Ja lietojat macOS un turpmāk vēlaties atjaunināt karti, izdzēsiet iepriekšējo Toolbox lietotni, pēc tam no šejienes lejupielādējiet jaunāko versiju.

Lejupielādējiet


Privātuma politikas kopsavilkums

Šis dokuments ir īss kopsavilkums par privātuma Politiku (turpmāk tekstā – „Politika”). Plašāka informācija par datu apstrādi ir pieejama zemāk pilnajā Politikas versijā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tikai pilnā Politikas versija tiek uzskatīta par pilnīgu un atbilstošu informāciju. Šī kopsavilkuma mērķis ir sniegt tikai labāku izpratni par Politiku.

Datu apstrādes mērķis Piekļuves nodrošināšana saturam un atjauninājumiem, uz kuriem Lietotājam ir tiesības un iespējas veikt pirkumu, reģistrējoties Vietnē un Toolbox (vai jebkurā citā kanālā, kuru var sniegt NNG)

Attiecīgā politikas sadaļa: 1.4.2.
Sadarbība ar Partneriem, lai informētu Lietotāju par pieejamo saturu un atjauninājumiem, uz kuriem Lietotājs ir tiesīgs

Attiecīgā politikas sadaļa: 2.4.2.
Biļetenu sūtīšana

Attiecīgā politikas sadaļa: 2.4.3
Datu pārzinis
 • NNG
 • NNG
 • Partneris
 • NNG
Apstrādāto datu joma
 1. Informācija, kas apstrādāta saistībā ar Lietotāja reģistrāciju:
  • Lietotāja vārds;
  • Lietotāja e-pasta adrese;
  • Valsts;
  • Lietotāja aktivitāte.
 2. Informācija, kas apstrādāta saistībā ar SD kartes atpazīšanu:
  • zīmols un modelis, lai identificētu ierīci;
  • SWID (ID, kas izveidots no VIN, izmantojot vienvirziena jaukšanas funkciju);
  • IMEI (starptautiskā mobilā aprīkojuma identitāte) numurs;
  • Programmatūras versija;
  • pirmā lietošanas datums (navigācijas vadības bloka pirmais GPS noteikšanas laiks);
  • VIN.
 • VIN;
 • pēdējā atjauninājuma datums;
 • atjauninājuma versija;
 • pirmā lietošanas datums (navigācijas vadības bloka pirmais GPS noteikšanas laiks);
 • Kartes uzturēšanas perioda sākums un derīguma termiņa beigas.
 • Lietotāja vārds;
 • Lietotāja e-pasta adrese.
 • dati, kas apstrādāti ar automatizētu apstrādi:
  • Lietotāja mijiedarbība ar piegādātajiem biļeteniem (t.i., vai e-pasts tika atvērts, cik reizes adresāts noklikšķinājis uz tā, vai adresāts nolasīja visu e-pastu) un e-pasta atcelšanas rādītājs;
  • Ierīces OS un OS versija, kurā tika atvērts biļetens;
  • tips un versija e-pasta klienta Lietotājam;
  • ierīces tips (ieskaitot ierīces ražotāju, vai ierīce uzskatāma par tālruni, ekrāna izšķirtspēja)
  • Ierīces IP adrese un ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati (piemēram, informācija par valsti/reģionu).
Juridiskais pamats
 • Lietotāja piekrišana.
 • Lietotāja piekrišana.
 • Lietotāja piekrišana.
Datu apstrādes ilgums
 • Periods, kurā ir pieejams atjauninājums un tiek atbalstīts ar NNG vai līdz brīdim, kad Lietotājs atceļ sava konta darbību vai anulē savu piekrišanu.
 • Periods, kurā ir pieejams atjauninājums un tiek atbalstīts ar NNG vai līdz brīdim, kad Lietotājs atceļ sava konta darbību vai anulē savu piekrišanu.
 • Periods, kurā atjauninājums ir pieejams un tiek atbalstīts ar NNG vai līdz brīdim, kad Lietotājs pārtrauc biļetena abonēšanu.
Datu apstrādātājs

 • SalesForce.com
Datu pārsūtīšana
NNG var pārsūtīt tālāk norādītos Lietotāja datus Partnerim vai nu EEZ, vai Ziemeļamerikas reģionā (t.i., ASV un Kanādā) atkarībā no tā, kura reģionālā tīmekļa vietnē (EEZ vai ZA) klients ir veicis abonēšanu vai kuru ierīci (EEZ vai ZA) klients izmanto, reģistrējoties/piesakoties Toolbox

 • VIN;
 • pēdējā atjauninājuma datums;
 • atjauninājuma versija;
 • Kartes uzturēšanas derīguma termiņa beigas.

Skatiet detalizētu šādu datu pārsūtīšanas aprakstu saskaņā ar šīs politikas 2.4.2. sadaļā.

