Jeśli korzystasz z systemu macOS i zamierzasz aktualizować mapy w przyszłości, usuń poprzednią wersję aplikacji Toolbox, a następnie pobierz jej najnowszą wersję z tej lokalizacji.

Pobierz


Podsumowanie Zasady ochrony prywatności

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie Zasad ochrony prywatności (zwanych dalej „Zasadami”). Więcej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych można znaleźć w pełnej wersji Zasad, dostępnej poniżej. Uwaga: za kompletne i rzetelne informacje uważa się tylko pełną wersję Zasad. Niniejsze podsumowanie ma wyłącznie ułatwić zrozumienie Zasad.

Cel przetwarzania danych Zapewnianie dostępu do Zawartości i Aktualizacji, do korzystania z których Użytkownik jest uprawniony, a także zapewnianie możliwości dokonania zakupu poprzez zarejestrowanie się w Witrynie i programie Toolbox (lub innym kanale udostępnionym przez NNG)

Właściwa sekcja Zasad: 2.4.1.
Współpraca z Partnerami w zakresie informowania Użytkownika o dostępności Zawartości i Aktualizacji, do korzystania z których Użytkownik jest uprawniony

Właściwa sekcja Zasad: 2.4.2.
Wysyłanie newsletterów

Właściwa sekcja Zasad: 2.4.3.
Administrator danych
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Zakres przetwarzanych danych
 1. Przetwarzane informacje związane z rejestracją Użytkownika:
  • nazwa Użytkownika;
  • adres e-mail Użytkownika;
  • kraj;
  • aktywność Użytkownika.
 2. Przetwarzane informacje związane z rozpoznawaniem karty SD:
  • marka i model identyfikujące Urządzenie;
  • SWID (identyfikator utworzony na podstawie numeru VIN przy użyciu jednokierunkowej funkcji skrótu);
  • numer IMEI (International Mobile Equipment Identity);
  • wersja Oprogramowania;
  • data pierwszego użycia (czas pierwszego ustalenia pozycji przez GPS w systemie nawigacyjnym);
  • numer VIN.
 • numer VIN;
 • data ostatniej Aktualizacji;
 • wersja Aktualizacji;
 • data pierwszego użycia (czas pierwszego ustalenia pozycji przez GPS w systemie nawigacyjnym);
 • początek i koniec okresu subskrypcji Mapcare.
 • nazwa Użytkownika;
 • adres e-mail Użytkownika.
 • dane przetwarzane automatycznie:
  • postępowanie Użytkownika wobec dostarczonych newsletterów (w szczególności sprawdzanie, czy wiadomość e-mail została otwarta, ile razy odbiorca ją kliknął i czy przeczytał ją w całości) oraz wskaźnik odrzucenia wiadomości e-mail;
  • system operacyjny i wersja systemu operacyjnego urządzenia, na którym został otwarty newsletter;
  • typ i wersja programu pocztowego Użytkownika;
  • typ urządzenia (w tym nazwa producenta urządzenia, informacja o tym, czy urządzenie można uznać za telefon, rozdzielczość ekranu);
  • adres IP i dane geolokalizacji urządzenia (tj. informacje o kraju lub regionie).
Podstawa prawna
 • Zgoda Użytkownika.
 • Zgoda Użytkownika.
 • Zgoda Użytkownika.
Czas trwania przetwarzania danych
 • Okres, w jakim Aktualizacja jest dostępna i obsługiwana przez NNG, albo okres do momentu zlikwidowania przez Użytkownika konta lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Okres, w jakim Aktualizacja jest dostępna i obsługiwana przez NNG, albo okres do momentu zlikwidowania przez Użytkownika konta lub wycofania zgody na przetwarzanie danych.
 • Okres, w jakim Aktualizacja jest dostępna i obsługiwana przez NNG, albo okres do momentu anulowania subskrypcji przez Użytkownika.
Podmiot przetwarzający dane

 • SalesForce.com
Przesyłanie danych
NNG może przesłać następujące dane Użytkownika do Partnerów w obrębie EOG lub Ameryki Północnej (tj. USA i Kanady) w zależności od tego, którą stronę internetową (EOG lub AP) subskrybuje klient lub z jakiego urządzenia (EOG lub AP) korzysta klient, rejestrując się lub logując w programie Toolbox

 • numer VIN;
 • data ostatniej Aktualizacji;
 • wersja Aktualizacji;
 • koniec okresu subskrypcji Mapcare.

Szczegółowy opis dotyczący przesyłania danych tego typu przedstawiono w punkcie 2.4.2 niniejszych Zasad.

