Hvis du bruker macOS og vil oppdatere kartet i fremtiden, sletter du det forrige Toolbox-programmet og laster ned den nyeste versjonen herfra.

Last ned


Sammendrag av retningslinjene for personvern

Dette dokumentet er et kort sammendrag av retningslinjene for personvern (heretter kalt «retningslinjer»). Mer detaljert informasjon om databehandling er tilgjengelig i den fullstendige versjonen av Retningslinjene som er tilgjengelig nedenfor. Vær oppmerksom på at bare den fullstendige versjonen av Retningslinjene anses som fullstendig og tilstrekkelig informasjon. Formålet med dette sammendraget er kun å gi en bedre forståelse av Retningslinjene.

Formålet med databehandling Gi tilgang til innholdet og oppdateringene som brukeren har krav på, og gi mulighet til kjøp ved å registrere seg på nettstedet og Toolbox (eller en annen kanal gitt av NNG)

Relevant punkt i retningslinjene: 2.4.1.
Samarbeid med partnerne for å informere brukeren om tilgjengelig innhold og oppdateringer som brukeren har krav på

Relevant punkt i retningslinjene: 2.4.2.
Sende nyhetsbrev

Relevant punkt i retningslinjene: 2.4.3
Dataansvarlig
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Omfanget av behandlede data
 1. Informasjon i forbindelse med registrering av Brukeren er behandlet:
  • Brukers navn;
  • Brukers e-postadresse;
  • Land;
  • Brukeraktivitet.
 2. Informasjon i forbindelse med gjenkjenning av SD-kortet er behandlet:
  • merke og modell for identifisering av Enheten;
  • SWID (en ID opprettet fra VIN ved hjelp av en enveis hash-funksjon);
  • IMEI (Internasjonal mobil enhet identitet)-nummer;
  • Programvareversjon;
  • dato for første gangs bruk (tidspunktet for den første GPS-fikseringen av hovedenheten for navigasjon);
  • VIN.
 • VIN;
 • dato for siste Oppdatering;
 • versjon av Oppdatering;
 • dato for første gangs bruk (tidspunktet for den første GPS-fikseringen av hovedenheten for navigasjon)
 • start og utløp av Mapcare-perioden.
 • Brukers navn;
 • Brukers e-postadresse.
 • data behandlet via automatisk behandling:
  • Brukerens interaksjon med de leverte nyhetsbrevene (dvs. om e-posten ble åpnet, hvor mange ganger adressaten klikket på den, om adressaten leste hele e-posten) og spesielt om hyppigheten av avvisning av e-postene;
  • OS og OS-versjonen på enheten nyhetsbrevet har blitt åpnet med;
  • type og versjon av Brukerens e-postklient;
  • type enhet (inkludert enhetens produsent, om enheten kvalifiserer som en telefon, skjermoppløsning)
  • IP-adresse og data om enhetens plassering (dvs. informasjon om land/region).
Juridisk grunnlag
 • Brukers samtykke.
 • Brukers samtykke.
 • Brukers samtykke.
Databehandlingens varighet
 • Perioden der Oppdateringen er tilgjengelig og støttet av NNG, eller til Brukeren kansellerer kontoen sin eller tilbakekaller sitt samtykke.
 • Perioden der Oppdateringen er tilgjengelig og støttet av NNG, eller til Brukeren kansellerer kontoen sin eller tilbakekaller sitt samtykke.
 • Perioden der Oppdateringen er tilgjengelig og støttet av NNG, eller til Brukeren sier opp abonnementet på nyhetsbrevet.
Dataprosessor

 • SalesForce.com
Dataoverføring
NNG kan overføre følgende data om brukeren til en partner i EØS-området eller til Nord-Amerika-regionen (dvs. USA og Canada), avhengig av hvilket regionalt nettsted (EØS eller NA) kunden abonnerer på, eller hvilken enhet (EØS eller NA) kundene bruker når de registrerer seg / logger på Toolbox

 • VIN;
 • dato for siste Oppdatering;
 • versjon av Oppdatering;
 • utløp av Mapcare-perioden.

Se detaljert beskrivelse av slik dataoverføring under punkt 2.4.2 i disse Retningslinjene.