Privātuma politika

Šī privātuma Politika (turpmāk tekstā „Politika”) sākotnēji tika publicēta 2019. gada 28. februārī. Šī pārskatītā sākotnējās Politikas versija tika publicēta 2019. gada 30. novembrī.

 1. DEFINĪCIJAS

  Saistītie pakalpojumi nozīmē ar atrašanās vietu saistītus pakalpojumus (vietējā meklēšana, satiksmes informācija, degvielas cenas, informācija par laika apstākļiem utt.), kuriem jūsu ierīcē nepieciešams tiešsaistes savienojums (SIM karte datu piekļuvei, Bluetooth vai bezvadu interneta pieslēgums, TMC uztvērējs utt.).

  Saturs nozīmē kartes, interešu punktus, 3D saturu, balss, valodas failus un citu ar navigāciju saistītu saturu, ko var augšupielādēt jūsu ierīcē un izmantot ar programmatūru.

  Sīkfails nozīmē mazu teksta failu, ko datora cietajā diskā ievieto tīmekļa serveri un izmanto Vietne un Toolbox, kā noteikts tālāk sadaļā Privātums.

  Ierīce nozīmē Partnera piegādāto SD karti, kas tiek lietota automašīnas navigācijas sistēmā.

  Bezmaksas produkts nozīmē atjauninājumus, saturu un saistītos pakalpojumus, uz kuriem Lietotājam ir tiesības bez maksas Kartes uzturēšanas perioda laikā.

  GDPR nozīmē Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

  Kartes uzturēšanas periods ir laiks, kad Bezmaksas produkts ir pieejams un piegādāts Lietotājam (parasti tas ir trīs gadu periods).

  NNG nozīmē NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Reģistrētais birojs: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Hungary
  Reģistrācijas tiesa: Budapeštas galvaspilsētas apgabaltiesa (Fővárosi Törvényszék)
  Uzņēmuma reģistrācijas numurs: Cg.01–09–891838
  Nodokļu maksātāja numurs: 13357845–2–44
  E-pasta adrese: unsubscribe@nng.com

  Partneris nozīmē šādu Mazda organizāciju:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Deutschland)

  Produkts nozīmē atjauninājumus, saturu un saistītos pakalpojumus. Programmatūra nozīmē navigācijas programmatūru, kas darbojas jūsu ierīcē.

  Profilēšana ir personas datu automatizēta apstrāde, kas uzskaitīta 2.4.2.2. punktā, lai nodrošinātu Lietotājam personalizētus informatīvos biļetenus, kas attiecas uz Lietotāju un viņa/viņas reģistrēto Ierīci (-ēm), lai palielinātu lietotāja pieredzi un apmierinātību.

  Vietne nozīmē https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Programmatūra nozīmē navigācijas programmatūru, kas darbojas jūsu ierīcē.

  Toolbox nozīmē bezmaksas programmatūras rīku datoram un OSX, kuru var izmantot, lai lejupielādētu atjauninājumus un produktus no NNG serveriem un augšupielādētu tos ierīcē.

  Atjauninājumi nozīmē satura un programmatūras atjauninājumus (uz noteiktu laiku pieejami bez maksas un pēc tam par maksu), kurus sniedz ierīces ražotājs vai programmatūras izstrādātājs un kas nodrošina papildu funkcijas, jaunas satura versijas vai arī novērš zināmas programmatūras problēmas.

  Lietotājs vai Jūs nozīmē reģistrētu Vietnes un/vai Toolbox apmeklētāju.

  Lietotāja aktivitāte nozīmē atrašanās vietas un rīcības datus (valodas izvēle Toolbox/Vietnē, Lietotāja grozā ievietotie produkti), pārlūkošanas vēsturi klātienē, šablonu lietošanu (pieteikšanās biežums/šabloni, lai izmeklētu krāpšanos, Toolbox/tīmekļa vietnes ļaunprātīga izmantošana).

  VIN (transportlīdzekļa identifikācijas numurs) ir transportlīdzekļa unikālais sērijas numurs.

 2. PRIVĀTUMA POLITIKA

  1. Šī dokumenta mērķis

   Šī Politika nosaka noteikumus un nosacījumus, kādā veidā datu subjekta (turpmāk tekstā „Lietotājs” vai „jūs”) personīgā informācija tiek apstrādāta. Lūdzu, izlasiet šos noteikumus un nosacījumus uzmanīgi!

  2. Šī dokumenta pieejamība un atjaunināšana

   NNG patur tiesības vienpusēji mainīt šo dokumentu jebkurā brīdī. Laika gaitā mēs iesakām apmeklēt Vietni un Toolbox, lai iegūtu jaunāko informāciju, tomēr jūs arī tiksiet informēsi par šo politiku, ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas (piemēram, apstrādes juridiskais pamats, apstrādāto datu apjoms, datu apstrādātāja persona).

