Jeigu naudojate sistemą macOS ir norėtumėte turėti galimybę ateityje naujinti žemėlapį, pašalinkite ankstesnę programos „Toolbox“ versiją, tada iš čia atsisiųskite naujausią versiją.

Atsisiųsti


Privatumo taisyklių apžvalga

Šis dokumentas yra trumpa privatumo taisyklių (toliau vadinamų „Taisyklėmis“) apžvalga. Išsamesnės informacijos apie duomenų tvarkymą pateikiama visoje Taisyklių versijoje, kuri pateikiama toliau. Nepamirškite, kad tik visa Taisyklių versija laikoma išsamia ir tinkama informacija. Šios apžvalgos paskirtis – tik padėti geriau suprasti Taisykles.

Duomenų tvarkymo tikslas Prieigos prie turinio ir naujinių, kuriuos gauti vartotojas turi teisę, teikimas ir galimybės pirkti užsiregistravus interneto svetainėje arba „Toolbox“ (arba bet kuriuo kitu NNG teikiamu kanalu) teikimas

Atitinkama Taisyklių dalis: 2.4.1.
Bendradarbiavimas su partneriais, siekiant informuoti vartotoją apie galimą turinį ir naujinius, kuriuos gauti vartotojas turi teisę

Atitinkama Taisyklių dalis: 2.4.2.
Informacinių biuletenių siuntimas

Atitinkama Taisyklių dalis: 2.4.3.
Duomenų kontrolierius
 • NNG
 • NNG
 • Partneris
 • NNG
Tvarkomų duomenų apimtis
 1. Su vartotojo registracija susijusi apdorojama informacija:
  • Vartotojo vardas
  • Vartotojo el. pašto adresas
  • Šalis
  • Vartotojo veikla
 2. Su SD kortelės atpažinimu susijusi apdorojama informacija:
  • gamintojas ir modelis, pagal kurį identifikuojamas prietaisas;
  • SWID (iš VIN sukuriamas ID, naudojant vienkryptę maišos funkciją);
  • IMEI (tarptautinis mobiliosios įrangos identifikavimo) numeris;
  • programinės įrangos versija;
  • pirmojo naudojimo data (laiko momentas, kai navigacijos pagrindinis blokas užmezgė GPS ryšį);
  • VIN.
 • VIN;
 • paskiausio naujinimo data;
 • naujinio versija;
 • pirmojo naudojimo data (laiko momentas, kai navigacijos pagrindinis blokas užmezgė GPS ryšį);
 • „Mapcare“ laikotarpio pradžia ir pabaiga.
 • Vartotojo vardas
 • Vartotojo el. pašto adresas
 • automatiškai apdorojami duomenys:
  • su pristatytais informaciniais biuleteniais vartotojo atlikti veiksmai (t. y., kada el. laiškas atidarytas, kiek kartų adresatas jį spustelėjo, ar adresatas perskaitė visą el. laišką) ir atmestų el. laiškų kiekis;
  • prietaiso, kuriuo atidarytas informacinis biuletenis, operacinė sistema ir jos versija;
  • vartotojo el. pašto kliento programos tipas ir versija;
  • prietaiso tipas (įskaitant prietaiso gamintoją, ar prietaisas gali būti laikomas telefonu, ekrano raiška);
  • prietaiso IP adresas ir geografinės padėties duomenys (t. y. šalies arba regiono informacija).
Teisinis pagrindas
 • Vartotojo sutikimas
 • Vartotojo sutikimas
 • Vartotojo sutikimas
Duomenų tvarkymo trukmė
 • Laikotarpis, kurį NNG teikia ir palaiko naujinį arba tol, kol vartotojas panaikina savo paskyrą arba atšaukia sutikimą.
 • Laikotarpis, kurį NNG teikia ir palaiko naujinį arba tol, kol vartotojas panaikina savo paskyrą arba atšaukia sutikimą.
 • Laikotarpis, kurį NNG teikia ir palaiko naujinį arba tol, kol vartotojas atsisako informacinio biuletenio prenumeratos.
Duomenų tvarkytojas

 • SalesForce.com
Duomenų perdavimas
NNG gali partneriui iš EEA arba Šiaurės Amerikos regiono (t. y. JAV arba Kanados), priklausomai nuo to, kurioje regioninėje interneto svetainėje (EEE ar ŠA) vartotojas registruoja prenumeratą arba kurį prietaisą (EEE ar ŠA) vartotojas naudoja registruodamas arba prisijungdamas prie „Toolbox“, perduoti šiuos vartotojo duomenis:

 • VIN;
 • paskiausio naujinimo data;
 • naujinio versija;
 • „Mapcare“ laikotarpio pabaiga.

Toks duomenų perdavimas išsamiai aprašytas šių Taisyklių 2.4.2 skyriuje.

Privatumo taisyklės

Šios privatumo taisyklės (toliau vadinamos „Taisyklėmis“) pirmąkart paskelbtos 2019 m. vasario 28 d. Pradinių Taisyklių peržiūrėta versija paskelbta 2019 m. lapkričio 30 d.