Personvernerklæring

Disse retningslinjene for personvern (heretter kalt «Retningslinjer») ble opprinnelig utgitt 28. februar 2019. Denne reviderte versjonen av de originale retningslinjene ble utgitt 30. november 2019.

 1. DEFINISJONER

  Tilkoblede Tjenester betyr stedsbaserte tjenester (lokale søk, trafikkinformasjon, drivstoffpris, værinformasjon osv.) som krever noen form for Internett-tilkobling (datatilgang via SIM-kort eller Bluetooth, trådløs Internett-tilgang, TMC-mottaker osv.) på din Enhet.

  Innhold betyr kart, interessepunkter, 3D-innhold, stemmer, språkfiler og annet navigasjonsrelatert innhold som kan lastes opp på enheten din og brukes med programvaren din.

  Cookie betyr en liten tekstfil som er plassert på harddisken din av en webserver, og som brukes av Webområdet og Toolbox som beskrevet nedenfor i punktet Personvern.

  Enhet betyr et SD-kort som leveres av Partneren sammen med bilnavigeringssystemet som er innebygd i kjøretøyet.

  Gratisprodukt betyr Oppdateringer, Innhold og Tilkoblede Tjenester som Brukeren har gratis krav på i Mapcare-perioden.

  GDPR betyr Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike opplysninger, og opphevelse av direktiv 95/46/EF.

  Mapcare-periode betyr perioden mens Gratisproduktet er tilgjengelig for Brukeren (vanligvis en tre-årsperiode).

  NNG betyr NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Registrert kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungarn
  Registreringsrett: Budapest-hovedstad Regional domstol (Fővárosi Törvényszék)
  Firmaets registreringsnummer: Cg.01-09-891838
  Skattenummer: 13357845-2-44
  E-postadresse: unsubscribe@nng.com

  Partner betyr følgende Mazda-enhet:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Tyskland)

  Produkt betyr Oppdateringer, Innhold og Tilkoblede Tjenester. Programvare betyr navigasjonsprogramvaren som kjører på Enheten.

  Profilering betyr automatisk behandling av personopplysninger som oppført under punkt 2.4.2.2, for å gi brukeren personlig tilpassede nyhetsbrev som er relevante for brukeren og for dennes registrerte enhet(er), for videre å kunne øke brukeropplevelsen og tilfredsheten.

  Webområde betyr https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Programvare betyr navigasjonsprogramvaren som kjører på enheten.

  Toolbox betyr et gratis programvareverktøy for PC og OSX som brukes til å laste ned Oppdateringer og Produkter fra NNG-servere og laste dem opp til Enheten.

  Oppdateringer betyr oppdateringer av Innhold og Programvare (tilgjengelig gratis i en viss periode og deretter mot avgift) som leveres av produsenten eller Programvareutvikleren av Enheten din, og som gir tilleggsfunksjoner, nye versjoner av Innhold eller som fikser kjente Programvareproblemer.

  Bruker eller «du» betyr en registrert eller besøkende på Webområdet og/eller i Toolbox.

  Brukeraktivitet betyr plassering og brukeratferd (språkvalg i Toolbox / på Webområdet, produkter lagt i Brukerens handlekurv), søkehistorie på nettet, bruksmønstre (hyppighet/mønstre for pålogging for å undersøke svindel, misbruk av Toolbox/webområde).

  VIN (Vehicle Identification Number) betyr kjøretøyets unike serienummer.

 2. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN

  1. Formålet med dette dokumentet

   Disse Retningslinjene fastsetter Vilkårene for hvordan den personlige informasjonen til den registrerte (heretter kalt «Bruker» eller «du») behandles. Les nøye gjennom disse Vilkårene!

  2. Tilgjengelighet og oppdatering av dette dokumentet

   NNG forbeholder seg retten til når som helst å endre dette dokumentet på eget grunnlag. Vi foreslår at du besøker Webområdet og Toolbox fra tid til annen for den nyeste informasjonen, men du vil også bli informert om endring av disse Retningslinjene i tilfelle det skjer betydelige endringer (f.eks. juridisk grunnlag for behandling, omfanget av behandlede data, dataprosessoren) av Retningslinjene.