  3. Datu pārzinis

   1. Vietnē un Toolbox sniegtie dati tiek apstrādāti ar NNG.

   2. Sniegtā informācija ir pieejama šādām personām:

    • NNG datu vākšanā iesaistītiem darbiniekiem un vadītājiem;
    • IT speciālisti, kas veic dažādus IT uzdevumus, kas saistīti ar NNG datorsistēmas darbību un uzturēšanu, kā daļu no NNG pienākumiem saistībā ar to pienākumu izpildi, kas saistīti ar šīs politikas mērķi.
   3. Attiecībā uz datiem, kas aprakstīti šīs politikas 2.4.2.2. sadaļā, gan NNG, gan partneris kvalificējami kā datu kontrolieris, kā aprakstīts 2.4.2.5. sadaļā.

  4. Datu apstrāde

   1. To datu apstrāde, kurus Lietotājs sniedzis, reģistrējoties Vietnē un Toolbox.

    1. Datu apstrādes mērķis

     1. Atjauninājumu nodrošināšana

      Ja Lietotājs vēlas lejupielādēt vai iegādāties produktu, viņš/viņa reģistrējas Toolbox programmā. Reģistrējot Toolbox, Lietotājs skaidri un labprātīgi sniedz savu piekrišanu NNG apstrādāt savus personas datus saskaņā ar šīs Politikas noteikumiem un likumu par datu aizsardzību.

      Atjaunināšanas procesa darbība ir šāda: Lietotājs var izņemt SD karti no navigācijas vadības bloka manuāli. SD karte satur visu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu atjaunināšanu. Lietotājam datorā jāievieto SD karte un jāpalaiž Mazda Toolbox lietotne. Izmantojot Mazda Toolbox lietotni informācija, kas uzskaitīta 2.4.1.2. sadaļas b) apakšpunktā, no Toolbox tiek nosūtīta uz NNG serveri.

     2. Reģistrācijas administrēšana Vietnē un Lietotāja konta uzturēšanā.

      Ja lietotājs vēlas lejupielādēt vai iegādāties Produktu, viņam/viņai ir jālejuplādē Toolbox, izmantojot saiti, kas pieejama Vietnē, un jāreģistrē Toolbox.

    2. Apstrādātie Lietotāja dati, kas sniegti, reģistrējoties Vietnē un Toolbox, un Toolbox lietošanai:

     1. Saistībā ar Lietotāja reģistrāciju tiek apstrādāta šāda informācija:

      • Lietotāja vārds;
      • Lietotāja e-pasta adrese;
      • Pastāvīgās vai pagaidu dzīves vietas valsts;
      • Lietotāja aktivitāte.
     2. Saistībā ar SD kartes atpazīšanu tiek apstrādāta šāda informācija:

      • zīmols un modelis, lai identificētu ierīci;
      • SWID (ID, kas izveidots no VIN, izmantojot vienvirziena jaukšanas funkciju);
      • IMEI (starptautiskā mobilā aprīkojuma identitāte) numurs;
      • Programmatūras versija;
      • pirmā lietošanas datums (navigācijas vadības bloka pirmais GPS noteikšanas laiks);
      • VIN.
    3. Juridiskais pamats datu apstrādei

     Dati tiek apstrādāti saskaņā ar GDPR un visiem attiecīgajiem vietējiem likumiem.

     Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Lietotāja skaidra piekrišana, kas dota saskaņā ar GDPR 6(1) a) apakšpunktu.

    4. Datu apstrādes ilgums

     Jūsu Vietnē un Toolbox augšupielādētie personas dati tiek saglabāti uz periodu, kura laikā atjaunināšana vai produkts ir pieejams un tiek atbalstīts ar NNG, vai līdz brīdim, kad atceļat savu kontu vai atsaucat savu piekrišanu.

     Neskatoties uz iepriekš minēto, NNG nekavējoties izdzēš jūsu personas datus, ja jūs īpaši pieprasāt to dzēšanu vai atsaucat savu piekrišanu un nav legāla juridiska pamata datu apstrādei. Ja Lietotājs atsauc savu piekrišanu, tas neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz viņas/viņa piekrišanu, un tas tiek veikts pirms šādas atsaukšanas.

   2. Sadarbība ar Partneri, lai informētu Lietotāju par pieejamo saturu un atjauninājumiem, uz kuriem Lietotājs ir tiesīgs

    1. Datu apstrādes mērķis

     NNG pārsūta datus, kas definēti 2.4.2.2. sadaļā, partnerim šādam mērķim:

     Pēc transportlīdzekļa iegādes Lietotājam ir tiesības lejupielādēt atjauninājumus un jaunu saturu (i) bez papildu maksas Kartes uzturēšanas periodā un (ii) par maksu pēc Kartes uzturēšanas perioda beigām.