 1. APIBRĖŽIMAI

  Prisijungus naudojamos paslaugos: paslaugos, kuriose naudojamos buvimo vietos duomenys (vietinė paieška, eismo informacija, degalų kaina, orų informacija ir t. t.) ir kuriomis naudojantis prietaisas turi būti tam tikru būdu prijungtas prie interneto (duomenų prieiga naudojant SIM kortelę arba „Bluetooth“ ryšiu, belaidė interneto prieiga, TMC imtuvas ir t. t.).

  Turinys: žemėlapiai, įdomios vietos, 3D turinys, balsai, kalbų failai ir kitas su navigacija susijęs turinys, kurį galima nusiųsti į jūsų turimą prietaisą ir naudoti su jūsų turima programine įranga.

  Slapukas: nedidelis tekstinis failas, kurį tinklo serveris įrašo kompiuterio standžiajame diske ir kuris svetainėje bei „Toolbox“ naudojamas skyriuje „Slapukai“ nustatytais būdais.

  Prietaisas: SD kortelė, partnerio pateikta kartu su automobilyje įrengta automobiline navigacijos sistema.

  Nemokamas gaminys: naujiniai, turinys ir prisijungus naudojamos paslaugos, kurias vartotojas turi teisę nemokamai gauti „Mapcare“ laikotarpiu.

  GDPR: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

  „Mapcare“ laikotarpis: laikotarpis, kurį pasiekiamas ir vartotojui teikiamas nemokamas gaminys (dažniausiai trejų metų laikotarpis).

  NNG: „NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company“.

  Registruotoji buveinė: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Vengrija
  Registracijos teismas: Budapešto sostinės regioninis teismas (Fővárosi Törvényszék)
  Įmonės kodas: 01-09-891838.
  Mokesčių mokėtojo kodas: 13357845-2-44.
  El. pašto adresas: unsubscribe@nng.com

  Partneris: šie „Mazda“ juridiniai asmenys:

  • „Mazda Motor Europe GmbH“ (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Vokietija).

  Gaminys: naujiniai, turinys ir prisijungus naudojamos paslaugos. Programinė įranga: prietaise veikianti navigacijos programinė įranga.

  Profilio sudarymas: 2.4.2.2 punkte išvardytų asmens duomenų automatinis apdorojimas, kad vartotojui būtų galima teikti asmeniškai pritaikytus informacinius biuletenius, kurie būtų aktualūs vartotojui ir (arba) jo užregistruotam (-iems) prietaisui (-ams), taip siekiant pagerinti vartotojo patirtį ir padidinti pasitenkinimą.

  Svetainė: https://mazda.welcome.naviextras.com/.

  Programinė įranga: prietaise veikianti navigacijos programinė įranga.

  „Toolbox“: nemokama kompiuterinė priemonė, skirta asmeniniams kompiuteriams ir OSX, kuria naudojantis galima iš NNG serverių siųstis ir į prietaisą įkelti naujinius ir gaminius.

  Naujiniai: turinio ir programinės įrangos naujiniai (tam tikrą laikotarpį nemokami, paskui teikiami už tam tikrą mokestį), kurie yra teikiami prietaiso gamintojo arba programinės įrangos kūrėjo ir kuriuose įtrauktos papildomos ypatybės, naujos turinio versijos arba ištaisytos žinomos programinės įrangos problemos.

  Vartotojas arba „Jūs“: užsiregistravęs svetainės ir (arba) „Toolbox“ lankytojas.

  Vartotojo veikla: vietos ir elgesio duomenys (kalbos pasirinkimas „Toolbox“ arba interneto svetainėje, į vartotojo krepšelį įdėtos prekės), naršymo svetainėje chronologija, naudojimo pobūdis (dažnis, prisijungimo pobūdis siekiant tirti galimą sukčiavimą, „Toolbox“ arba interneto svetainės netinkamą naudojimą).

  VIN (transporto priemonės identifikavimo numeris): unikalus transporto priemonės serijos numeris.

 2. PRIVATUMO TAISYKLĖS

  1. Šio dokumento paskirtis

   Šiose Taisyklėse nustatomos sąlygos, kaip tvarkoma duomenų subjekto (toliau vadinamo „Vartotoju“ arba „Jumis“) asmeninė informacija. Atidžiai perskaitykite šias sąlygas!

  2. Šio dokumento prieinamumas ir naujinimas

   NNG pasilieka teisę bet kada vienašališkai keisti šį dokumentą. Kad sužinotumėte naujausią informaciją, patariame retkarčiais apsilankyti svetainėje ir įsijungti „Toolbox“, tačiau apie reikšmingus šių Taisyklių keitimus (pavyzdžiui, apdorojimo teisinio pagrindo, apdorojamų duomenų apimties, duomenų tvarkytojo) būsite informuoti.