Zasady ochrony prywatności

Niniejsze Zasady ochrony prywatności (zwane dalej „Zasadami”) zostały pierwotnie opublikowane 28 lutego 2019 r. Niniejsze zmienione Zasady zostały opublikowane 30 listopada 2019 r.

 1. DEFINICJE

  Usługi Podłączone: usługi zależne od lokalizacji (wyszukiwanie lokalne, informacje o ruchu drogowym, cena paliwa, informacje o pogodzie itp.), które wymagają dysponowania przez Urządzenie pewną formą łączności z Internetem (dostęp do danych za pośrednictwem karty SIM lub modułu Bluetooth, bezprzewodowy dostęp do Internetu, odbiornik TMC itp.).

  Zawartość: mapy, punkty POI, zawartość 3D, głosy, pliki językowe i inne treści związane z nawigacją, które mogą być przesłane do Urządzenia i wykorzystywane w nim w połączeniu z Oprogramowaniem.

  Plik cookie: mały plik tekstowy umieszczany na dysku twardym przez serwer WWW i wykorzystywany przez Witrynę i program Toolbox w sposób opisany w punkcie pt. „Pliki Cookie” poniżej.

  Urządzenie: karta SD dostarczona przez Partnera i używana w systemie nawigacji samochodowej wbudowanym w pojazd.

  Bezpłatny Produkt: Aktualizacje, Zawartość i Usługi Podłączone, z których Użytkownik ma prawo bezpłatnie korzystać w Okresie Subskrypcji Mapcare.

  Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO): rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Okres subskrypcji Mapcare: okres, w jakim Bezpłatny Produkt jest dostępny i dostarczany Użytkownikowi (zwykle trzy lata).

  NNG: spółka NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Siedziba: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Węgry
  Sąd rejestrowy: stołeczny sąd rejonowy w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék)
  Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 01-09-891838
  Numer identyfikacji podatkowej: 13357845-2-44
  Adres e-mail: unsubscribe@nng.com

  Partner: niżej wymieniony podmiot z grupy Mazda:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Niemcy)

  Produkt: Aktualizacje, Zawartość i Usługi Podłączone. Oprogramowanie: oprogramowanie nawigacyjne zainstalowane w Urządzeniu.

  Profilowanie: zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych wyszczególnionych w punkcie 2.4.2.2 w celu dostarczania Użytkownikowi spersonalizowanych newsletterów zawierających informacje istotne dla Użytkownika i dotyczące jego Urządzeń, aby usprawnić obsługę i zwiększyć zadowolenie Użytkownika.

  Witryna: witryna https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Oprogramowanie: oprogramowanie nawigacyjne zainstalowane w Urządzeniu.

  Toolbox: bezpłatny program narzędziowy dla komputerów PC i komputerów z systemem OS X, używany do pobierania bezpłatnych i płatnych Aktualizacji i Produktów z serwerów NNG oraz przesyłania ich do Urządzenia.

  Aktualizacje: aktualizacje Zawartości i Oprogramowania (dostępne bezpłatnie przez ustalony okres, następnie odpłatne), udostępniane Użytkownikowi przez producenta Urządzenia lub twórcę Oprogramowania i obejmujące dodatkowe funkcje, nowe wersje Zawartości lub poprawki znanych problemów z Oprogramowaniem.

  Użytkownik: zarejestrowana osoba korzystająca z Witryny i (lub) programu Toolbox.

  Aktywność Użytkownika: dane o lokalizacji i zachowaniu użytkownika (wybór języka w programie Toolbox lub Witrynie, produkty wkładane do koszyka Użytkownika), historia przeglądania stron internetowych, wzorce użytkowania (częstotliwość i wzorce logowania się, wykorzystywane do analizy oszustw i nadużyć związanych z programem Toolbox lub witryną internetową).

  VIN (numer identyfikacyjny pojazdu): unikatowy numer seryjny pojazdu.

 2. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI

  1. Cel dokumentu

   Niniejsze Zasady określają warunki i postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą (zwanej dalej „Użytkownikiem”). Należy uważnie przeczytać niniejsze warunki i postanowienia!

  2. Dostępność i aktualizacje niniejszego dokumentu

   NNG zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do tego dokumentu w dowolnej chwili. Aby uzyskać najnowsze informacje, warto od czasu do czasu odwiedzać Witrynę i otwierać program Toolbox; NNG będzie jednak informować Użytkownika o wszelkich istotnych zmianach niniejszych Zasad (np. dotyczących podstawy prawnej przetwarzania danych, zakresu przetwarzanych danych czy podmiotu przetwarzającego dane).