  3. Dataansvarlig

   1. Dataene som er gitt på Webområdet og i Toolbox, behandles av NNG.

   2. De oppgitte dataene er tilgjengelige for følgende personer:

    • NNGs ansatte og ledere involvert i datainnsamlingen;
    • IT-spesialister som utfører en rekke IT-oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av NNGs datasystem, som en del av deres rolle i NNG i forbindelse med å utføre sine oppgaver knyttet til formålet med disse Retningslinjene.
   3. Med hensyn til dataene som er beskrevet under punkt 2.4.2.2 i disse Retningslinjene, kvalifiserer både NNG og Partneren som dataansvarlig som beskrevet under punkt 2.4.2.5.

  4. Databehandling

   1. Behandling av data gitt av Brukeren under registreringen på Webområdet og for Toolbox

    1. Formålet med databehandling

     1. Levering av oppdateringer

      Hvis Brukeren ønsker å laste ned eller kjøpe et Produkt, må hun/han registrere seg i Toolbox. Ved å registrere seg i Toolbox gir Brukeren uttrykkelig og frivillig sitt samtykke til at NNG behandler hans/hennes personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i disse Retningslinjene og loven om databeskyttelse.

      Prosessen med å utføre en Oppdatering er følgende: Brukeren kan fjerne SD-kortet manuelt fra hovedenheten for navigasjon. SD-kortet inneholder all informasjon som er nødvendig for å utføre en Oppdatering. Brukeren skal sette inn SD-kortet i PCen og starte Mazda Toolbox-programmer. Ved å bruke Mazda Toolbox-programmet sendes informasjon som er oppført under punkt 2.4.1.2 b), fra Toolbox til NNG-serveren.

     2. Administrere registrering på Webområdet og vedlikehold av Brukerens konto.

      Hvis brukeren ønsker å laste ned eller kjøpe et produkt, skal han/hun laste ned Toolbox via lenken som er tilgjengelig på nettstedet, og registrere seg i Toolbox.

    2. Omfanget av Brukerens behandlede personopplysninger som er oppgitt under registreringen på Webområdet og i Toolbox og for bruk av Toolbox:

     1. Følgende informasjon i forbindelse med registrering av Brukeren er behandlet:

      • Brukers navn;
      • Brukers e-postadresse;
      • Land med hjemmeadresse eller midlertidig adresse;
      • Brukeraktivitet.
     2. Følgende informasjon i forbindelse med registrering av SD-kortet er behandlet:

      • merke og modell for identifisering av Enheten;
      • SWID (en ID opprettet fra VIN ved hjelp av en enveis hash-funksjon);
      • IMEI (Internasjonal mobil enhet identitet)-nummer;
      • Programvareversjon;
      • dato for første gangs bruk (tidspunktet for den første GPS-fikseringen av hovedenheten for navigasjon);
      • VIN.
    3. Rettslig grunnlag for databehandling

     Dataene behandles i samsvar med GDPR og alle relevante, lokale lover.

     Det rettslige grunnlaget for databehandling er Brukerens uttrykkelige samtykke gitt i henhold til punkt a) i GDPR paragraf 6 nr. 1.

    4. Databehandlingens varighet

     Dine personopplysninger som er lastet opp til Webområdet og Toolbox, beholdes for perioden der Oppdatering eller Produkt er tilgjengelig og støttes av NNG, eller til du kansellerer kontoen din eller trekker tilbake samtykket.

     Til tross for ovenstående skal NNG umiddelbart slette personopplysningene dine hvis du spesifikt ber om slettingen eller trekker tilbake samtykket og det ikke finnes gyldig rettslig grunn for databehandling. Hvis Brukeren trekker tilbake sitt samtykke, påvirker ikke dette lovligheten av databehandling basert på hans/hennes samtykke og utføring før slik tilbaketrekking.

   2. Samarbeid med Partneren for å informere Brukeren om tilgjengelig Innhold og Oppdateringer som Brukeren har krav på

    1. Formålet med databehandling

     NNG overfører data definert under punkt 2.4.2.2 til Partneren for følgende formål:

     Etter kjøpet av kjøretøyet har Brukeren rett til å laste ned Oppdateringer og nytt Innhold (i) uten ekstra omkostninger under Mapcare-perioden og (ii) for en avgift etter at Mapcare-perioden er utløpt.