  3. Duomenų kontrolierius

   1. Svetainėje ir „Toolbox“ pateikiamus duomenis tvarko NNG.

   2. Prieiga prie pateiktų duomenų suteikiama šiems asmenims:

    • NNG darbuotojams ir vadovams, dalyvaujantiems duomenų kaupimo procese;
    • IT specialistams, atliekantiems įvairias IT užduotis, susijusias su NNG kompiuterių sistemos veikla ir priežiūra, kiek to reikia vykdant jų tiesiogines NNG pareigas, susijusias su šių Taisyklių tikslu.
   3. Šių Taisyklių 2.4.2.2 skyriuje aprašytų duomenų kontrolierius yra ir NNG, ir partneris, kaip aprašyta 2.4.2.5 skyriuje.

  4. Duomenų tvarkymas

   1. Duomenų, kuriuos vartotojas pateikia registruodamasis svetainėje ir „Toolbox“, tvarkymas.

    1. Duomenų tvarkymo tikslas

     1. Naujinių teikimas

      Jeigu vartotojas pageidauja atsisiųsti arba įsigyti gaminį, jis turi užsiregistruoti „Toolbox“. Užsiregistruodamas „Toolbox“, vartotojas išreikštai ir savanoriškai duoda NNG sutikimą tvarkyto jo asmens duomenis pagal šių Taisyklių sąlygas ir duomenų apsaugos įstatymų nuostatas.

      Naujinimo procesas toks: vartotojas gali rankomis išimti SD kortelę iš navigacijos pagrindinio bloko. SD kortelėje yra visa informacija, kurios reikia naujinant. Vartotojas turi SD kortelę įdėti į kompiuterio SD kortelių skaitytuvo lizdą ir įjungti programą „Mazda Toolbox“. Naudojant programą „Mazda Toolbox“, iš „Toolbox“ į NNG serverį siunčiama 2.4.1.2 b) dalyje nurodyta informacija.

     2. Registracijos svetainėje administravimas ir vartotojo paskyros priežiūra.

      Jeigu vartotojas pageidauja atsisiųsti arba įsigyti gaminį, jis turi atsisiųsti „Toolbox“ per svetainėje pateiktą nuorodą ir užsiregistruoti „Toolbox“.

    2. Tvarkomų vartotojo asmeninių duomenų, pateiktų registruojantis svetainėje ir naudojant „Toolbox“, apimtis

     1. Apdorojama ši informacija, susijusi su vartotojo registracija:

      • Vartotojo vardas
      • Vartotojo el. pašto adresas
      • nuolatinės arba laikinosios gyvenamosios vietos šalis;
      • Vartotojo veikla
     2. Apdorojama ši informacija, susijusi su SD kortelės atpažinimu:

      • gamintojas ir modelis, pagal kurį identifikuojamas prietaisas;
      • SWID (iš VIN sukuriamas ID, naudojant vienkryptę maišos funkciją);
      • IMEI (tarptautinis mobiliosios įrangos identifikavimo) numeris;
      • programinės įrangos versija;
      • pirmojo naudojimo data (laiko momentas, kai navigacijos pagrindinis blokas užmezgė GPS ryšį);
      • VIN.
    3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

     Duomenys apdorojami pagal GDPR ir taikomų vietos įstatymų reikalavimus.

     Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra išreikštas vartotojo sutikimas, duotas pagal GDPR 6(1) straipsnio a) punkto nuostatas.

    4. Duomenų tvarkymo trukmė

     Svetainėje ir „Toolbox“ įkelti Jūsų asmeniniai duomenys saugomi laikotarpį, kurį NNG teikia ir palaiko bet kokį naujinį arba gaminį, arba tol, kol panaikinsite savo paskyrą arba atšauksite sutikimą.

     Nepaisant pirmiau nurodytos sąlygos, NNG nedelsdama ištrins Jūsų asmens duomenis Jums konkrečiai paprašius ištrinti Jūsų asmens duomenis arba atšauksite sutikimą ir nesant duomenų apdorojimo teisinio pagrindo. Jeigu vartotojas atšaukia sutikimą, tai neturi įtakos vartotojo sutikimu pagrįsto duomenų apdorojimo, atlikto prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

   2. Bendradarbiavimas su partneriu, siekiant informuoti vartotoją apie galimą turinį ir naujinius, kuriuos gauti vartotojas turi teisę

    1. Duomenų tvarkymo tikslas

     2.4.2.2 skyriuje nurodytus duomenis NNG teikia partneriui toliau nurodytu tikslu.

     Įsigijęs transporto priemonę vartotojas įgyja teisę siųstis naujinius ir naują turinį: (i) „Mapcare“ laikotarpiu – nemokamai, (ii) „Mapcare“ laikotarpiui pasibaigus – už mokestį.