  3. Administrator danych

   1. Dane podawane w Witrynie i programie Toolbox są przetwarzane przez NNG.

   2. Podawane dane są dostępne dla następujących osób:

    • pracownicy i kierownictwo NNG zaangażowani w gromadzenie danych;
    • Specjaliści ds. IT wykonujący różne zadania informatyczne związane z obsługą i konserwacją systemu informatycznego NNG w ramach funkcji w pełnionej NNG w związku z realizacją obowiązków służbowych powiązanych z celem niniejszych Zasad.
   3. W odniesieniu do danych opisanych w sekcji 2.4.2.2 niniejszych Zasad zarówno NNG, jak Partner spełniają wymogi dotyczące administratora danych wyszczególnione w sekcji 2.4.2.5.

  4. Przetwarzanie danych

   1. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji w Witrynie i programie Toolbox

    1. Cel przetwarzania danych

     1. Udostępnianie Aktualizacji

      Jeśli Użytkownik chce pobrać lub zakupić Produkt, powinien zarejestrować się w programie Toolbox. Rejestrując się w programie Toolbox, Użytkownik wyraźnie i dobrowolnie udziela NNG zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad oraz przepisów o ochronie danych.

      Proces przeprowadzania Aktualizacji przebiega następująco: Użytkownik może ręcznie wyjąć kartę SD z systemu nawigacyjnego. Karta SD zawiera wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia Aktualizacji. Użytkownik powinien włożyć kartę SD do komputera i uruchomić aplikację Mazda Toolbox. Podczas używania aplikacji Mazda Toolbox informacje wymienione w sekcji 2.4.1.2 w punkcie b) są wysyłane z programu Toolbox do serwera NNG.

     2. Administrowanie rejestracją w Witrynie i utrzymywanie konta Użytkownika.

      Użytkownik, który chce pobrać lub kupić Produkt, musi pobrać program Toolbox, korzystając z łącza dostępnego w Witrynie i zarejestrować się w Witrynie.

    2. Zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika podanych podczas rejestracji w Witrynie i programie Toolbox oraz korzystania z programu Toolbox:

     1. W związku z rejestracją Użytkownika przetwarzane są następujące informacje:

      • nazwa Użytkownika;
      • adres e-mail Użytkownika;
      • kraj stałego lub czasowego pobytu;
      • aktywność Użytkownika.
     2. W związku z rozpoznawaniem karty SD przetwarzane są następujące informacje:

      • marka i model identyfikujące Urządzenie;
      • SWID (identyfikator utworzony na podstawie numeru VIN przy użyciu jednokierunkowej funkcji skrótu);
      • numer IMEI (International Mobile Equipment Identity);
      • wersja Oprogramowania;
      • data pierwszego użycia (czas pierwszego ustalenia pozycji przez GPS w systemie nawigacyjnym);
      • numer VIN.
    3. Podstawa prawna przetwarzania danych

     Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i wszystkich obowiązujących przepisów miejscowych.

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    4. Czas trwania przetwarzania danych

     Dane osobowe Użytkownika przesłane do Witryny o programu Toolbox są przechowywane przez okres, w którym Aktualizacje lub Produkt są dostępne i obsługiwane przez NNG, lub do momentu zlikwidowania konta przez Użytkownika.

     NNG ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe Użytkownika, jeśli wyraźnie on tego zażąda lub jeśli wycofa zgodę na przetwarzanie danych i nie ma żadnych ważnych legalnych podstaw do przetwarzania danych. Wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w okresie przed jej wycofaniem.

   2. Współpraca z Partnerem w zakresie informowania Użytkownika o dostępności Zawartości i Aktualizacji, do korzystania z których Użytkownik jest uprawniony

    1. Cel przetwarzania danych

     NNG przesyła dane zdefiniowane w punkcie 2.4.2.2 do Partnera w następującym celu:

     Po zakupie pojazdu Użytkownik jest uprawniony do pobrania Aktualizacji i nowej Zawartości (i) bez dodatkowych opłat w Okresie Subskrypcji Mapcare oraz (ii) za opłatą po zakończeniu Okresu Subskrypcji Mapcare.

