Kui kasutate macOS-i ja sooviksite oma kaarti tulevikus uuendada, kustutage eelnev Toolbox rakendus ja seejärel laadige uusim versioon alla siit.

Laadi


Privaatsuspoliitika kokkuvõte

See dokument on privaatsuspoliitika lühike kokkuvõte (edaspidi tähistatud kui „poliitika“). Detailset teavet andmetöötluse kohta saab vaadata täisversioonis alltoodud poliitikast. Pange tähele, et ainult poliitika täisversiooni loetakse terviklikuks ja piisavaks teabeks. Selle kokkuvõte eesmärgiks on anda parem arusaam poliitikast.

Andmetöötluse eesmärk Juurdepääsu pakkumine sisule ja uuendustele, millele kasutaja omab õigust, sh toote ostmise võimalus saidil või Toolboxis registreerudes (või NNG pakutava muu kanali kaudu)

Poliitika asjakohane jaotis: 2.4.1.
Koostöö partneritega, et teavitada kasutajat saadaolevast sisust ja uuendustest, millele kasutaja omab õigust

Poliitika asjakohane jaotis: 2.4.2.
Uudiskirjade saatmine

Poliitika asjakohane jaotis: 2.4.3
Vastutav andmetöötleja
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Andmetöötluse ulatus
 1. Registreeritud kasutajaga seotud töödeldavad andmed:
  • kasutaja nimi;
  • kasutaja e-posti aadress;
  • riik;
  • kasutaja tegevus.
 2. Tuvastatud SD-kaardiga seotud töödeldavad andmed:
  • seadme tootja ja mudel;
  • SWID (ühesuunalise räsifunktsiooni abil VIN-koodist loodud tunnus);
  • IMEI-number (rahvusvaheline mobiilinumber);
  • tarkvara versioon;
  • esmane kasutus (satelliitide esmane tuvastamine navigatsiooniseadmega);
  • VIN-kood.
 • VIN-kood;
 • viimase uuendamise kuupäev;
 • uuenduse versioon;
 • esmane kasutus (satelliitide esmane tuvastamine navigatsiooniseadmega)
 • Mapcare’i perioodi algus ja lõpp.
 • kasutaja nimi;
 • kasutaja e-posti aadress.
 • andmetöötlusega töödeldavad andmed:
  • kasutaja tegevus seotud saadetud uudiskirjadega (näiteks kas e-kiri on avatud, mitu korda saaja sellele vajutas, kas saaja luges läbi terve e-kirja) ja e-kirjade põrkemäär;
  • selle seadme OS ja OS-i versioon, millega uudiskiri avati;
  • kasutaja meilikliendi tüüp ja versioon;
  • seadme tüüp (sh seadme tootja, kas seade kvalifitseerub telefoniks, ekraani eraldusvõime)
  • seadme IP-aadress ja geolokaalsed andmed (nt riigi/regiooni teave).
Õiguslik alus
 • Kasutaja nõusolek.
 • Kasutaja nõusolek.
 • Kasutaja nõusolek.
Andmetöötluse kestus
 • Ajavahemik, mille jooksul on uuendus saadaval ja NNG seda toetab, või kuni kasutaja tühistab oma konto või tühistab oma nõusoleku.
 • Ajavahemik, mille jooksul on uuendus saadaval (ja NNG seda toetab, või kuni kasutaja tühistab oma konto või tühistab oma nõusoleku.
 • Ajavahemik, mille jooksul on uuendus saadaval ja NNG seda toetab, või kuni kasutaja tühistab uudiskirja tellimuse.
Andmetöötleja

 • SalesForce.com
Andmete edastamine
NNG võib edastada kasutaja järgmised andmed partnerile kas EMP-s või Põhja-Ameerika piirkonnas (nt USA-s ja Kanadas), sõltuvalt sellest, millise piirkondliku veebisaidi (EMP või PA) klient tellib või millist seadet (EEA või PA) klient Toolboxis registreerimisel/sisselogimisel kasutab.