     Kadangi NNG yra naujinio techninis teikėjas, tam tikra informacija prieinama tik NNG (pavyzdžiui, informacija, ar vartotojas jau atnaujino turinį). Dėl šios priežasties, siekdama vartotojui teikti kokybišką paslaugą ir nesiųsti pranešimų vartotojui, kuris jau atsisiuntęs naują turinį, NNG savo partneriui teikia 2.4.2.2 skyriuje aprašytą informaciją. Partneris perduotus asmens duomenis naudoja vartotojui informuoti apie naujus gaminius „Mapcare“ laikotarpiu ir jam pasibaigus.

    2. Tvarkomų duomenų apimtis

     NNG partneriams perduota šią informaciją:

     • VIN;
     • paskiausio naujinimo data;
     • naujinio versija;
     • pirmojo naudojimo data (laiko momentas, kai navigacijos pagrindinis blokas užmezgė GPS ryšį);
     • „Mapcare“ laikotarpio pradžia ir pabaiga.

     Ir NNG, ir partneris arba „Mazda“ bendrovės (kaip apibrėžta toliau), turi duomenų bazę, kurioje saugomi visi reikiami VIN, atsižvelgiant į vartotojo šalį (t. y. šalį, kurioje parduotas ir (arba) užregistruotas prietaisas). Pirmiau nurodyti informacijos elementai (paskiausio naujinimo data, naujinio versija, kupono kodas) yra NNG sistemoje sugeneruoti duomenys ir gali būti nustatyti palyginant dvi VIN duomenų bazes.

    3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

     Duomenys apdorojami pagal GDPR ir taikomų vietos įstatymų reikalavimus.

     Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra išreikštas vartotojo sutikimas, duotas pagal GDPR 6(1) straipsnio a) punkto nuostatas.

    4. Duomenų tvarkymo trukmė

     Svetainėje ir „Toolbox“ įkelti Jūsų asmeniniai duomenys saugomi laikotarpį, kurį NNG teikia ir palaiko bet kokį naujinį arba gaminį, arba tol, kol panaikinsite savo paskyrą arba atšauksite sutikimą.

     Nepaisant pirmiau nurodytos sąlygos, NNG nedelsdama ištrins Jūsų asmens duomenis Jums konkrečiai paprašius ištrinti Jūsų asmens duomenis arba atšauksite sutikimą ir nesant duomenų apdorojimo teisinio pagrindo. Jeigu vartotojas atšaukia sutikimą, tai neturi įtakos vartotojo sutikimu pagrįsto duomenų apdorojimo, atlikto prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumui.

    5. Partneris, veikiantis kaip kontrolierius

     1. Vartotojų asmens duomenys partneriui (t. y. „Mazda Europe) perduodami, kai vartotojas prenumeratą registruoja Europos interneto svetainėje arba „Toolbox“ registruojasi naudodamas Europos prietaisą. Partneris veikia kaip asmens duomenų, kuriuos NNG perdavė partneriui, kontrolierius. Partneris asmeninius duomenis šių taisyklių A priede nurodytų „Mazda“ bendrovių vardu apdoroja ir saugo EEE teritorijoje. Partneris veikia kaip atitinkamos „Mazda“ bendrovės duomenų tvarkytojas ir vartotojo asmens duomenimis dalijasi su A priede nurodyta atitinkama „Mazda“ bendrove, pardavusia naują prietaisą, kad būtų užtikrinama aukšta vartotojui teikiamų paslaugų kokybė ir galimybė prietaise naudoti naujausią turinį. Tokio duomenų tvarkymo pagrindas – teisiniai santykiai tarp partnerio ir atitinkamos „Mazda“ bendrovės.

     2. Partneriai atitinka jiems perduotų asmens duomenų kontrolieriui taikomus reikalavimus ir šiuos duomenis apdoroja pagal privatumo taisyklių (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/) reikalavimus. Partnerio atliekama duomenų apdorojimo veikla, t. y. tolesnis asmens duomenų perdavimas „Mazda Group“ viduje šiose taisyklėse neaptariamas.

     3. Papildomų duomenų, kuriuos pateikėte, partnerio ar bet kurios kitos „Mazda“ bendrovės interneto svetainėje naudodamiesi paslauga, NNG neapdoroja, todėl už juos neatsako.

     4. Perdavus 2.4.2.2 skyriuje aprašytus asmens duomenis, už tokių duomenų apdorojimą tiesiogiai atsakingi partneriai. Nuo šios dienos visas pretenzijas dėl duomenų apdorojimo vartotojas turi tiesiogiai teikti partneriui.

   3. Duomenų, kuriuos vartotojas pateikia norėdamas gauti informacinius biuletenius, tvarkymas

    1. Duomenų tvarkymo tikslas

     NNG siunčia informacinius biuletenius, kurių paskirtis – pranešti vartotojui apie naujus gaminius ir akcijas arba kitą rinkodaros veiklą. Kad galėtų Jums teikti asmeniškai pritaikytus informacinius biuletenius, kurie būtų aktualūs Jums ir (arba) Jūsų užregistruotam (-iems) prietaisui (-ams), pagerintų Jūsų patirtį ir padidintų pasitenkinimą, NNG, kaip duomenų tvarkytojui „salesforce.com EMEA Limited“, taiko profilių sudarymo metodikas, kad gautų informacijos apie Jūsų prietaisą ir jo buvimo vietos geografinį regioną.