     Tā kā NNG ir atjauninājuma tehniskais nodrošinātājs, noteikta informācija ir pieejama tikai NNG (piemēram, informācija par to, vai Lietotājs jau ir atjauninājis saturu). Tāpēc, lai nodrošinātu Lietotājam kvalitatīvu pakalpojumu un lai izvairītos no paziņojumu nosūtīšanas Lietotājam, kurš jau ir lejupielādējis jauno saturu, NNG partnerim pārsūta 2.4.2.2. sadaļā aprakstītos datus. Partneris izmanto pārsūtītos personas datus, lai informētu Lietotāju par jaunajiem Produktiem Kartes uzturēšanas perioda laikā un pēc tā.

    2. Apstrādāto datu saturs

     NNG pārsūta partneriem šādu informāciju:

     • VIN;
     • pēdējā atjauninājuma datums;
     • atjauninājuma versija;
     • pirmā lietošanas datums navigācijas vadības bloka pirmajam GPS noteikšanas laikam
     • Kartes uzturēšanas perioda sākums un derīguma termiņa beigas.

     Gan NNG, gan Partnera vai Mazda uzņēmumu (kā definēts tālāk) rīcībā atrodas datu bāze, kas satur visus atbilstošos VIN atkarībā no Lietotāja valsts (t.i. Ierīce tikusi pārdota un/vai reģistrēta). Iepriekš minētie informācijas elementi (pēdējā atjauninājuma datums, atjauninājuma versija, kupona kods) ir dati, kas ģenerēti NNG sistēmā, un tos var izveidot, salīdzinot divas VIN datubāzes.

    3. Juridiskais pamats datu apstrādei

     Dati tiek apstrādāti saskaņā ar GDPR un visiem attiecīgajiem vietējiem likumiem.

     Datu apstrādes tiesiskais pamats ir Lietotāja skaidra piekrišana, kas dota saskaņā ar GDPR 6(1) a) apakšpunktu.

    4. Datu apstrādes ilgums

     Jūsu Vietnē un Toolbox augšupielādētie personas dati tiek saglabāti uz periodu, kura laikā atjaunināšana vai produkts ir pieejams un tiek atbalstīts ar NNG, vai līdz brīdim, kad atceļat savu kontu vai atsaucat savu piekrišanu.

     Neskatoties uz iepriekš minēto, NNG nekavējoties izdzēš jūsu personas datus, ja jūs īpaši pieprasāt to dzēšanu vai atsaucat savu piekrišanu un nav legāla juridiska pamata datu apstrādei. Ja Lietotājs atsauc savu piekrišanu, tas neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz viņas/viņa piekrišanu, un tas tiek veikts pirms šādas atsaukšanas.

    5. Partneri darbojas kā kontrolieri

     1. Lietotāju personas dati tiek pārsūtīti Partnerim (t.i. Mazda Eiropa), ja Lietotāji veic abonēšanu Eiropas vietnē vai veic reģistrēšanu Toolbox, izmantojot Eiropas ierīci. Partneris darbojas kā datu apstrādātājs attiecībā uz personas datiem, kurus NNG nosūta Partnerim. Partneris uzņēmuma Mazda vārdā apstrādā personas datus, kā norādīts Politikas pielikumā A, un uzglabā personas datus EEZ teritorijā. Partneris darbosies kā attiecīgā uzņēmuma Mazda datu apstrādātājs un kopīgos Lietotāja personas datus ar attiecīgo uzņēmumu Mazda, kas minēts pielikumā A un kas Ierīci sākotnēji pārdeva, lai Lietotājs saņemtu labas kvalitātes pakalpojumu un visjaunāko saturu, kas pieejams Ierīcei. Šāda datu apstrāde tiks veikta, pamatojoties uz likumīgu saikni starp Partneri un atbilstošu uzņēmumu Mazda.

     2. Partneris kvalificējams kā personas datu apstrādātājs attiecībā uz Partnerim nosūtītajiem personas datiem, un Partneris apstrādā šādus datus saskaņā ar tā attiecīgās konfidencialitātes politiku (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/. Datu apstrāde, kuru veic Partneris, t.i. tālāka personas datu nosūtīšana Mazda grupas ietvaros, nav ietverta šajā Politikā.

     3. NNG neapstrādā un tāpēc neuzņemas atbildību par tiem papildu datiem, kurus jūs sniedzāt pakalpojuma izmantošanas laikā Partnera vietnē vai jebkurā citā uzņēmumā Mazda.

     4. Pēc 2.4.2.2. sadaļā aprakstīto personas datu pārsūtīšanas partneri ir tieši atbildīgi par šādu datu apstrādi. Ja kāda prasība rodas saistībā ar datu apstrādi, sākot ar šo datumu, Lietotājs šo prasību tieši adresē Partnerim.