     Ponieważ technicznym dostawcą Aktualizacji jest NNG, niektóre informacje są dostępne tylko dla NNG (np. informacja o tym, czy Zawartość została już zaktualizowana przez Użytkownika). Aby zatem świadczyć Użytkownikowi usługi wysokiej jakości oraz uniknąć wysyłania powiadomień do Użytkownika, który już pobrał nową Zawartość, NNG przesyła Partnerowi dane opisane w punkcie 2.4.2.2. Partner wykorzystuje przesłane mu dane osobowe, aby informować Użytkownika o nowych Produktach dostępnych w Okresie Subskrypcji Mapcare i po jego zakończeniu.

    2. Zakres przetwarzanych danych

     NNG przesyła do Partnerów następujące informacje:

     • numer VIN;
     • data ostatniej Aktualizacji;
     • wersja Aktualizacji;
     • data pierwszego użycia (czas pierwszego ustalenia pozycji przez GPS w systemie nawigacyjnym);
     • początek i koniec okresu subskrypcji Mapcare.

     Zarówno NNG, jak i firmy partnerskie lub spółka Mazda (zgodnie z definicją poniżej) dysponują bazą danych zawierającą wszystkie odpowiednie numery VIN w zależności od kraju Użytkownika (tj. w którym Urządzenie zostało sprzedane i/lub zarejestrowane). Powyższe informacje (data ostatniej Aktualizacji, wersja Aktualizacji, kod vouchera) są danymi generowanymi w systemie NNG i mogą być uzyskane poprzez porównanie dwóch baz danych numerów VIN.

    3. Podstawa prawna przetwarzania danych

     Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i wszystkich obowiązujących przepisów miejscowych.

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    4. Czas trwania przetwarzania danych

     Dane osobowe Użytkownika przesłane do Witryny o programu Toolbox są przechowywane przez okres, w którym Aktualizacje lub Produkt są dostępne i obsługiwane przez NNG, lub do momentu zlikwidowania konta przez Użytkownika.

     NNG ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe Użytkownika, jeśli wyraźnie on tego zażąda lub jeśli wycofa zgodę na przetwarzanie danych i nie ma żadnych ważnych legalnych podstaw do przetwarzania danych. Wycofanie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych prowadzonego na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w okresie przed jej wycofaniem.

    5. Partnerzy pełniący rolę administratora danych

     1. Dane osobowe Użytkowników są przesyłane do Partnera (tj. spółki Mazda Europe) w przypadku użytkowników dokonujących subskrypcji w wersji Witryny przeznaczonej na rynek europejski lub rejestrujących się w programie Toolbox przy użyciu urządzenia przeznaczonego na rynek europejski. Partner pełni rolę administratora danych w odniesieniu do przesyłanych do nich danych osobowych przez NNG. Partner przetwarza i przechowuje dane osobowe w imieniu spółek Mazda na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku A do niniejszych Zasad. Partner będzie działać jako podmiot przetwarzający dane odpowiedniej spółki Mazda i będzie udostępniać dane osobowe Użytkownika odpowiedniej spółce Mazda wymienionej w Załączniku A, która pierwotnie dokonała sprzedaży Urządzenia, w celu zapewnienia Użytkownikowi odpowiedniej jakości usług i najnowszej Zawartości dostępnej dla danego Urządzenia. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie stosunku prawnego między Partnerem a daną spółką Mazda.

     2. Partner spełnia wymogi dotyczące administratora danych w odniesieniu do przesyłanych do niego danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez Partnera zgodnie z określonymi przez nich Zasadami ochrony prywatności (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/). Przetwarzanie danych przez Partnera, tj. dalsze przekazywanie danych osobowych w ramach grupy Mazda nie jest objęte niniejszymi Zasadami.

     3. NNG nie przetwarza takich danych, a zatem nie ponosi odpowiedzialności za dane, które Użytkownik przekazał podczas korzystania z usługi w witrynie Partnera lub innej spółki Mazda.

     4. Po przeniesieniu danych osobowych opisanych w punkcie 2.4.2.2 Partnerzy są bezpośrednio odpowiedzialni za przetwarzanie tych danych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek roszczeń związanych z przetwarzaniem danych Użytkownik powinien od tego momentu kierować takie roszczenia bezpośrednio do Partnera.

   3. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika w celu otrzymywania newsletterów

    1. Cel przetwarzania danych

     NNG wysyła newslettery informujące Użytkownika o nowych Produktach i promocjach lub innych działaniach marketingowych. Aby przesyłać Użytkownikowi spersonalizowane newslettery istotne dla niego i dotyczące jego zarejestrowanych Urządzeń, a także poprawić obsługę użytkowników i zwiększyć ich zadowolenie, NNG wykorzystuje techniki Profilowania we współpracy ze spółką salesforce.com EMEA Limited, pełniącą funkcję podmiotu przetwarzającego dane, w celu uzyskiwania informacji o Urządzeniu Użytkownika oraz regionie geograficznym, w jakim się ono znajduje.