 • VIN-kood;
 • viimase uuendamise kuupäev;
 • uuenduse versioon;
 • Mapcare’i aegumine.

Andmeedastuse üksikasjaliku kirjelduse leiate käesoleva poliitika jaotisest 2.4.2.

Privaatsuspoliitika

Siinne privaatsuspoliitika (edaspidi „poliitika”) avaldati algselt 28. veebruaril 2019. Siinne algse poliitika muudetud versioon avaldati 30. novembril 2019.

 1. MÕISTED

  Seotud teenused – asukohaga seotud teenused (lokaalne otsing, liiklusteave, kütusehind, ilmateade jne), mis vajavad teie seadmes mingil kujul internetiühenduse olemasolu (andmeühendus SIM-kaardi või Bluetoothi kaudu, juhtmevaba internetiühendus, TMC-vastuvõtja jne).

  Sisu – kaardid, huvipunktid, 3D-sisu, hääled, keelefailid ja muu navigeerimisega seotud sisu, mida saab teie tarkvaraga seadmesse üles laadida ja seal kasutada.

  Küpsis – väike tekstifail, mille veebiserver paigutab teie kõvakettale ning mida meie sait ja Toolbox kasutavad allolevas jaotises „Privaatsus“ kirjeldatud viisil.

  Seade – partnerilt saadud SD-kaart koos teie sõidukisse sisseehitatud autos navigeerimise süsteemiga.

  Tasuta toode – uuendused, sisu ja ühendatud teenused, millele on Mapcare’i kasutusperioodi ajaks kasutajale tagatud tasuta juurdepääs.

  GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

  Mapcare’i kasutusperiood – tasuta toote kättesaadavuse ja kasutajale pakkumise periood (tavaliselt kolm aastat).

  NNG – NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Peakontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungari
  Registreerinud kohus: Budapesti pealinna regionaalkohus (Fővárosi Törvényszék)
  Ettevõtte registreerimisnumber 01-09-891838
  Maksunumber: 13357845-2-44
  E-posti aadress: unsubscribe@nng.com

  Partner tähendab järgmist Mazda üksust:

  • Mazda Motor Euroopa GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Saksamaa)

  Toode – uuendused, sisu ja seotud teenused. Tarkvara – teie seadmes töötav navigatsioonitarkvara.

  Profiilide koostamine – punktis 2.4.2.2 loetletud isikuandmete automatiseeritud töötlemine, pakkumaks kasutajale kasutaja ja tema registreeritud seadme(te) jaoks asjakohaseid isikupärastatud infolehti, suurendamaks kasutajate kogemust ja rahulolu.

  Sait – veebileht https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Tarkvara – teie seadmes töötav navigatsioonitarkvara.

  Toolbox – teie PC või OSX-i tasuta tarkvaratööriist, mida kasutatakse uuenduste ja toodete allalaadimiseks NNG serverist ja seadmesse üleslaadimiseks.

  Uuendused – sisu ja tarkvara uuendused (teatud perioodil saadaval tasuta, hiljem juba tasuline), mis on saadaval seadme tootja või tarkvaraarendaja poolt ja sisaldavad lisateenuseid, uusi sisuversioone või olemasolevate tarkvaraprobleemide parandusi.

  Kasutaja või „teie“ – registreeritud külastaja saidil ja/või Toolboxis.

  Kasutaja tegevus – asukoht ja tegevusandmed (Toolboxi/saidi keelevalik, kasutaja ostukorvi pandud tooted), veebilehe sirvimise ajalugu, tegevusmustrid (sisselogimise sagedus/mustrid pettuse uurimiseks, Toolboxi kuritarvitamine).

  VIN-kood (sõiduki tuvastusnumber) – sõiduki kordumatu seerianumber.

 2. PRIVAATSUSPOLIITIKA

  1. Selle dokumendi eesmärk

   See poliitika määratleb andmesubjekti (siit alates märgitud kui „kasutaja“ või „teie“) isiklikuandmete töötlemise tingimused. Lugege neid tingimusi tähelepanelikult.