    2. Tvarkomų vartotojo asmens duomenų apimtis

     • Vartotojo vardas
     • Vartotojo el. pašto adresas

     Profiliui sudaryti apdorojami duomenys:

     • su pristatytu el. laišku vartotojo atlikti veiksmai (t. y., kada el. laiškas atidarytas, kiek kartų adresatas jį spustelėjo, ar adresatas perskaitė visą el. laišką);
     • vartotojui siunčiamų informacinių biuletenių atmetimų dažnis;
     • prietaiso operacinė sistema ir jos versija;
     • vartotojo el. pašto kliento programos tipas ir versija;
     • prietaiso tipas (įskaitant prietaiso gamintoją, ar prietaisas gali, ar negali būti laikomas telefonu, ekrano raiška);
     • IP adresas ir geografinės padėties duomenys (t. y. šalies arba regiono informacija).
    3. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

     Duomenys apdorojami pagal GDPR ir taikomų vietos įstatymų reikalavimus.

     Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

     • išreikštas vartotojo sutikimas, duotas pagal GDPR 6(1) straipsnio a) punkto nuostatas ir
     • 2008 m. XLVIII akto dėl komercinės reklamos veiklos pagrindinių reikalavimų ir tam tikrų ribojimų („Reklamos akto“) 6(1) ir (2) skyriai.

     Pažymėdamas atitinkamą žymės langelį, vartotojas gali NNG informacinį biuletenį užsiprenumeruoti arba svetainėje, arba „Toolbox“. Vartotojas savo sutikimą gali bet kada atšaukti, išsiųsdamas NNG el. laišką iš el. pašto dėžutės, į kurią daugiau nepageidauja gauti informacinių biuletenių, arba išsiųsdamas laišką 1 skyriuje nurodytu NNG (registruotojo biuro) pašto adresu. Be to, vartotojas gali bet kada panaikinti prenumeratą (atsisakyti), vykdydamas informaciniame biuletenyje pateikiamus nurodymus.

     Nepamirškite, kad informacinio biuletenio prenumeratos atsisakymas neturi įtakos Jūsų sutikimu pagrįsto duomenų apdorojimo, atlikto prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumui, o informacinio biuletenio prenumeratos atsisakymas nereiškia paskyros panaikinimo.

    4. Duomenų tvarkymo ir informacinių biuletenių prenumeratos trukmė

     1. Į svetainę ir „Toolbox“ įkelti Jūsų asmeniniai duomenys saugomi laikotarpį, kurį NNG palaiko naujinį ir Jūsų prietaisą, arba tol, kol atsisakysite informacinio biuletenio prenumeratos.

     2. Vartotojas gali NNG informacinį biuletenį užsiprenumeruoti „Toolbox“. Pažymėdamas atitinkamą žymės langelį vartotojas tuo pačiu savanoriškai duoda sutikimą, kad NNG jam retkarčiais siųstų informacinius biuletenius. Pagal duomenis, tvarkomus laikantis Taisyklių, NNG gali vartotojui siųsti asmeniškai pritaikytus informacinius biuletenius.

     3. Vartotojas savo sutikimą gali bet kada atšaukti, išsiųsdamas NNG el. laišką iš el. pašto dėžutės, į kurią daugiau nepageidauja gauti informacinių biuletenių, arba išsiųsdamas laišką 1 skyriuje nurodytu NNG adresu. Be to, vartotojas gali bet kada panaikinti prenumeratą (atsisakyti), vykdydamas informaciniame biuletenyje pateikiamus nurodymus.

     4. Nepamirškite, kad NNG gali iš anksto nepranešusi bet kada nuspręsti nustoti siųsti informacinius biuletenius, už tai neprisiimdama jokios atsakomybės ir įsipareigojimų.

  5. Duomenų tvarkytojas

   1. Duomenų tvarkymas siunčiant informacinius biuletenius

    1. Vartotojams siųsdama informacinius biuletenius, NNG bendradarbiauja su duomenų tvarkytoju, teikiančiu rinkodaros el. paštu paslaugas. Duomenų tvarkytojas NNG teikia internetinę sistemą (toliau vadinamą „Sistema“), kuria naudodamasi NNG gali tvarkyti informacinių biuletenių siuntimą vartotojams. Duomenų tvarkytojas neturi prieigos prie turinio, NNG įkeliamo į sistemą.