   3. Lietotāja sniegto datu apstrāde biļetenu saņemšanai

    1. Datu apstrādes mērķis

     NNG nosūta biļetenus, lai informētu Lietotāju par jauniem produktiem un akcijām vai citām mārketinga aktivitātēm. Lai sniegtu jums personalizētus biļetenus, kas attiecas uz jums un jūsu reģistrēto ierīci (-ēm) un palielinātu lietotāju pieredzi un apmierinātību NNG izmanto profilēšanas metodes, iesaistot salesforce.com EMEA Limited kā datu apstrādātāju, lai saņemtu informāciju par jūsu ierīci un ģeogrāfisko reģionu, kurā atrodas jūsu ierīce.

    2. Saturs apstrādātajiem Lietotāja personas datiem

     • Lietotāja vārds;
     • Lietotāja e-pasta adrese.

     Dati, kas apstrādāti profilēšanas nolūkos:

     • Lietotāja mijiedarbību ar piegādāto e-pastu (t.i., vai e-pasts tika atvērts, cik reizes adresāts to klikšķināja, vai adresāts izlasīja visu e-pastu);
     • Lietotājam nosūtīto biļetenu atcelšanas rādītājs;
     • ierīces OS un OS versija;
     • tips un versija e-pasta klienta Lietotājam;
     • ierīces tips (tostarp, Ierīces ražotājs, vai Ierīce uzskatāma par tālruni vai nē, ekrāna izšķirtspēja);
     • IP adrese un ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati (t.i., informācija par valsti/reģionu).
    3. Juridiskais pamats datu apstrādei

     Dati tiek apstrādāti saskaņā ar GDPR un visiem attiecīgajiem vietējiem likumiem.

     Juridiskais pamats datu apstrādei ir

     • Lietotāja skaidra piekrišana, kas dota saskaņā ar GDPR 6(1) a) apakšpunktu un
     • 2008. gada XLVIII akta sadaļām 6(1) un (2) par komerciālas reklamēšanas darbību pamatprasībām un noteiktiem ierobežojumiem („Reklāmas akts”).

     Lietotājs var abonēt NNG biļetenu gan Vietnē, gan Toolbox, atzīmējot atbilstošo izvēles rūtiņu. Lietotājs var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, nosūtot e-pasta ziņojumu uz NNG no e-pasta konta, kurā viņa/viņš vairs turpmāk nevēlas saņemt biļetenus, vai nosūtot vēstuli uz NNG pasta adresi (reģistrēta birojā), kas norādīta 1. sadaļā. Lietotājs var arī atrakstīties (anulēt abonementu) jebkurā laikā, izpildot norādījumus biļetenā.

     Lūdzu, ņemiet vērā, ka biļetena abonēšana neietekmē datu apstrādes likumību, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, un to veic, pirms šāda atsaukšana un biļetenu abonēšanas izbeigšana nav vienāda ar konta atcelšanu.

    4. Datu apstrādes un biļetena abonementa ilgums

     1. Jūsu personiskie dati, kas augšupielādēti Vietnē un Toolbox, tiek saglabāti periodā, kura laikā atjaunināšana ir pieejama un ierīce tiek atbalstīts ar NNG, vai līdz brīdim, kad atteiksieties no biļetena.

     2. Lietotājs var parakstīties uz NNG biļetenu Toolbox programmā. Atzīmējot attiecīgo izvēles rūtiņu, Lietotājs brīvprātīgi sniedz savu piekrišanu, ka laiku pa laikam NNG viņam/viņai sūta biļetenu. NNG var sūtīt personalizētus biļetenus Lietotājam, pamatojoties uz datiem, kas apstrādāti saskaņā ar šo Politiku.

     3. Lietotājs var atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, nosūtot e-pastu uz NNG no e-pasta konta, kurā vairs turpmāk nevēlas saņemt biļetenus, vai nosūtot vēstuli uz NNG uz adresi, kas norādīta 1. sadaļā. Lietotājs var arī atrakstīties (anulēt abonementu) jebkurā laikā, izpildot norādījumus biļetenā.

     4. Lūdzu, ņemiet vērā, ka NNG jebkurā brīdī var pārtraukt sūtīt biļetenus bez iepriekšēja brīdinājuma vai turpmākas atbildības vai jebkādām saistībām.

  5. Datu apstrādātājs

   1. Datu apstrāde, kas saistīta ar biļetenu sūtīšanu

    1. Lai nosūtītu jaunumus Lietotājiem, NNG sadarbojas ar datu apstrādātāju, kas nodrošina e-pasta mārketinga pakalpojumus. Datu apstrādātājs nodrošina NNG ar tiešsaistes sistēmu (turpmāk tekstā „Sistēma”), caur kuru NNG var pārvaldīt biļetenu nosūtīšanu lietotajiem. Datu apstrādātājam nav pieejas saturam, ko NNG ir augšupielādējis Sistēmā.