     Siden NNG er den tekniske leverandøren av oppdateringen, en noe informasjon tilgjengelig bare for NNG (f.eks. informasjon om hvorvidt Brukeren allerede har oppdatert Innholdet). For å gi Brukeren god service og unngå å sende meldinger til en Bruker som allerede har lastet ned det nye Innholdet, overfører NNG dataene som er beskrevet under punkt 2.4.2.2, til Partneren. Partneren bruker de overførte personopplysningene for å informere Brukeren om de nye Produktene under og etter Mapcare-perioden.

    2. Omfanget av de behandlede data

     NNG overfører følgende informasjon til Partnerne:

     • VIN;
     • dato for siste Oppdatering;
     • versjon av Oppdatering;
     • dato for første gangs bruk (tidspunktet for den første GPS-fikseringen av hovedenheten for navigasjon)
     • start og utløp av Mapcare-perioden.

     Både NNG og partner- eller Mazda-selskapene (som definert nedenfor) har en database som inneholder alle relevant VIN-er, avhengig av landet til brukeren (dvs. Der enheten er solgt og/eller registrert). Ovennevnte informasjon (dato for siste Oppdatering, kupongkode osv.) er data generert i NNG-systemet som kan etableres ved å sammenligne de to VIN-databasene.

    3. Rettslig grunnlag for databehandling

     Dataene behandles i samsvar med GDPR og alle relevante, lokale lover.

     Det rettslige grunnlaget for databehandling er Brukerens uttrykkelige samtykke gitt i henhold til punkt a) i GDPR paragraf 6 nr. 1.

    4. Databehandlingens varighet

     Dine personopplysninger som er lastet opp til Webområdet og Toolbox, beholdes for perioden der Oppdatering eller Produkt er tilgjengelig og støttes av NNG, eller til du kansellerer kontoen din eller trekker tilbake samtykket.

     Til tross for ovenstående skal NNG umiddelbart slette personopplysningene dine hvis du spesifikt ber om slettingen eller trekker tilbake samtykket og det ikke finnes gyldig rettslig grunn for databehandling. Hvis Brukeren trekker tilbake sitt samtykke, påvirker ikke dette lovligheten av databehandling basert på hans/hennes samtykke og utføring før slik tilbaketrekking.

    5. Partnere som dataansvarlige

     1. Personopplysningene til brukerne overføres til Partner (dvs. Mazda Europe) når brukere abonnerer på det europeiske nettstedet eller registrerer seg i Toolbox ved hjelp av en europeisk enhet. Partner opptrer som behandlingsansvarlige når det gjelder personopplysninger som overføres til partner av NNG. Partner behandler personopplysningene på vegne av Mazda-selskaper, som angitt i vedlegg A til retningslinjene, og lagrer personopplysningene i EØS-området. Partner vil opptre som databehandler for det respektive Mazda-selskapet og dele personopplysningene for brukeren med det respektive Mazda-selskapet, oppført i vedlegg A, som enheten opprinnelig ble solgt av, for at brukeren skal motta service av høy kvalitet og det nyeste innholdet tilgjengelig for enheten. Slik databehandling vil finne sted basert på det rettslige forholdet mellom partner og det respektive Mazda-selskapet.

     2. Partner er kvalifisert som ansvarlig for behandling av data når det gjelder personopplysninger som overføres til Partner, og slike data behandles av Partner i samsvar med bestemmelsene i deres retningslinjer for personvern (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/. Databehandling utført av partneren, det vil si videre overføring av personopplysninger i Mazda-konsernet, dekkes ikke av disse retningslinjene.

     3. NNG behandler ikke og skal derfor ikke holdes ansvarlig for de ytterligere dataene som du oppgav under bruken av tjenesten på nettstedet til partneren eller et annet Mazda-selskap.

     4. Etter overføringen av personopplysningene som beskrevet i punkt 2.4.2.2, er Partnerne direkte ansvarlig for behandlingen av slike data. Skulle noe krav oppstå i forbindelse med databehandlingen, skal Brukeren fra denne dato adressere slike krav direkte til Partneren.

