v poslovnem registru v Versaillesu pod številko 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., družba, ki je organizirana in deluje skladno s špansko zakonodajo, s sedežem na naslovu C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Španija, registrirana v poslovnem registru v Madridu pod številko Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, družba, ki je organizirana in deluje skladno z avstrijsko zakonodajo, s sedežem na naslovu Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Avstrija, registrirana v poslovnem registru v Celovcu pod številko FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., družba, ki je organizirana in deluje skladno z italijansko zakonodajo, s sedežem na naslovu Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Italija, registrirana v poslovnem registru v Rimu pod številko 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, družba, ki je organizirana in deluje skladno s portugalsko zakonodajo, s sedežem na naslovu Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugalska, registrirana v poslovnem registru v Lizboni pod registrsko številko Matricula N° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, družba, ki je organizirana in deluje skladno s švicarsko zakonodajo, s sedežem na naslovu Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Švica, registrirana v poslovnem registru v Ženevi pod številko No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, družba, ki je organizirana in deluje skladno z angleško in waleško zakonodajo, s sedežem na naslovu Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Velika Britanija, registrirana v poslovnem registru v Birminghamu pod številko 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe N.V., s sedežem na naslovu Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgija, registrirana v poslovnem registru v Mechelenu pod številko 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Danska, registrirana v poslovnem registru v Köbenhavnu pod številko CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Irska, registrirana v poslovnem registru v Dublinu pod številko Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nizozemska, registrirana v poslovnem registru v Amsterdamu pod številko 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norveška, registrirana v poslovnem registru v Brønnøysundu pod številko 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Švedska, registrirana v poslovnem registru v Sundsvallu pod številko 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Poljska, registrirana v poslovnem registru v Varšavi pod številko KRS N° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovaška, registrirana v poslovnem registru v Bratislavi pod številko 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, podružnica družbe Mazda Motor Logistics Europe NV, s sedežem na naslovu Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Češka republika, registrirana v poslovnem registru v Pragi pod številko 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., s sedežem na naslovu Hektorovićeva ulica 2, 10000 Zagreb, Hrvaška, registrirana v poslovnem registru v Zagrebu pod številko 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., s sedežem na naslovu Infopark setany 1., 1117 Budapest, Madžarska, registrirana v poslovnem registru v Budimpešti pod številko Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., s sedežem na naslovu Dolenjska cesta 242c, 1000 Ljubljana, Slovenija, registrirana v poslovnem registru v Ljubljani pod številko 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, družba, ki je organizirana in deluje skladno z belgijsko zakonodajo, s sedežem na naslovu Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgija, registrirana v poslovnem registru v Belgiji pod številko 0406.024.281