  2. Käesoleva dokumendi saadavus ja uuendamine

   NNG jätab endale õiguse ühepoolselt parandada seda dokumenti igal ajahetkel. Soovitame saiti ja Toolboxi aeg-ajalt uusima teabe saamiseks külastada, kuid teid teavitatakse ka poliitika oluliste muudatuste korral (nt töötlemise õiguslik alus, töödeldud andmete ulatus, andmetöötleja isik).

  3. Vastutav andmetöötleja

   1. Saidil ja Toolboxis olevaid andmeid töötleb NNG.

   2. Toodud andmed on kättesaadavad järgmistele isikutele:

    • NNG töötajad ja juhid, kes on seotud andmete kogumisega;
    • IT-spetsialistid teostavad asjassepuutuvaid IT-ülesandeid ja NNG arvutisüsteemi ülevaatust osana oma kohustustest NNG-s seoses käesoleva poliitika eesmärgiga seonduvate ülesannete täitmisega.
   3. Käesoleva poliitika jaotises 2.4.2.2 kirjeldatud andmetega seoses kvalifitseerub NNG koos partneriga andmetöötlejaks (kirjeldatud jaotises 2.4.2.5).

  4. Andmetöötlus

   1. Andmete, mis kasutaja on veebisaidile registreerimiseks ning Toolboxi jaoks sisestanud, töötlemine.

    1. Andmetöötluse eesmärk

     1. Uuenduste pakkumine

      Kui kasutaja soovib laadida alla ostetud toodet peab ta registreerima end Toolboxi kaudu. Toolboxis registreerumisega annab kasutaja selgesõnaliselt ja vabatahtlikule NNG-le õiguse töödelda tema isiklikke andmeid kooskõlas poliitika sätetega ja andmekaitse seadusega.

      Uuendamine toimub järgmiselt: kasutaja võib SD-kaardi navigatsioonisüsteemist käsitsi eemaldada. SD-kaart sisaldab uuendamiseks vajalikke kõiki andmeid. Kasutaja sisestab SD-kaardi PC-sse ja käivitab rakenduse Mazda Toolbox. Rakenduse Mazda Toolbox kasutamisel saadetakse jaotises 2.4.1.2 b) olevad andmed Toolboxist NNG serverisse.

     2. Registreerimise haldamine saidil ja kasutajakonto hooldus.

      Kui kasutaja soovib toodet alla laadida või osta, peab ta saidil saadaoleva lingi kaudu Toolboxi alla laadima ning Toolboxis registreeruma.

    2. Kasutaja töödeldud isikuandmete maht saidi ja Toolboxi kasutajaks registreerumisel ning Toolboxi kasutamisel:

     1. Registreeritud kasutajaga seoses töödeldakse järgmisi andmeid:

      • kasutaja nimi;
      • kasutaja e-posti aadress;
      • püsiva või ajutise elukoha riik;
      • kasutaja tegevus.
     2. Tuvastatud SD-kaardiga seoses töödeldakse järgmisi andmeid:

      • seadme tootja ja mudel;
      • SWID (ühesuunalise räsifunktsiooni abil VIN-koodist loodud tunnus);
      • IMEI-number (rahvusvaheline mobiilinumber);
      • tarkvara versioon;
      • esmane kasutus (satelliitide esmane tuvastamine navigatsiooniseadmega);
      • VIN-kood.
    3. Andmetöötluse õiguslik alus

     Andmeid töödeldakse kooskõlas IKÜ ja kõikide asjakohaste kohalike seadustega.

     Andmetöötluse õiguslik alus on kasutaja antud selgesõnaline nõusolek a) IKÜ lõike 6 punkti 1 alusel.