    2. Zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika

     • nazwa Użytkownika;
     • adres e-mail Użytkownika.

     Dane przetwarzane w celach Profilowania:

     • postępowanie Użytkownika wobec dostarczonej wiadomości e-mail (tj. sprawdzanie, czy wiadomość e-mail została otwarta, ile razy odbiorca ją kliknął i czy przeczytał ją w całości);
     • wskaźnik odrzucenia newsletterów wysyłanych do Użytkownika;
     • nazwa i wersja systemu operacyjnego Urządzenia;
     • typ i wersja programu pocztowego Użytkownika;
     • typ Urządzenia (w tym nazwa producenta Urządzenia, informacja o tym, czy Urządzenie można uznać za telefon, rozdzielczość ekranu);
     • adres IP i dane geolokalizacji (tj. informacje o kraju lub regionie).
    3. Podstawa prawna przetwarzania danych

     Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i wszystkich obowiązujących przepisów miejscowych.

     Podstawą prawną przetwarzania danych jest

     • wyraźna zgoda Użytkownika wydana zgodnie z lit. a) art. 6 (1) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz
     • postanowienia części 6 (1) i (2) węgierskiej ustawy XLVIII z 2008 r. o podstawowych wymaganiach i pewnych ograniczeniach dotyczących działalności reklamowej („Ustawy o reklamie”).

     Użytkownik może zasubskrybować newsletter NNG w Witrynie lub programie Toolbox poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili, wysyłając do NNG wiadomość e-mail z adresu e-mail, na który nie chce już otrzymywać newsletterów, lub odpowiednie pismo pod adres pocztowy siedziby NNG podany w punkcie 1. Użytkownik może też w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w newsletterze.

     Uwaga: rezygnacja z subskrypcji newslettera nie wpływa na legalność przetwarzania danych realizowanego na podstawie zgody Użytkownika przed jej wycofaniem ani nie jest równoznaczna z likwidacją konta.

    4. Czas przetwarzania danych i subskrypcja newsletterów

     1. Dane osobowe Użytkownika przesłane do Witryny i programu Toolbox są przechowywane przez okres, w którym Aktualizacje i Urządzenie Użytkownika są obsługiwane przez NNG lub do momentu anulowania przez Użytkownika subskrypcji newslettera.

     2. Użytkownik może dokonać subskrypcji newslettera NNG w programie Toolbox. Zaznaczając odpowiednie pole wyboru, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na wysyłanie mu newslettera NNG od czasu do czasu. NNG może wysyłać do Użytkownika biuletyny spersonalizowane na podstawie danych przetwarzanych zgodnie z niniejszymi Zasadami.

     3. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w każdej chwili, wysyłając do NNG wiadomość e-mail z adresu e-mail, na który nie chce już otrzymywać newsletterów, lub odpowiednie pismo pod adres NNG podany w punkcie 1. Użytkownik może też w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w newsletterze.

     4. NNG może w dowolnym momencie zaprzestać wysyłania newsletterów bez uprzedzenia i bez dalszej odpowiedzialności lub powstania jakiegokolwiek obowiązku.

  5. Podmiot przetwarzający dane

   1. Przetwarzanie danych w związku z wysyłaniem newsletterów

    1. W celu wysyłania newsletterów do Użytkowników NNG współpracuje z podmiotem przetwarzającym dane, który świadczy usługi w zakresie marketingu e-mailowego. Podmiot przetwarzający dane udostępnia NNG system online (zwany dalej „Systemem”), za pomocą którego NNG może zarządzać wysyłaniem newsletterów do Użytkowników. Podmiot przetwarzający dane nie ma dostępu do treści przesyłanych przez NNG do Systemu.

    2. Aby usprawnić obsługę użytkowników, System jest wykorzystywany w następujących celach:

     • przechowywanie danych osobowych Użytkownika;
     • wysyłanie wiadomości e-mail do Użytkownika;
     • analizowanie postępowania Użytkownika wobec dostarczonej wiadomości e-mail (w szczególności sprawdzanie, czy wiadomość e-mail została otwarta, ile razy odbiorca ją kliknął i czy przeczytał ją w całości);
     • analizowanie współczynnika odrzuceń (np. przypadków, w których adres e-mail był nieprawidłowy lub wiadomość e-mail została oznaczona jako spam);
     • gromadzenie danych zarejestrowanego Urządzenia Użytkownika i jego geolokalizacji (nazwa i wersja systemu operacyjnego Urządzenia; typ i wersja programu pocztowego Użytkownika; typ Urządzenia (w tym nazwa producenta Urządzenia, informacja o tym, czy Urządzenie można uznać za telefon, rozdzielczość ekranu); adres IP i dane geolokalizacji (tj. informacje o kraju lub regionie)).
    3. Dane Użytkownika wymienione w punkcie 2.4.3.2. są przechowywane zarówno w Systemie, jak i na serwerach NNG.