   3. Behandling av data levert av Brukeren for å motta nyhetsbrev

    1. Formålet med databehandling

     NNG sender nyhetsbrev for å informere Brukeren om nye Produkter og kampanjer eller andre markedsføringsaktiviteter. For å kunne gi deg tilpassede nyhetsbrev som er relevante for deg og din(e) Enhet(er), og for å øke brukeropplevelsen og tilfredsheten, bruker NNG metoder for Profilering med inkludering av salesforce.com EMEA Limited, som dataprosessor, for å kunne motta informasjon om din Enhet og det geografiske området der Enheten befinner seg.

    2. Omfanget av Brukerens behandlede personopplysninger

     • Brukers navn;
     • Brukers e-postadresse.

     Data behandlet for Profileringsformål:

     • Brukerens interaksjon med den leverte e-posten (dvs. om e-posten ble åpnet, hvor mange ganger adressaten klikket på den, om adressaten leste hele e-posten);
     • Hyppigheten av avvisning av nyhetsbrev sendt til Brukeren;
     • OS og OS-versjon av Enhet;
     • type og versjon av Brukerens e-postklient;
     • type Enhet (inkludert Enhetens produsent, om Enheten kvalifiserer som en telefon eller ikke, skjermoppløsning);
     • IP-adresse og data om plassering (dvs. informasjon om land/region).
    3. Rettslig grunnlag for databehandling

     Dataene behandles i samsvar med GDPR og alle relevante, lokale lover.

     Det rettslige grunnlag for databehandling er

     • Brukerens samtykke gitt i henhold til punkt a) i GDPR paragraf 6 nr. 1 og
     • punktene 6 nr. 1 og 2 i lov XLVIII av 2008 om de grunnleggende krav og visse restriksjoner for kommersielle reklameaktiviteter («Reklameloven»).

     Brukeren kan abonnere på NNGs nyhetsbrev på Webområdet eller i Toolbox ved å krysse av i den tilsvarende boksen. Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke ved å sende en e-post til NNG fra e-postkontoen som hun/han ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev i, eller ved å sende en e-post til NNGs postadresse (det registrerte kontoret) som er angitt i punkt 1. Brukeren kan også når som helst si opp abonnementet sitt (ekskludere) ved å følge instruksjonene i nyhetsbrevet.

     Vennligst merk at kansellering av abonnement på nyhetsbrevet ikke påvirker lovligheten av databehandling basert på ditt samtykke og utført før slik tilbaketrekking, og at kansellering av nyhetsbrev ikke er det samme som kansellering av kontoen.

    4. Varighet av databehandling og abonnement av nyhetsbrev

     1. Dine personopplysninger som er lastet opp til Webområdet og Toolbox, beholdes for perioden der Oppdateringen er tilgjengelig og Enheten støttes av NNG, eller til du sier opp abonnementet på nyhetsbrevet.

     2. Brukeren kan abonnere på NNGs nyhetsbrev i Toolbox. Ved å krysse av den aktuelle boksen gir Brukeren frivillig sitt samtykke til at NNG sender vedkommende et nyhetsbrev fra tid til annen. NNG kan sende personlige nyhetsbrev til Brukeren som er basert på de dataene som behandles i samsvar med disse Retningslinjene.

     3. Brukeren kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke ved å sende en e-post til NNG fra e-postkontoen som hun/han ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev i, eller ved å sende en e-post til NNGs adresse som er angitt i punkt 1. Brukeren kan også når som helst si opp abonnementet sitt (ekskludere) ved å følge instruksjonene i nyhetsbrevet.

     4. Vær oppmerksom på at NNG når som helst kan slutte å sende nyhetsbrev uten forvarsel eller ytterligere ansvar eller noen form for forpliktelse.

  5. Dataprosessor

   1. Databehandling i forbindelse med sending av nyhetsbrev

    1. For å sende nyhetsbrev til Brukere samarbeider NNG med en dataprosessor som leverer e-markedsføring. Dataprosessoren gir NNG et elektronisk system (heretter referert til som «Systemet»), som NNG benytter til å administrere sending av nyhetsbrev til Brukerne. Dataprosessoren har ikke tilgang til innholdet som er lastet opp av NNG til Systemet.