    4. Andmetöötluse kestus

     Saidile ja Toolboxi üles laaditud isikuandmeid säilitatakse samal ajavahemikul, mil uuendus või toode on saadaval ja NNG poolt toetatud või kuni te kustutate oma kasutuskonto või tühistate eelnevalt andmete töötlemiseks antud nõusoleku.

     Olenemata eelöeldust kustutab NNG viivitamatult teie isikuandmed, kui te konkreetselt taotlete nende kustutamist või tühistate oma nõusoleku ning andmete töötlemiseks puudub kehtiv õiguslik alus. Kui kasutaja võtab oma nõusoleku tagasi, ei mõjuta see andmetöötluse seaduslikkust tema nõusolekul ja enne sellist tagasivõtmist.

   2. Koostöö partneriga, et teavitada kasutajat saadaolevast sisust ja uuendustest, millele kasutaja omab õigust

    1. Andmetöötluse eesmärk

     NNG edastab oma partnerile jaotises 2.4.2.2 määratletud andmed järgmistel eesmärkidel.

     Pärast sõiduki ostu on kasutajal õigus alla laadida uuendusi ja uut sisu (i) Mapcare’i kasutusperioodil lisatasuta ja (ii) Mapcare’i kasutusperioodi möödumisel lisatasu eest.

     Kuna NNG on uuenduse tehniline pakkuja, on ainult sel ettevõttel õigus omada teatud teavet (nt teave, kas kasutaja on sisu juba uuendanud). Kasutajale kvaliteetse teenuse pakkumiseks ja uut sisu puudutavate korduvate allalaadimisteavituste saatmise vältimiseks edastab NNG jaotises 2.4.2.2 kirjeldatud andmed partnerile. Partner kasutab edastatud isikuandmeid, et teavitada kasutajat uutest toodetest Mapcare’i kasutusperioodi ajal ja pärast selle lõppu.

    2. Andmetöötluse ulatus

     NNG edastab partnerile järgmised andmed:

     • VIN-kood;
     • viimase uuendamise kuupäev;
     • uuenduse versioon;
     • esmane kasutus (satelliitide esmane tuvastamine navigatsiooniseadmega)
     • Mapcare’i perioodi algus ja lõpp.

     Nii NNG-l kui ka Mazda ettevõtete partneril (allpool määratletud) on andmebaas, mis sisaldab kõiki asjakohaseid VIN-koode, sõltuvalt kasutaja riigist (s.o kus seade on müüdud ja/või registreeritud). Eeltoodud andmed (viimase uuendamise kuupäev, uuenduse versioon ja vautšerikood) on NNG süsteemis loodud andmed, mida saab võrrelda VIN-koodide andmebaasiga.

    3. Andmetöötluse õiguslik alus

     Andmeid töödeldakse kooskõlas IKÜ ja kõikide asjakohaste kohalike seadustega.

     Andmetöötluse õiguslik alus on kasutaja antud selgesõnaline nõusolek a) IKÜ lõike 6 punkti 1 alusel.

    4. Andmetöötluse kestvus

     Saidile ja Toolboxi üles laaditud isikuandmeid säilitatakse samal ajavahemikul, mil uuendus või toode on saadaval ja NNG poolt toetatud või kuni te kustutate oma kasutuskonto või tühistate eelnevalt andmete töötlemiseks antud nõusoleku.

     Olenemata eelöeldust kustutab NNG viivitamatult teie isikuandmed, kui te konkreetselt taotlete nende kustutamist või tühistate oma nõusoleku ning andmete töötlemiseks puudub kehtiv õiguslik alus. Kui kasutaja võtab oma nõusoleku tagasi, ei mõjuta see andmetöötluse seaduslikkust tema nõusolekul ja enne sellist tagasivõtmist.