    2. Lai uzlabotu lietotāju pieredzi, Sistēma tiek izmantota šādiem mērķiem:

     • Lietotāja personas datu glabāšana;
     • E-pastu nosūtīšana Lietotājam;
     • Analizējot Lietotāja mijiedarbību ar piegādāto e-pastu (jo īpaši, vai e-pasts tika atvērts, cik reizes adresāts to klikšķināja, vai adresāts izlasīja visu e-pastu);
     • Analizējot atteikumu līmeni (piemēram, gadījumus, kad e-pasta adrese ir nederīga vai e-pasts tiek uzskaitīts kā surogātpasts);
     • Lietotāja reģistrētās ierīces datu un tās ģeogrāfiskās atrašanās vietas datu vākšana (ierīces OS un OS versija, Lietotāja e-pasta klienta veids un versija, ierīces tips (ieskaitot ierīces ražotāju, vai ierīce uzskatāma par tālruni vai nē, ekrāna izšķirtspēja); adrese un ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati (t.i., informācija par valsti/reģionu)).
    3. Lietotāja dati, kas uzskaitīti 2.4.3.2. sadaļā, tiek saglabāti gan sistēmā, gan NNG serverī.

     NNG datu apstrādātāja nosaukums: salesforce.com EMEA Limited
     Datu apstrādātāja adrese: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
     Tīmekļa vietne: https://www.salesforce.com
     Kontaktinformācija: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Sīkfaili

   1. Ar šo NNG informē, ka, ja jūs lejupielādējat noteiktas Vietnes un Toolbox daļas, tīmekļa serveris automātiski nosūtīs mazus datu failus („Sīkfailus”) uz jūsu ierīci. Dažos gadījumos saskaņā ar Ungārijas tiesībām uz privātumu šos datu failus var uzskatīt par personas datiem. Šie datu faili ir nepieciešami pareizai Vietnes un Toolbox darbībai un tiek izmantoti, lai savāktu anonīmu informāciju par Lietotāja Vietnes un Toolbox apmeklējumiem.

   2. Lietotājs var pieņemt vai noraidīt sīkfailus katrā atsevišķā gadījumā vai arī noraidīt visus sīkfailus, pielāgojot savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Lai uzzinātu, kā to izdarīt un uzzinātu vairāk par sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet: https://www.youronlinechoices.eu/. Ja Lietotājs izvēlas atteikties no visiem sīkfailiem, piekļuve dažām Vietnes lapām vai Toolbox funkcijām ir ierobežota.

  7. Sīkfailu veidi Sīkfailu mērķis Juridiskais pamats datu apstrādei Sīkfaila saglabāšanas periods
   Google Analytics Vietne un Toolbox izmanto Google Analytics rīku, lai apkopotu un analizētu informāciju par to, kā Lietotājs lieto Vietni un Toolbox. Mēs izmantojam šo informāciju, lai sastādītu atskaites un uzlabotu Vietni un Toolbox. Dati tiek apkopoti anonīmā formā, tostarp Vietnes un Toolbox Lietotāju skaitu, no kurienes Lietotāji ieradušies Vietnē un Toolbox, un lapas, kuras viņi apmeklējuši Vietnes vai Toolbox ietvaros. Savāktos datus nevar izsekot atgriezeniski uz Lietotāju. Papildu informācijai par Google privātumu, noklikšķiniet šeit. Lietotāja piekrišana. Google Analytics sīkfaili tiek radīti tiklīdz Lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, kurā ir instalēts derīgs Google Analytics izsekošanas kods. Sīkfaili tiek glabāti Lietotāja pārlūkprogrammā, ilgākais 2 gadus no minētā datuma. Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu noklikšķiniet šeit.
   Google AdWords (Google atkārtotais mārketings) Trešo pušu pakalpojumu sniedzēji, tostarp Google, saglabā iepriekšējos apmeklējumus, ko Lietotājs veicis Vietnē un Toolbox, un izmanto šo informāciju, lai rādītu Lietotājam NNG reklāmas Google partneru tīmekļa vietnēs.
   Kad Lietotājs apmeklē Vietni un Toolbox, mēs jūsu datoram nosūtām vienu vai vairākus Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) sīkfailus, lai unikāli identificētu jūsu pārlūku. Google atkārtotā mārketinga sīkfaili tiek lietoti, izmantojot Google AdWords. Google sniegtie sīkfaili atceras Vietnes un Toolbox apmeklējumu skaitu un laiku, kā arī Lietotāja skatītās pakārtotās lapas, pārlūkojot Vietni vai Toolbox. Ierakstītie dati tiek glabāti anonīmi.