    2. For å forbedre brukeropplevelsen, brukes Systemet til følgende formål:

     • lagring av Brukerens personlige data;
     • sende e-post til Brukeren;
     • analysere Brukerens interaksjon med den leverte e-posten (spesielt om e-posten ble åpnet, hvor mange ganger adressaten klikket på den, om adressaten leste hele e-posten);
     • analysere avvisningsfrekvensen (f.eks. tilfeller der e-postadressen er ugyldig eller e-posten er oppført som søppelpost);
     • Innhente data om Brukerens registrerte Enhet og dens plassering (Enhetens OS og OS-versjon; type og versjon av Brukerens e-postklient; type Enhet (inkludert Enhetens produsent, om Enheten kvalifiserer som telefon eller ei, skjermoppløsning); IP-adresse og data om plassering (dvs. informasjon om land/region)).
    3. Brukerdata oppført under punkt 2.4.3.2 er lagret både i Systemet og på NNGs servere.

     Navnet på NNGs dataprosessor: salesforce.com EMEA Limited
     Adressen til dataprosessoren: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
     Webområde: https://www.salesforce.com
     Kontaktinformasjon: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Cookies

   1. NNG informerer deg med dette om at hvis du laster ned bestemte deler av Webområdet og Toolbox, vil små datafiler («Cookies») automatisk bli sendt av webserveren til Enheten din. I visse tilfeller kan disse datafilene anses som personopplysninger under den ungarske loven om personvern. Disse datafilene er nødvendige for riktig bruk av Webområdet og Toolbox og brukes til å hente inn anonym informasjon om Brukerens besøk på Webområdet og i Toolbox.

   2. Brukeren kan akseptere eller avvise Cookies fra gang til gang eller avvise alle Cookies ved å tilpasse innstillingene for nettleseren. For å finne ut hvordan dette gjøres, og for å lære mer om Cookies kan du se: https://www.youronlinechoices.eu/. Hvis Brukeren velger å avvise alle informasjonskapsler (Cookies), vil tilgangen til enkelte sider på Webområdet og Toolbox-funksjoner bli begrenset.

  7. Type Cookie Formålet med Cookies Rettslig grunnlag for databehandling Periode for oppbevaring av Cookies
   Google Analytics Webområdet og Toolbox bruker Google analyseverktøy til å innhente og analysere informasjon om hvordan Brukeren bruker Webområdet og Toolbox. Vi bruker informasjonen til å lage rapporter og til å forbedre Webområdet og Toolbox. Dataene samles inn i en anonymisert form som blant annet omfatter antall Brukere av Webområdet og Toolbox, fra hvor Brukerne kom til Webområdet og Toolbox, samt hvilke sider de besøkte innenfor Webområdet og Toolbox. De innsamlede dataene kan ikke spores tilbake til Brukeren. Klikk her for mer informasjon om Googles personvernregler. Brukers samtykke. Googles analyseverktøy for Cookies opprettes så snart Brukeren besøker et webområde der en gyldig sporingskode for Googles analyseverktøy er installert. Cookies vil holdes i Brukerens nettleser i maksimalt 2 år fra ovennevnte dato. For mer informasjon kan du klikke her.
   Google AdWords (Google Videresalg) Tredjeparts tjenesteleverandører, inkludert Google, lagrer Brukerens tidligere besøk ved Webområdet og Toolbox og bruker denne informasjonen til å vise NNGs annonser til Brukeren på webområdene til Google sine partnere.
   Når du besøker Webområdet og Toolbox, sender vi en eller flere Cookies som leveres av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), til datamaskinen din som unikt identifiserer nettleseren din. Googles Cookies for videresalg brukes gjennom Google AdWords. Cookies som leveres av Google, husker antall og tidspunkt for besøk på Webområdet og i Toolbox, samt underordnede sider som Brukeren ser under surfingen på Webområdet og i Toolbox. De registrerte dataene lagres anonymt.