    2. Siekiant pagerinti vartotojo patirtį, sistema naudojama šiais tikslais:

     • vartotojo asmens duomenims saugoti;
     • el. laiškams vartotojui siųsti;
     • su pristatytu el. laišku vartotojo atliktiems veiksmams analizuoti (konkrečiai, kada el. laiškas atidarytas, kiek kartų adresatas jį spustelėjo, ar adresatas perskaitė visą el. laišką);
     • atmetimų dažniui analizuoti (pavyzdžiui, jeigu neteisingas el. pašto adresas arba el. laiškas pažymimas kaip brukalai);
     • duomenims apie vartotojo užregistruotą prietaisą ir jo geografinę padėtį (prietaiso operacinę sistemą ir jos versiją; vartotojo el. pašto kliento programos tipą ir versiją; prietaiso tipą (įskaitant prietaiso gamintoją, ar prietaisas gali, ar negali būti laikomas telefonu, ekrano raišką); IP adresą ir geografinės padėties duomenis (t. y. šalies ir (arba) regiono informaciją) kaupti.
    3. 2.4.3.2 skyriuje išvardyta vartotojo informacija saugoma ir sistemoje, ir NNG serveryje.

     NNG duomenų tvarkytojo pavadinimas: „salesforce.com EMEA Limited“.
     Duomenų tvarkytojo adresas: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, JK.
     Internetas: https://www.salesforce.com
     Kontaktinė informacija: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Slapukai

   1. NNG Jus informuoja, kad Jums atsisiuntus tam tikras svetainės ir „Toolbox“ dalis iš tinklo serverio į jūsų turimą prietaisą bus automatiškai siunčiami nedideli duomenų failai („slapukai“). Tam tikrais atvejais šie duomenų failai gali būti pagal Vengrijos privatumo įstatymo nuostatas laikomi asmens duomenimis. Šie duomenų failai būtinai tinkamai svetainės ir „Toolbox“ veiklai bei naudojami anoniminei informacijai apie vartotojo apsilankymus svetainėje arba „Toolbox“ kaupti.

   2. Keisdamas naršyklės nuostatas, vartotojas gali kiekvienu atveju atskirai priimti arba neleisti slapukų arba neleisti visų slapukų. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti, ir daugiau sužinoti apie slapukus, apsilankykite interneto svetainėje https://www.youronlinechoices.eu/. Vartotojui nusprendus neleisti visų slapukų bus ribojama prieiga prie kai kurių svetainės puslapių arba tam tikrų „Toolbox“ funkcijų.

  7. Slapuko tipas Slapukų paskirtis Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Slapukų išlaikymo trukmė
   „Google Analytics“ Svetainėje ir sistemoje „Toolbox“ naudojama priemonė „Google Analytics“, skirta informacijai apie tai, kaip vartotojai naudojasi svetaine ir „Toolbox“, kaupti ir analizuoti. Šią informaciją naudojame ataskaitoms sudarinėti ir svetainei bei „Toolbox“ tobulinti. Kaupiami anoniminės formos duomenys, įskaitant svetainės ir „Toolbox“ vartotojų skaičių, iš kur vartotojai perėjo į svetainę ir „Toolbox“ ir kokius svetainės ir „Toolbox“ puslapius aplankė. Iš sukauptų duomenų neįmanoma atsekti vartotojo tapatybės. Norėdami daugiau sužinoti apie „Google“ privatumo taisykles, spustelėkite čia. Vartotojo sutikimas „Google Analytics“ sukuriami vartotojui apsilankius interneto svetainėje, kurioje įdiegtas „Google Analytics“ sekimo programinis kodas. Slapukai vartotojo naršyklėje saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo šios datos. Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
   „Google AdWords“ („Google“ pakartotinė rinkodara) Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, įskaitant „Google“, saugo informaciją apie vartotojo ankstesnius apsilankymus svetainėje ir „Toolbox“ ir šią informaciją naudoja tam, kad vartotojui galėtų rodyti NNG reklaminius skelbimus „Google“ partnerių interneto svetainėse.
   Vartotojui lankantis svetainėje ir „Toolbox“, į jo kompiuterį išsiunčiame vieną arba keletą „Google Inc.“ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV) pateiktų slapukų, skirtų interneto naršyklei tiksliai identifikuoti. „Google“ pakartotinės rinkodaros slapukai naudojami sistemoje „Google AdWords“. „Google“ teikiamuose slapukuose įsimenama, kiek kartų ir kada vartotojas lankėsi svetainėje arba „Toolbox“ ir kokius dalinius puslapius svetainėje ar „Toolbox“ peržiūrėjo. Užregistruoti duomenys saugomi anonimiškai.

   Vartotojai gali „Google“ pakartotinės rinkodaros slapukus užblokuoti atsisakymo puslapyje, skiltyje „Google“ reklamos nuostatos, be to, Network Advertising Initiative atsisakymo puslapyje gali blokuoti ir trečiųjų šalių slapukus.
   Vartotojo sutikimas „AdWords“ slapukai nustoja galioti praėjus 90 dienų nuo vartotojo apsilankymo svetainėje arba „Toolbox“.
   Norėdami sužinoti daugiau, spustelėkite čia.
   Seanso ID Iš seanso slapukų vartotojas atpažįstamas svetainėje ir „Toolbox“.
   Žinomiausias tokios funkcijos pavyzdys yra „Toolbox“ naudojamas prekių krepšelis. Vartotojui apsilankius katalogo puslapyje ir išsirinkus keletą prekių, ši parinktis įrašoma seanso slapuke, todėl vartotojui nusprendus užbaigti pirkimą visos pasirinktos prekės tebėra krepšelyje.
   Vartotojo sutikimas Informacija saugoma iki dabartinio seanso pabaigos. Seansui pasibaigus sukaupta informacija nebeprieinama.
  8. Duomenų saugumas