   Lietotājs var bloķēt Google atkārtotā mārketinga sīkfailus opciju lapā Google reklāmas iestatījumi un lietotāji var arī bloķēt trešās puses sīkfailus Tīkla reklamēšanas iniciatīva opciju lapā.
   Lietotāja piekrišana. AdWords sīkfailu derīguma termiņš beidzas 90 dienu laikā pēc tam, kad Lietotājs apmeklējis Vietni vai Toolbox.
   Lai iegūtu plašāku informāciju, lūdzu noklikšķiniet šeit.
   Sesijas ID Sesijas sīkfaili ļauj Lietotāju atpazīt Vietnē un Toolbox.
   Visbiežākais šīs funkcionalitātes piemērs ir Toolbox iepirkumu groza funkcija. Kad Lietotājs apmeklē kataloga lapu un atlasa dažus vienumus, sesijas sīkfails atceras atlasi, tādēļ iepirkumu grozs saturēs atlasītos vienumus, kad Lietotājs ir gatavs veikt maksājumu.
   Lietotāja piekrišana. Informācija tiek saglabāta līdz esošās sesijas beigām. Pēc tam, savāktā informācija vairs nebūs pieejama.
  8. Datu drošība

   1. NNG ievēro visus piemērojamos noteikumus par personas datu drošību, tāpēc NNG un tās pilnvarotais datu apstrādātājs īsteno atbilstīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus un izveidotu piemērotas procesuālās normas, lai īstenotu noteikumus par Privātās dzīves aizsardzības likuma noteikumiem par konfidencialitāti un par datu apstrādes drošību.

   2. Datu apstrādātājs atbilst informācijas drošības vadības sistēmas (ISMS) prasībām, kas noteiktas ISO 27001 starptautiskajā standartā, un atbilst ISO 27018 kritērijiem. Datu apstrādātājs ir ieguvis ISO 27001/27018 sertifikātu savai ISMS no neatkarīgas trešās puses.

  9. Tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

   1. Jebkurai personīgajai informācijai, kuru jūs sniedzat NNG, jābūt patiesai, pilnīgai un precīzai visos aspektos. Jūs piekrītat bez kavēšanās informēt mūs par jebkādām izmaiņām personīgajā informācijā, izmantojot NNG e-pasta adresi, kas norādīta 1. sadaļā.

   2. Lietotājs saistībā ar NNG datu apstrādes darbībām var izmantot šādas tiesības:

    • Pieprasīt informāciju par savu personas datu apstrādi;
    • Pieprasīt viņa/viņas personas datu labošanu;
    • Pieprasīt dzēst savus personas datus vai ierobežot viņa/viņas personas datu apstrādi;
    • Objekts NNG datu apstrādei;
    • Pieprasīt datu pārnesamību.
   3. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par datu apstrādi attiecībā uz jums, ko turpmāk veiks NNG, īpaši informāciju par to, kādi ar jums saistīti personas dati tiek glabāti; avoti, no kuriem tie iegūti; apstrādes mērķis, pamatojums un ilgums; ja jūsu personas dati ir pieejami citiem, tā juridisko pamatojumu un saņēmējus; un jebkādu datu aizsardzības incidentu saistībā ar jūsu personas datiem, nosūtot e-pastu vai pa pastu, kas norādīts 1. sadaļā par e-pastu vai pasta adresi (reģistrēts birojs). NNG sniedz rakstisku informāciju par jūsu personas datu apstrādi 1 mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Jūs varat arī pieprasīt labot savus personas datus.

   4. Jums ir arī tiesības pieprasīt strukturētu, bieži lietotu un mašīnlasāmi formatētu jūsu personas datu kopiju, kuru apstrādi veic NNG, saskaņā ar GDPR 20. pantā izklāstītajiem nosacījumiem.

    Jums ir tiesības pārsūtīt savus personas datus citam datu apstrādātājam vai, ja tas ir tehniski iespējams, jūs varat pieprasīt NNG pārsūtīt savus personas datus tieši citam datu apstrādātājam, kā noteikts GDPR 20. pantā.

   5. Ja personas dati ir neprecīzi, varat pieprasīt NNG labot šos datus ar nosacījumu, ka NNG rīcībā ir pareiza informācija.

   6. Jūsu personas dati tiek dzēsti pēc jūsu pieprasījuma saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs varat iesniegt NNG pieprasījumu datu dzēšanai, izmantojot 1. sadaļā norādīto e-pasta vai pasta adresi (reģistrēts birojs). NNG izdzēš visus uzglabātos personas datus saskaņā ar šo politiku, aizklājot jūsu personas datus, padarot tos anonīmus pastāvīgi un neatgriezeniski.