     Nazwa podmiotu przetwarzającego dane w imieniu NNG: salesforce.com EMEA Limited
     Adres podmiotu przetwarzającego dane: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Wielka Brytania
     Witryna internetowa: https://www.salesforce.com
     Dane kontaktowe: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Pliki cookie

   1. NNG informuje, że jeśli Użytkownik pobiera niektóre części Witryny i programu Toolbox, serwer WWW automatycznie wysyła do Urządzenia Użytkownika małe pliki danych („pliki cookie”). W niektórych przypadkach te pliki danych mogą być traktowane jako dane osobowe zgodnie z węgierską ustawą o prywatności. Te pliki danych są niezbędne do prawidłowego działania Witryny i programu Toolbox oraz wykorzystywane do zbierania anonimowych informacji o korzystaniu przez Użytkownika z tego programu.

   2. Użytkownik może zaakceptować lub odrzucić poszczególne pliki cookie lub zablokować zapisywanie wszystkich plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie i ich blokowania można znaleźć na stronie https://www.youronlinechoices.eu/. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zablokować zapisywanie wszystkich plików cookie, dostęp do niektórych stron Witryny lub funkcji programu Toolbox będzie ograniczony.

  7. Typ pliku cookie Przeznaczenie plików cookie Podstawa prawna przetwarzania danych Okres przechowywania plików cookie
   Google Analytics W Witrynie i programie Toolbox stosowane jest narzędzie Google Analytics, służące do zbierania i analizowania informacji o sposobie, w jaki Użytkownik korzysta z Witryny i programu Toolbox. Informacje te są wykorzystywane przez NNG do kompilowania raportów oraz ulepszania Witryny i programu Toolbox. Gromadzone dane mają formę anonimową i obejmują liczbę Użytkowników Witryny i programu Toolbox, miejsca, z których Użytkownicy przechodzą do Witryny i programu Toolbox, oraz strony, które w nich odwiedzają. Zgromadzonych danych nie można powiązać z tożsamością Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na temat zasad ochrony prywatności stosowanych przez Google, kliknij tutaj. Zgoda Użytkownika. Pliki cookie usługi Google Analytics są tworzone, gdy Użytkownik odwiedza witrynę, w której jest zainstalowany prawidłowy kod śledzenia usługi Google Analytics. Takie pliki cookie są prze przechowywane w przeglądarce Użytkownika przez maksymalnie 2 lata od tego momentu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
   Google AdWords (remarketing Google) Zewnętrzni usługodawcy, w tym Google, przechowują informacje o wcześniejszym korzystaniu przez Użytkownika z Witryny i programu Toolbox i używają tych informacji do wyświetlania reklam NNG w witrynach partnerów Google.
   Podczas korzystania z Witryny i programu Toolbox do komputera Użytkownika jest wysyłany co najmniej jeden plik cookie dostarczany przez spółkę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), który jednoznacznie identyfikuje przeglądarkę Użytkownika. Pliki cookie usługi remarketingu Google są używane w reklamach Google AdWords. W plikach cookie dostarczanych przez Google zapamiętywane są liczba i częstotliwość odwiedzin Witryny lub programu Toolbox oraz ich podstron wyświetlanych przez Użytkownika. Zarejestrowane dane są przechowywane w postaci anonimowej.

   Użytkownik może zablokować pliki cookie usługi remarketingu Google na stronie przeznaczonej do wyłączania plików cookie w ustawieniach reklam Google, a pliki cookie innych firm — na umożliwiającej rezygnację z otrzymywania plików cookie stronie organizacji Network Advertising Initiative.
   Zgoda Użytkownika. Pliki cookie AdWords wygasają po 90 dniach od otwarcia przez Użytkownika Witryny lub programu Toolbox.
   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.
   Session ID (identyfikator sesji) Pliki cookie sesji umożliwiają rozpoznawanie Użytkowników Witryny i programu Toolbox.
   Najczęstszym przykładem zastosowania tej funkcji jest koszyk zakupów w programie Toolbox. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę katalogu i wybiera na niej jakieś elementy, informacje o nich są zapisywane w pliku cookie sesji. Elementy te będą więc znajdować się w koszyku, gdy Użytkownik będzie gotowy sfinalizować transakcję.
   Zgoda Użytkownika. Informacje są zapisywane do końca bieżącej sesji. Po zakończeniu sesji zgromadzone informacje nie będą już dostępne.
  8. Bezpieczeństwo danych