    5. Partnerid andmetöötlejana

     1. Kasutajate isikuandmed edastatakse partnerile (s.o Mazda Europe) juhul, kui kasutajad teevad tellimuse Euroopa saidil või registreeruvad Toolboxis Euroopa seadet kasutades. Partner tegutseb vastutava andmetöötlejana isikuandmete puhul, mida NNG partnerile edastab. Partner töötleb isikuandmeid Mazda ettevõtete nimel, nagu on sätestatud poliitika lisas A, ning säilitab isikuandmeid EMP territooriumil. Partner tegutseb asjakohase Mazda ettevõtte andmetöötlejana ning jagab kasutaja isikuandmeid lisas A nimetatud asjakohase Mazda ettevõttega, mis seadme müüs, et kasutajal oleks ligipääs kvaliteetsele teenusele ja kõige värskemale seadmele saadaolevale sisule. Taoline andmetöötlus toimub partneri ja asjakohase Mazda ettevõtte vahelise õigusliku suhte alusel.

     2. Partner kvalifitseerub talle edastatavate isikuandmete eest vastutavaks töötlejaks ja partner töötleb neid andmeid kooskõlas oma privaatsuspoliitika sätetega (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/). Siinne poliitika ei hõlma partneri tehtavat andmetöötlust, s.o edasist isikuandmete edastamist Mazda Groupi sees.

     3. NNG ei töötle ega vastuta andmete eest, mida edastasite teenuse kasutamise ajal partneri või mõne teise Mazda ettevõtte veebisaidil.

     4. Pärast jaotises 2.4.2.2 kirjeldatud isikuandmete edastamist vastutavad partnerid ise selliste andmete töötlemise eest. Kui andmetöötlusega seoses peaks tekkima mis tahes nõue, siis sellest kuupäevast alates peab kasutaja edastama nõude otse partnerile.

   3. Kasutaja antud andmete töötlemine uudiskirja edastamiseks.

    1. Andmetöötluse eesmärk

     NNG saadab kasutajatele uudiskirju informeerimaks uutest toodetest ja kampaaniatest või teistest turundustegevustest. Selleks, et pakkuda teile ja teie registreeritud seadme(te)le asjakohaseid isikupärastatud uudiskirju ning suurendada teie kasutuskogemust ja rahulolu, kasutab NNG andmeprotsessorina salesforce.com EMEA Limited profiilimistehnikat, et saada teavet seadme ja geograafilise piirkonna kohta, kus seade asub.

    2. Kasutaja isikuandmete töötlemise ulatus

     • kasutaja nimi;
     • kasutaja e-posti aadress.

     Profiilide koostamise eesmärgil töödeldavad andmed:

     • saadetud e-kirjadega seoses kasutajate tegevuste analüüsimine (nt kas e-kiri on avatud, mitu korda saatja sellele vajutas, kus saatja luges läbi terve e-kirja);
     • kasutajale saadetud uudiskirjade põrkemäär;
     • seadme OS ja OS-i versioon;
     • kasutaja meilikliendi tüüp ja versioon;
     • seadme tüüp (sh seadme tootja, kas seade kvalifitseerub telefoniks, ekraani eraldusvõime);
     • IP-aadress ja geolokaalsed andmed (nt riigi/regiooni teave).
    3. Andmetöötluse õiguslik alus

     Andmeid töödeldakse kooskõlas IKÜ ja kõikide asjakohaste kohalike seadustega.

     Andmetöötluse õiguslikuks aluseks on:

     • kasutaja antud selgesõnaline nõusolek a) IKÜ lõike 6 punkti 1 ja
     • 2008. aasta XLVIII kommertsiaalsete reklaamtegevuste peamiste nõuete ja teatud piirangute seaduse lõike 6 punkti 1 ja 2 alusel („reklaamiseadus“).

     Kasutaja saab NNG uudiskirja tellida kas saidil või Toolboxis, märkides asjakohase märkeruudu. Kasutaja võib oma nõusoleku tagasi võtta igal ajahetkel, saates NNG-le kirja (registrijärgsesse asukohta), kas osas 1 välja toodud postiaadressile või saates e-kirja NNG-le oma isiklikult e-posti aadressilt, kuhu ei taheta enam uudiskirju saada. Kasutaja võib uuriskirja tellimuse tühistada igal ajahetkel, jälgides uudiskirjas toodud juhiseid.