   Brukeren kan blokkere Googles Cookies for videresalg på siden for blokkeringer i Innstillinger for Google Ads, og kan også blokkere tredjeparts Cookies på Network Advertising Initiative sin side for blokkeringer.
   Brukers samtykke. AdWords Cookies utløper 90 dager etter at Brukeren besøkte Webområdet eller Toolbox.
   For mer informasjon kan du klikke her.
   Økt-ID Med økt-Cookies gjenkjennes Brukeren innenfor Webområdet og i Toolbox.
   Det vanligste eksempelet på denne funksjonaliteten er handlekurven i Toolbox. Når Brukeren besøker en side i en katalog og velger noen elementer, husker øktbaserte Cookies valget slik at handlekurven inneholder de valgte elementene når Brukeren er klar til å sjekke ut.
   Brukers samtykke. Informasjonen lagres til slutten av den aktuelle økten. Etter det vil den innhenetede informasjonen ikke lenger være tilgjengelig.
  8. Datasikkerhet

   1. NNG observerer alle gjeldende forskrifter for sikkerheten til personopplysninger, og derfor implementerer både NNG og den autoriserte dataprosessoren egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger og etablere tilstrekkelige rettsregler for å håndheve bestemmelsene i personvernloven om konfidensialitet og sikkerhet for databehandling.

   2. Dataprosessoren samsvarer med kravene til et administrasjonssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) spesifisert i den internasjonale standarden ISO 27001, og oppfyller kravene til ISO 27018. Dataprosessoren har oppnådd sertifiseringen fra ISO 27001/27018 for sin ISMS fra en uavhengig tredjepart.

  9. Rettigheter og rettsmidler

   1. Eventuell personlig informasjon som du oppgir for NNG, mål være sann, fullstendig og nøyaktig på alle områder. Du godtar å varsle oss umiddelbart om eventuelle endringer i dine personopplysninger via NNGs e-postadresse som er angitt i punkt 1.

   2. Brukeren kan utøve følgende rettigheter i forhold til NNGs databehandling:

    • Be om informasjon om behandlingen av hans/hennes personopplysninger;
    • Be om korrigering av hans/hennes personopplysninger;
    • Be om sletting av hans/hennes personopplysninger eller begrenset behandling av hans/hennes personopplysninger.
    • Avvise NNGs behandling av personopplysninger;
    • Be om data-flyttbarhet.
   3. Du har rett til på be om informasjon om data relatert til deg og behandling utført av NNG, og spesielt informasjon om hvilke opplysninger knyttet til deg som er blitt lagret; kildene de ble hentet fra; formålet, begrunnelsen og varigheten av behandlingen; hvis dine personopplysninger er gjort tilgjengelige for andre, det juridiske grunnlaget og mottakerne; og eventuelle hendelser rundt datasikkerheten til dine personopplysninger ved å sende en e-post eller brev til e-postadressen eller postadressen (registrert kontor) angitt i punkt 1. NNG skal gi skriftlig informasjon om behandlingen av dine personopplysninger innen 1 måned etter mottak av forespørselen. Du kan også be om korrigering av personopplysningene dine.

   4. Du har rett til å be om en strukturert, vanlig og maskinlesbar formatert kopi av dine personopplysninger som NNG behandler, underlagt betingelsene som er angitt i paragraf 20 av GDPR.

    Du har rett til å overføre dine personopplysninger til en annen ansvarlig eller, der det er teknisk mulig, du kan be NNG om å overføre dine personopplysninger direkte til en annen ansvarlig, som angitt i paragraf 20 i GDPR.

   5. Hvis personopplysningene dine er unøyaktige, kan du be om at NNG retter opp slik informasjon, forutsatt at de riktige data er tilgjengelige hos NNG.

   6. Dine personopplysninger skal slettes på din forespørsel i henhold til gjeldende lover. Din forespørsel om data-sletting kan sendes til NNG ved hjelp av e-postadressen (registrert kontor) som er angitt i punkt 1. NNG skal slette alle lagrede personopplysninger i samsvar med disse retningslinjene ved å gjøre dem anonyme på en permanent og ikke-reversibel måte.

   7. Vær oppmerksom på at dataene dine ikke vil bli slettet hvis behandlingen er påkrevd ved lov, eller andre unntak gjelder under den gjeldende loven.

   8. Du har rett til begrenset behandling fra NNG i følgende tilfeller:

    1. du mener at personopplysningene dine ikke er nøyaktige, i en periode som gjør det mulig for NNG å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene dine;

    2. behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene dine, du har rett til å be om begrenset bruk i stedet;

    3. NNG trenger ikke lenger personopplysningene dine for det formål å behandle dem, men du krever at NNG fortsetter behandlingen for etablering, utøving eller forsvar av dine rettslige krav;

    4. du har motsatt deg behandling i en periode i påvente av verifiseringen om den legitime begrunnelsen til at NNG tilsidesetter de av dine.