   1. NNG przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych, dlatego zarówno NNG, jak i upoważniony przez NNG podmiot przetwarzający dane stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, a także ustanawiają odpowiednie reguły proceduralne w celu egzekwowania przepisów Ustawy o ochronie prywatności odnoszących się do poufności i bezpieczeństwa przetwarzania danych.

   2. Podmiot przetwarzający dane przestrzega wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS) określonych w międzynarodowej normie ISO 27001 i spełnia kryteria określone w normie ISO 27018. Podmiot przetwarzający dane posiada certyfikat zgodności z normami ISO 27001/27018 dotyczącymi ISMS, wydany przez niezależny podmiot zewnętrzny.

  9. Prawa i środki zaradcze

   1. Wszelkie dane osobowe podawane NNG przez Użytkownika winny być prawdziwe, kompletne i dokładne pod każdym względem. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić NNG o każdej zmianie w swoich danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail NNG podanego w punkcie 1.

   2. Użytkownik może skorzystać z następujących praw odnoszących się do działań NNG związanych z przetwarzaniem danych:

    • żądanie udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
    • żądanie skorygowania swoich danych osobowych;
    • żądanie usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania;
    • wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez NNG;
    • żądanie przeniesienia danych.
   3. Użytkownik ma prawo zażądać udostępnienia informacji o przetwarzaniu przez NNG danych, które go dotyczą, w szczególności w odniesieniu do: zakresu i rodzaju przechowywanych danych osobowych Użytkownika; źródeł, z których pozyskano te dane; celu, uzasadnienia i czasu przetwarzania; jeśli dane osobowe Użytkownika są udostępniane innym podmiotom — podstawy prawnej takiego udostępniania i wykazu odbiorców danych; a także wszelkich incydentów związanych z ochroną danych osobowych Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien wysłać wiadomość na adres e-mail lub adres pocztowy siedziby NNG podany w punkcie 1. NNG ma obowiązek przedstawić pisemne informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownika w ciągu 1 miesiąca od otrzymania takiego żądania. Użytkownik może także zażądać skorygowania swoich danych osobowych.

   4. Użytkownik ma również prawo zażądać kopii jego danych osobowych przetwarzanych przez NNG, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO.

    Użytkownik ma prawo przesłać swoje dane osobowe do innego administratora danych lub, jeśli jest to technicznie wykonalne, zażądać od NNG przesłania tych danych osobowych bezpośrednio do innego administratora danych, jak to określono w art. 20 RODO.

   5. Jeśli dane osobowe Użytkownika są niedokładne, może on wystąpić do NNG o skorygowanie tych danych, pod warunkiem że NNG dysponuje poprawnymi danymi.

   6. Dane osobowe Użytkownika zostaną skasowane na jego żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żądanie usunięcia danych osobowych można przesłać do NNG na adres e-mail lub adres pocztowy siedziby podany w punkcie 1. NNG ma obowiązek usunąć wszystkie przechowywane dane osobowe zgodnie z niniejszymi Zasadami, tj. uniemożliwić ich odczytanie poprzez ich trwałą i nieodwracalną anonimizację.

   7. NNG informuje, że dane Użytkownika nie zostaną usunięte, jeśli ich przetwarzanie jest wymagane przez prawo albo jeśli mają zastosowanie inne wyjątki określone przez obowiązujące prawo.

   8. Użytkownik ma prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych przez NNG w następujących przypadkach:

    1. gdy Użytkownik uważa, że jego dane osobowe przetwarzane przez NNG są niedokładne — na okres umożliwiający NNG zweryfikowanie dokładności danych osobowych Użytkownika;

    2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych, ma prawo zamiast tego zażądać ograniczenia zakresu ich wykorzystywania;

    3. gdy NNG nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika do celów związanych z przetwarzaniem, ale Użytkownik wymaga od NNG ich dalszego przetwarzania w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu prawnym;

    4. gdy Użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych — do czasu weryfikacji, czy uzasadnione podstawy ich przetwarzania przez NNG mają znaczenie nadrzędne nad powodami, na które powołuje się Użytkownik.