     Võtke arvesse, et uudiskirja tellimise tühistamine ei mõjuta teie nõusolekul põhineva andmetöötluse seaduslikkust ja see viiakse läbi enne sellist loobumist kogutud andmetega, samuti ei ole uudislehe tellimise tühistamine võrdne teie konto tühistamisega.

    4. Andmetöötluse kestvus ja uudiskirjadega liitumine

     1. Toolboxi üles laaditud isikuandmed säilitatakse samal ajavahemikul, mil uuendus on saadaval ja teie seadet toetab NNG või kuni te tühistate uudiskirja tellimuse.

     2. Kasutaja saab tellida NNG uudiskirja Toolboxis. Märkides asjakohase märkeruudu annab kasutaja vabatahtliku nõusoleku aeg-ajalt uudiskirja saamiseks NNG-lt. NNG võib kasutajale saata andmetöötluse alusel personaliseeritud uudiskirja, mis on kooskõlas selle poliitikaga.

     3. Kasutaja võib oma nõusoleku tagasi võtta igal ajahetkel saates NNG-le e-kirja, kas osas 1 toodud e-posti aadressile või saates e-kirja NNG-le oma isiklikult e-posti aadressilt, kuhu ei taheta enam uudiskirja saada. Kasutaja võib uuriskirja tellimuse tühistada igal ajahetkel, jälgides uudiskirjas toodud juhiseid.

     4. Pange tähele, et NNG võib igal ajahetkel otsustada katkestada uudiskirjade saatmise eelneva teavitamiseta, edasise vastutuse või kohustuseta.

  5. Andmetöötleja

   1. Uudiskirja saatmisega seotud andmete töötlemine

    1. Kasutajatele uudiskirjade saatmiseks teeb NNG koostööd andmetöötlejaga, kes pakub e-posti teel turundamise teenust. Andmetöötleja pakub NNG-le veebisüsteemi (siit alates märgitud kui „süsteem“), mille abil saab NNG hallata kasutajatele uudiskirjade saatmist. Andmetöötlejal puudub juurdepääs sisule, mida NNG süsteemi üles laadib.

    2. Kasutuskogemuse parandamiseks kasutatakse süsteemi järgmistel eesmärkidel:

     • kasutajate isikuandmete säilitamine;
     • e-kirjade saatmine kasutajatele;
     • saadetud e-kirjadega seoses kasutajate tegevuste analüüsimine (eriti juhul, kui e-kiri on avatud, mitu korda saatja sellele vajutas, kus saatja luges läbi terve e-kirja);
     • põrkemäära analüüsimine (nt juhtudel, kus e-posti aadress on vale või e-kiri on määratud rämpspostiks);
     • kasutaja registreeritud seadme ja selle asukoha andmete kogumine (seadme OS ja OS-i versioon; kasutaja meilikliendi tüüp ja versioon; seadme tüüp (sh seadme tootja, kas seade kvalifitseerub telefoniks või mitte, ekraani eraldusvõime); IP-aadressi ja geolokaalsed andmed (st riigi/regiooni teave)).
    3. Jaotises 2.4.3.2 toodud kasutajate andmeid säilitatakse süsteemis ja NNG serveris.

     NNG andmetöötleja nimi: salesforce.com EMEA Limited
     Andmetöötleja aadress: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Ühendkuningriik
     Veebileht: https://www.salesforce.com
     Kontaktandmed: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Küpsised

   1. NNG teavitab teid, et kui te laadite alla teatud saidi või Toolboxi osad, saadab veebiserver automaatselt teie seadmesse väikesed andmefailid („küpsised“). Teatud juhtudel võib Ungari privaatsusseaduse alusel selliseid andmefaile lugeda isikuandmeteks. Need andmefailid on vajalikud saidi ja Toolboxi korrektseks töötamiseks ja neid kasutatakse anonüümse teabe kogumiseks, kui kasutaja külastab saiti või Toolboxi.