   7. Informējam, ka jūsu dati netiks dzēsti, ja to apstrāde turpmāk ir noteikta ar likumu vai citiem izņēmumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

   8. Jums ir tiesības saņemt apstrādes ierobežojumus no NNG šādos gadījumos:

    1. jūs domājat, ka jūsu apstrādātie personas dati nav precīzi, periodā, kas ļauj NNG pārbaudīt jūsu personas datu precizitāti;

    2. apstrāde ir pretlikumīga un jūs iebilstu pret jūsu personas datu dzēšanu, jums ir tiesības pieprasīt tās izmantošanas ierobežošanu;

    3. NNG apstrādes nolūkos vairs nav nepieciešami jūsu personas dati, bet jums ir nepieciešams, lai NNG turpinātu apstrādi, lai izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu savas juridiskās prasības;

    4. jūs esat iebildis apstrādei, uz laiku, kamēr notiek verifikācija vai likumības pamatojums NNG ignorēt tos no jums.

   9. Jebkurā laikā jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, ievērojot noteiktus nosacījumus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jūs varat atsevišķi iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos, ieskaitot profilēšanu, kā izklāstīts šeit. Šajā gadījumā NNG vairs neapstrādās jūsu personas datus, ja vien NNG neuzrādīs pārliecinošu likumīgu apstrādes iemeslu, kas ignorē jūsu intereses, tiesības un ar datu aizsardzību saistītās brīvības, vai ja apstrāde ir nepieciešama juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

   10. Jūs varat iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi Datu aizsardzības un informācijas brīvības valsts iestādē (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság — NAIH; adrese: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; pasta adrese: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 tālrunis: +36–1–391–1400 fakss: +36-1-391-1410; e-pasts: ugyfelszolgalat@naih.hu) vai jūsu dzīvesvietas valsts vai atrašanās valsts datu aizsardzības iestādei.

   11. Neatkarīgi no sūdzības iesniegšanas NAIH, ja tiek pārkāptas jūsu tiesības, jūs varat vērsties tiesā, pamatojoties uz noteikumiem, kas definēti Privātās dzīves aizsardzības likumā. Pēc jūsu ierosinājuma var tikt uzsākta tiesas procedūra jūsu dzīves vietas vai jūsu pagaidu adreses jurisdikcijā. Pirms uzsākat juridisku procedūru var būt lietderīgi apspriest sūdzību NNG ietvaros.

   12. Jūsu detalizētās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir noteikti GDPR 15–21. pantā.

  10. Sazināšanās ar NNG

   Mēs augstu vērtējam jūsu viedokli. Ja jums ir kādi komentāri, jautājumi vai vēlaties iegūt plašāku informāciju par datu apstrādi NNG, lūdzu, sūtiet e-pastu vai pastu uz 1. sadaļā norādīto e-pastu vai pasta adresi. Mēs konfidenciāli apstrādāsim iesniegto informāciju. Mūsu pārstāvis ar jums sazināsies atbilstošā laika periodā.

Pielikums A

Mazda uzņēmumu saraksts, kas Partnera vārdā saņem un apstrādā personas datus

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Vācijas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Vācijā un tā reģistrēta Ķelnes Tirdzniecības reģistrā ar numuru HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Francijas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Francijā un tā reģistrēta Versaļas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Spānijas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Spānijā un tā reģistrēta Madrides Tirdzniecības reģistrā ar numuru Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Austrijas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Austrijā un tā reģistrēta Klāgenfurtes Tirdzniecības reģistrā ar numuru FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Itālijas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Itālijā un tā reģistrēta Romas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Portugāles likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugālē un tā reģistrēta Lisabonas Tirdzniecības reģistrā ar matrikulas numuru 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Šveices likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Šveicē un tā reģistrēta Ženēvas Tirdzniecības reģistrā ar numuru No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Anglijas un Velsas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Lielbritānijā un tā reģistrēta Birmingemas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, Mazda Motor Logistics Europe N.V. nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Beļģijā un tā reģistrēta Mešelenas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Dānijā un tā reģistrēta Kopenhāgenas Tirdzniecības reģistrā ar numuru CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Īrijā un tā reģistrēta Dublinas Tirdzniecības reģistrā ar numuru Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nīderlandē un tā reģistrēta Amsterdamas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norvēģijā un tā reģistrēta Brenneisunnas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Zviedrijā un tā reģistrēta Sundsvallas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Polijā un tā reģistrēta Varšavas Tirdzniecības reģistrā ar numuru KRS N° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovākijā un tā reģistrēta Bratislavas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, Mazda Motor Logistics Europe NV nodaļa, tās reģistrētais birojs atrodas Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Čehijas Republikā un tā reģistrēta Prāgas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., reģistrētais birojs atrodas Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Horvātijā un reģistrēts Zagrebas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., reģistrētais birojs atrodas Infopark setany 1., 1117 Budapest, Ungārijā un reģistrēts Budapeštas Tirdzniecības reģistrā ar numuru Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., reģistrētais birojs atrodas Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovēnijā un reģistrēts Ļubļanas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, sabiedrība, kas izveidota un darbojas saskaņā ar Beļģijas likumdošanu, tās reģistrētais birojs atrodas Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Beļģijā un tā reģistrēta Beļģijas Tirdzniecības reģistrā ar numuru 0406.024.281