   1. NNG laikosi visų taikytinų reglamentų dėl asmens duomenų saugumo, todėl ir NNG, ir jos įgaliotasis duomenų tvarkytojas yra įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų apsaugai ir laikosi tinkamų procedūrinių taisyklių Privatumo akto nuostatoms dėl duomenų tvarkymo konfidencialumo ir saugumo įgyvendinti.

   2. Duomenų tvarkytojas atitinka informacijos saugos tvarkymo sistemos (ISMS) reikalavimus, nustatytus tarptautiniame standarte ISO 27001, ir ISO 27018 kriterijus. Duomenų tvarkytojo ISMS yra nepriklausomos trečiosios šalies sertifikuota pagal ISO 27001/27018.

  9. Teisės ir kompensacijos

   1. Visa asmeninė informacija, kurią pateikiate NNG, turi būti visais atžvilgiais teisinga, išsami ir tiksli. Jūs sutinkate nedelsdami mus NNG el. pašto adresu, nurodytu 1 skyriuje, informuoti apie visus jūsų asmeninės informacijos pokyčius.

   2. Vartotojas gali naudotis šiomis teisėmis, susijusiomis su NNG duomenų apdorojimo veikla.

    • teikti prašymą gauti informacijos apie tai, kaip tvarkomi jo asmens duomenys;
    • teikti prašymą pataisyti savo asmens duomenis;
    • teikti prašymą ištrinti savo asmens duomenis arba riboti jų apdorojimą;
    • nesutikti, kad NNG tvarkytų duomenis;
    • teikti duomenų perkeliamumo prašymą.
   3. Jūs turite teisę pateikti prašymą gauti informacijos apie su Jumis susijusius duomenis ir apie tai, kaip NNG šie duomenys tvarkomi, ypač – informacijos, kokie su Jumis susiję asmens duomenys saugomi, iš kokių šaltinių jie gauti, tvarkymo tikslą, pagrindą ir trukmę, ar Jūsų asmens duomenys pateikiami kitiems, tokio teikimo teisinius pagrindus ir duomenų gavėjus ir bet kuriuos Jūsų asmens duomenų apdorojimo incidentus. Prašymą galite pateikti 1 skyriuje nurodytu el. pašto arba pašto adresu (registruotosios buveinės). Gavusi Jūsų prašymą NNG per 1 mėnesį Jums pateiks informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Be to, galite pateikti prašymą pataisyti Jūsų asmens duomenis.

   4. Taip pat pagal GDPR 20 straipsnio sąlygas turite teisę pateikti prašymą gauti struktūruotą, dažniausiai naudojamą ir automatiškai nuskaitomą suformatuotą NNG apdorojamų Jūsų asmens duomenų, kopiją.

    Turite teisę savo asmens duomenis perkelti kitam kontrolieriui arba, jeigu techniškai įmanoma, galite NNG pateikti prašymą tiesiogiai perkelti Jūsų asmens duomenis kitam kontrolieriui, kaip nurodyta GDPR 20 straipsnyje.

   5. Jeigu Jūsų asmens duomenys netikslūs, galite NNG pateikti prašymą juos patikslinti su sąlyga, kad NNG disponuoja teisingais duomenimis.

   6. Jums pagal taikomų įstatymų nuostatas pateikus prašymą Jūsų asmens duomenys bus ištrinti. Prašymą ištrinti duomenis galite NNG pateikti 1 skyriuje nurodytu el. pašto arba pašto adresu (registruotosios buveinės). NNG visus saugomus asmens duomenis ištrins pagal šių Taisyklių nuostatas, asmens duomenis negrįžtamai ir neatkuriamai paslėpdama, padarydama juos anoniminiais.

   7. Norėtume informuoti, kad Jūsų duomenys nebus ištrinti, jeigu jų tvarkymas privalomas pagal įstatymų nuostatas arba kitas taikomų įstatymų išimtis.

   8. Jūs turite teisę šiais atvejais nurodyti, kad NNG ribotų apdorojimą:

    1. Jūs manote, kad apdorojami jūsų asmens duomenys netikslūs, galite apriboti apdorojimą tam tikram laikotarpiui, kad NNG galėtų patikrinti jų tikslumą;

    2. apdorojimas yra neteisėtas ir nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti – turite teisę pateikti prašymą, kad jų naudojimas būtų apribotas;

    3. NNG Jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslais nebereikia, tačiau pateikiate prašymą, kad NNG toliau juos apdorotų Jūsų teisinės pretenzijos teikimo, vykdymo arba gynybos tikslu;

    4. Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų apdorojami, todėl jų apdorojimas ribojamas tol, kol bus nustatyta, ar NNG teisiniai argumentai nusveria Jūsų teisinius argumentus.