   2. Kasutaja saab nõustuda või keelduda küpsiste kasutamisest igas situatsioonis või keelduda kõikidest küpsistest oma brauseriseadistusi muutes. Asjakohaseid juhiseid ja küpsiste lisateavet vt aadressilt: https://www.youronlinechoices.eu/. Kui kasutaja otsustab küpsistest keelduda, on Toolboxi teatud elementide kasutamine piiratud.

  7. Küpsise tüüp Küpsiste eesmärk Andmetöötluse õiguslik alus Küpsiste ooteaja periood
   Google Analytics Sait ja Toolbox kasutavad vahendit Google Analytics, et koguda ja analüüsida saidi ja Toolboxi kasutamisega seotud teavet. Me kasutame seda teavet aruannete koostamiseks ning saidi ja Toolboxi arendamiseks. Teavet kogutakse anonüümselt, sealhulgas ka saidi ja Toolboxi kasutajate arvu, seda, kust kasutajad on saidile ja Toolboxile tulnud ning milliseid lehti nad saidi ja Toolboxi siseselt külastasid. Kogutud andmeid ei saa kasutada kasutaja jälgimseks. Täiendavaks teabeks Google’i privaatsuspoliitika kohta klõpsake siin. Kasutaja nõusolek. Google Analytics küpsised luuakse kohe, kui kasutaja külastab veebilehte, millel on paigaldatud Google Analytics jälgimiskood. Küpsiseid hoitakse kasutaja brauseris maksimaalselt 2 aastat alates ülaltoodud kuupäevast. Lisateabe saamiseks klõpsake siin.
   Google AdWords (Google korduvturundus) Kolmanda osapoole teenusepakkujad (sealhulgas Google) säilitavad kasutajate eelnevaid saidi ja Toolboxi külastusi ja kasutavad saadud teavet kasutajale NNG reklaamide kuvamiseks Google’i partnerveebisaitidel.
   Saidi ja Toolboxi külastamisel saadame teie brauseri unikaalseks tuvastamiseks teie arvutisse ühe või mitu ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid) edastatud küpsist. Google’i korduvturunduse küpsiseid kasutatakse Google AdWordsis. Google’i edastatud küpsised mäletavad Toolboxi külastuste arvu ja kellaaegu, aga ka saidil või Toolboxis külastatud alamlehti. Salvestatud andmeid säilitatakse anonüümselt.

   Kasutajad saavad blokeerida Google’i korduvturunduse küpsised nendele keelamisele pühendatud veebilehel, mis on Google’i reklaamide seaded ja keelata kolmandate osapoolte küpsised lehel Network Advertising Initiative.
   Kasutaja nõusolek. AdWordsi küpsised aeguvad 90 päeva pärast seda, kui kasutaja on saiti või Toolboxi külastanud.
   Lisateabe saamiseks klõpsake siin.
   Seansi ID Seansiküpsised lubavad saidil ja Toolboxil kasutajaid tuvastada.
   Selle funktsiooni kõige sagedasem näide on Toolboxi ostukorvi funktsioon. Kui kasutaja külastab kataloogi mingit lehekülge ja valib välja mõned tooted, jätab seansiküpsis valiku meelde, nii et valitud tooted on ostukorvis, kui kasutaja on ostu vormistamise alustamiseks valmis.
   Kasutaja nõusolek. Teave salvestatakse praeguse seansi lõpuni. Sellejärgselt ei ole kogutud teave enam saadaval.
  8. Andmeturve

   1. NNG jälgib kõiki isikuandmete turbele kohaldatavaid määruseid, seetõttu rakendab nii NNG kui ka autoriseeritud andmetöötleja sobilikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks ja loob piisavaid protseduurireegleid privaatsusseaduse (mis puudutab andmetöötluse turvalisust ja konfidentsiaalsust) sätete rakendamiseks.