   9. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z zastrzeżeniem określonych warunków zgodnie z obowiązującymi przepisami; ma również prawo wyrazić odrębny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym Profilowaniem, określonych w niniejszym dokumencie. W takim przypadku NNG nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że przedstawi przekonujące uzasadnione powody przetwarzania mające nadrzędny charakter wobec interesu, praw i wolności związanych z ochroną danych, lub w celu ustanowienia i realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

   10. Skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych można kierować do węgierskiego organu ds. ochrony danych i wolności informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság — NAIH, pod adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; adres pocztowy: 1530 Budapest, Pf. 5, Węgry; numer telefonu: +36-1-391-1400; numer faksu: +36-1-391-1410; adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) lub do organu odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju zamieszkania lub pobytu Użytkownika.

   11. Niezależnie od złożenia skargi do NAIH, jeśli prawa Użytkownika zostaną naruszone, Użytkownik może zwrócić się do sądu zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie o ochronie prywatności. W zależności od decyzji Użytkownika postępowanie może zostać wszczęte przed sądem właściwym dla jego stałego albo tymczasowego miejsca zamieszkania. Przed wszczęciem postępowania prawnego przydatne może być omówienie skargi z NNG.

   12. Szczegółowe prawa i środki zaradcze przysługujące użytkownikowi są opisane w art. 15–21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  10. Kontakt z NNG

   Cenimy opinie Użytkowników. Wszelkie uwagi, pytania lub prośby o podanie więcej informacji na temat przetwarzania danych w NNG należy kierować pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres e-mail lub adres pocztowy określony w punkcie 1. Przekazane informacje będziemy traktować jako poufne. Przedstawiciel NNG skontaktuje się z Użytkownikiem w odpowiednim terminie.

Załącznik A

Lista firm Mazda, które w imieniu Partnera otrzymują i przetwarzają dane osobowe

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą pod adresem Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Niemcy, i wpisana do rejestru handlowego w Kolonii pod numerem HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą pod adresem 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Francja, i wpisana do rejestru handlowego w Wersalu pod numerem 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem hiszpańskim, z siedzibą pod adresem C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madryt, Hiszpania, i wpisana do rejestru handlowego w Madrycie pod numerem Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą pod adresem Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Austria, i wpisana do rejestru handlowego w Klagenfurt pod numerem FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem niemieckim, z siedzibą pod adresem Viale A. Marchetti 105, 00148 Rzym, Włochy, i wpisana do rejestru handlowego w Rzymie pod numerem 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem portugalskim, z siedzibą pod adresem Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lizbona, Portugalia, i wpisana do rejestru handlowego w Lizbonie pod numerem Matricula N° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem szwajcarskim, z siedzibą pod adresem Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Szwajcaria, i wpisana do rejestru handlowego w Genewie pod numerem: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Wielka Brytania, i wpisana do rejestru handlowego w Birmingham pod numerem 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe N.V., z siedzibą pod adresem Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, i wpisany do rejestru handlowego w Mechelen pod numerem 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Dania, i wpisany do rejestru handlowego w Kopenhadze pod numerem CVR 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Irlandia, i wpisany do rejestru handlowego w Dublinie pod numerem podatkowym IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Holandia, i wpisany do rejestru handlowego w Amsterdamie pod numerem 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norwegia, i wpisany do rejestru handlowego w Brønnøysund pod numerem 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Szwecja, i wpisany do rejestru handlowego w Sundsvall pod numerem 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Oddział W Polsce, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Postępu 14b, 02-676 Warszawa, Polska, i wpisany do rejestru handlowego w Warszawie pod numerem KRS 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratysława, Słowacja, i wpisany do rejestru handlowego w Bratysławie pod numerem 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, oddział spółki Mazda Motor Logistics Europe NV, z siedzibą pod adresem Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Republika Czeska, i wpisany do rejestru handlowego w Pradze pod numerem 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., z siedzibą pod adresem Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagrzeb, Chorwacja, i wpisany do rejestru handlowego w Zagrzebiu pod numerem 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., z siedzibą pod adresem Infopark setany 1., 1117 Budapeszt, Węgry, i wpisany do rejestru handlowego w Budapeszcie pod numerem Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Croatia d.o.o., z siedzibą pod adresem Dolenjska cesta 242 c, 1000 Lublana, Słowenia, i wpisany do rejestru handlowego w Lublanie pod numerem 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, spółka utworzona i prowadząca działalność zgodnie z prawem Belgii, z siedzibą pod adresem Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, i wpisana do rejestru handlowego w Belgii pod numerem 0406.024.281