   9. Pagal tam tikras taikomų įstatymų sąlygas galite bet kada nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdorojami, taip pat galite atskirai nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profilio sudarymą, kaip nurodyta šiame dokumente. Tokiu atveju NNG Jūsų asmens duomenų nebeapdoros, išskyrus atvejus, kai NNG įrodo esant įtikinamą teisinį duomenų apdorojimo pagrindą, nusveriantį jūsų interesus, teises ir su duomenų apdorojimu susijusias laisves, arba jeigu duomenis apdoroti reikia teisinių pretenzijų teikimo, vykdymo arba gynybos tikslais.

   10. Skundus dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo galite teikti Nacionalinei duomenų apsaugos ir informacijos laisvės institucijai (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adresas H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; pašto adresas 1530 Budapest, Pf. 5; 5 tel.: +36-1-391-1400; faksas +36-1-391-1410; el. paštas ugyfelszolgalat@naih.hu), arba jūsų gimtosios arba gyvenamosios šalies duomenų apsaugos institucijai.

   11. Jeigu Jūsų teisės pažeidžiamos, pagal Privatumo akto nuostatas galite kreiptis į teismą nepriklausomai nuo to, ar pateikėte skundą NAIH. Jūsų sprendimu teisminis procesas gali būti pradėtas teisme, kurio jurisdikcijoje yra Jūsų gyvenamoji vieta arba laikinasis adresas. Prieš pradedant teisminę procedūrą gali būti pravartu skundą aptarti su NNG.

   12. Jūsų išsamios teisės ir priklausančios kompensacijos nustatytos GDPR 15–21 straipsniuose.

  10. Kreipkitės į NNG

   Mums svarbi jūsų nuomonė. Turėdami bet kokių pastabų, klausimų arba norėdami daugiau sužinoti apie tai, kaip NNG tvarkomi duomenys, rašykite 1 skyriuje nurodytu el. pašto arba pašto adresu. Pateiktą informaciją tvarkysime konfidencialiai. Mūsų atstovas per pagrįstą laiko tarpą su Jumis susisieks.

A priedas

„Mazda“ bendrovių, partnerio vardu gaunančių ir tvarkančių asmens duomenis, sąrašas

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, pagal Vokietijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Vokietija, ir užregistruota Kelno komercijos registre numeriu HRB 48377.
 2. Mazda Automobiles France SAS, pagal Prancūzijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Prancūzija, ir registruota Versalio komercijos registre numeriu 434 455 960.
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., pagal Ispanijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Ispanija, ir registruota Madrido komercijos registre numeriu Sección 8, Hoja 252860.
 4. Mazda Austria GmbH, pagal Austrijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Austrija, ir registruota Klagenfurto komercijos registre numeriu FN 101538 x.
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., pagal Italijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Italija, ir registruota Romos komercijos registre numeriu 05916001000.
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, pagal Portugalijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugalija, ir registruota Lisabonos komercijos registre numeriu Matricula N° 8623/1995-02-08.
 7. Mazda Suisse SA, pagal Šveicarijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Šveicarija, ir registruota Genéve komercijos registre numeriu No féd: CH-660.0.443.980-3.
 8. Mazda Motors UK Ltd, pagal Anglijos ir Velso įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, turinti registruotą buveinę adresu Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, D. Britanija, ir registruota Birmingemo komercijos registre numeriu 4212655.
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, „Mazda Motor Logistics Europe N.V.“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgija, ir registruota Mecheleno komercijos registre numeriu 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Danija. ir registruota Kopenhagos komercijos registre numeriu CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Airija ir registruota Dublino komercijos registre numeriu Tax IE 9973602M.
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nyderlandai, ir registruota Amsterdamo komercijos registre numeriu 34292696.
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norvegija, ir registruota Norvegijos komercijos registre numeriu 986 632 212.
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Švedija, ir registruota Sundsvalio komercijos registre numeriu 516403-4919.
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Poland, ir registruota Varšuvos komercijos registre numeriu KRS N° 0000291999.
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovakija, ir registruota Bratislavos komercijos registre numeriu 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, „Mazda Motor Logistics Europe NV“ padalinys, turinti registruotą buveinę adresu Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Čekijos Respublika, ir registruota Prahos komercijos registre numeriu 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., turinti registruotą buveinę adresu Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Kroatija, ir registruota Zagrebo komercijos registre numeriu 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., turinti registruotą buveinę adresu Infopark setany 1., 1117 Budapest, Vengrija, ir registruota Budapešto komercijos registre numeriu Cg. 01-09-166159.
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., turinti registruotą buveinę adresu Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovėnija, ir registruota Liublianos komercijos registre numeriu 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, pagal Belgijos įstatymus įsteigta ir veikianti korporacija, registruota adresu Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgija, ir registruota Belgijos komercijos registre numeriu 0406.024.281.