   9. Du har til enhver tid rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine på visse vilkår i henhold til gjeldende lover; du kan i tillegg motsette deg behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, inkludert profilering, slik det er beskrevet her. I dette tilfellet vil NNG ikke lenger behandle personopplysningene med mindre NNG kan vise til overbevisende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter datasubjektets interesser, rettigheter og frihet relatert til personvern, eller hvis behandling er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav.

   10. Du kan sende en klage i forhold til behandlingen av dine personopplysninger til den nasjonale myndighet for databeskyttelse og informasjonsfrihet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postadresse: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; e-post: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller til personvernmyndighetene i hjemlandet ditt eller landet der du bor.

   11. Uavhengig av å sende en klage til NAIH, hvis dine rettigheter er krenket, kan du henvende deg til retten i henhold til bestemmelsene i Personvernloven. Etter din beslutning kan prosedyren lanseres for domstolen i den jurisdiksjon der du er bosatt eller du har en midlertidig adresse. Før du starter en juridisk prosedyre kan det være nyttig å diskutere klagen med NNG.

   12. Dine detaljerte rettigheter og rettsmidler er angitt i Personvernlovens paragrafer 15–21 i GDPR.

  10. Kontakte NNG

   Vi verdsetter din mening. Hvis du har kommentarer eller spørsmål eller ønsker å få mer informasjon om databehandling ved NNG, vennligst send en e-post eller brev til e-postadressen eller postadressen som er angitt i punkt 1. Vi vil behandle den innleverte informasjonen konfidensielt. Vår representant vil kontakte deg innen rimelig tid.

Vedlegg A

Liste over Mazda-selskaper som på vegne av partneren mottar og behandler personopplysningene

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Tyskland, har registrert kontor i Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen i Tyskland, og er registrert i handelsregisteret i Köln med nummer HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, et selskap som er organisert i drives i henhold til lovene i Frankrike, har registrert kontor i 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye i Frankrike, og er registrert i handelsregisteret i Versailles med nummer 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Spania, har registrert kontor i C/Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid i Spania, og er registrert i handelsregisteret i Madrid med nummer Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Østerrike, har registrert kontor i Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt i Østerrike, og er registrert i handelsregisteret i Klagenfurt med nummer FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Italia, har registrert kontor i Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma i Italia, og er registrert i handelsregisteret i Roma med nummer 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Portugal, har registrert kontor i Avenida José Malhoa, N º 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa i Portugal, og er registrert i handelsregisteret i Lisboa med Matricula N ° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Sveits, har registrert kontor i Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy i Sveits, og er registrert i handelsregisteret i Genéve med No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i England og Wales, har registrert kontor i Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT i Storbritannia, og er registrert i handelsregisteret i Birmingham med nummer 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe N.V., har registrert kontor i Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek i Belgia, og er registrert i handelsregisteret i Mechelen med nummer 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Vojensvej 11, 2610 Rødovre i Danmark, og er registrert i handelsregisteret i København med CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin i Irland, og er registrert i handelsregisteret i Dublin med Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen i Nederland, og er registrert i handelsregisteret i Amsterdam med nummer 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard i Norge, og er registrert i Brønnøysundregisteret med nummer 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka i Sverige, og er registrert i handelsregisteret i Sundsvall med nummer 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa i Polen, og er registrert i handelsregisteret i Warszawa med nummer KRS N° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava i Slovakia, and er registrert i handelsregisteret i Bratislava med nummer 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, en divisjon av Mazda Motor Logistics Europe NV, har registrert kontor i Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4 i Tsjekkia, og er registrert i handelsregisteret i Praha med nummer 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o. har registrert kontor i Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb i Kroatia, og er registrert i handelsregisteret i Zagreb med nummer 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft. har registrert kontor i Infopark setany 1., 1117 Budapest i Ungarn, og er registrert i handelsregisteret i Budapest med nummer Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o. har registrert kontor i Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana i Slovenia, og er registrert i handelsregisteret i Ljubljana med nummer 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, et selskap som er organisert og drives i henhold til lovene i Belgia, har registrert kontor i Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek i Belgia, og er registrert i handelsregisteret i Belgia med nummer 0406.024.281