   2. Andmetöötleja vastab rahvusvahelise standardiga ISO 27001 sätestatud andmete turbehaldussüsteemi (ISMS) nõuetele ja vastab standardi ISO 27018 kriteeriumidele. Andmetöötleja on oma ISMS-iga seoses saanud sõltumatult kolmandalt osapoolelt standardi ISO 27001/27018 sertifikaadi.

  9. Õigused ja õiguskaitsevahendid

   1. Kõik isikuandmed, mida te NNG-le edastate, on kõigis aspektides tõesed, täielikud ja täpsed. Te nõustute teavitama meid viivitamatult igasugustest isikuandmete muudatustest dokumendi osas 1 toodud NNG e-posti aadressil.

   2. Kasutajal on NNG andmetöötlusega seoses järgmised õigused:

    • teabe küsimine oma isikuandmete töötlemise kohta;
    • oma isikuandmete parandamise taotlemine;
    • oma isikuandmete töötlemise piiramise või kustutamise taotlemine;
    • NNG-poolsest isikuandmete töötlemisest keeldumine;
    • andmete mobiilsuse taotlemine.
   3. Teil on õigus taotleda teavet endaga seotud andmete ja NNG poolt teostatava teie andmete töötluse kohta, eriti teavet selle kohta, milliseid teie isikuandmeid säilitatakse; nende saamise allikatest; andmetöötluse eesmärk, alus ja pikkus; kui teie isikuandmed on teistele kättesaadavad õiguslik alus ja selle saajad ja igasuguse andmekaitse intsident, mis on seotud teie isikuandmetega saates emaili või kirja osas 1 toodud emaili aadressile või postiaadressile (peakontor). NNG edastab kirjalikku teabe teie isikuandmete töötlemisest 1 kuu pärast päringu kättesaamist. Te võite paluda ka isikuandmete parandamist.

   4. Teil on ka õigus paluda struktureeritud üldkasutatavas masinloetavas vormingus koopiat oma isikuandmetest, mida NNG töötleb vastavalt IKÜ lõike 20 sätetele.

    Võite paluda ka oma isikuandmete edastamist teisele andmetöötlejale või kui see on tehniliselt võimalik, siis võite paluda NNG-l oma isikuandmed edastada otse teisele andmetöötlejale vastavalt IKÜ lõikele 20.

   5. Kui teie isikuandmed on ebatäpsed, võite paluda NNG-lt nende parandamist eeldusel, et õiged andmed on NNG käsutuses.

   6. Teie isikuandmed kustutatakse teilt vastava taotluse saamisel kooskõlas kehtivate seadustega. Teie andmete kustutamise taotluse võib NNG-le esitada, kasutades selle dokumendi osas 1 toodud emaili või postiaadressi (peakontor). NNG kustutab kõik säilitatud isikuandmed kooskõlas selle poliitikaga, muutes teie isikuandmed jäädavalt häguseks ja anonüümseks.

   7. Palun olge teadlik, et teie andmeid ei kustutata, kui see on vastuolus seaduse või muude juriidiliste sätetega.

   8. Võite taotleda NNG-lt töötlemise piiramist järgmistel juhtudel:

    1. arvate, et teie töödeldavad isikuandmed on ebatäpsed, võimaldades NNG-l kontrollida teie isikuandmete täpsust;

    2. töötlemine on seadusega vastuolus ja te ei soovi oma isikuandmete kustutamist, mistõttu on teil õigus taotleda nende kasutuse piiramist;

    3. NNG ei vaja enam teie isikuandmeid töötlemiseks, kuid palute NNG-l töötlust jätkata oma juriidiliste nõuete algatamiseks, kehtestamiseks või kaitseks;

    4. keeldusite töötlusest ning teatud ajaperioodil kontrollitakse, kas NNG õiguslik alus on olulisem.

   9. Võite igal ajal oma isikuandmete töötluse vastu protestida, kui kehtiv seadus seda võimaldab. Võite siin väljatoodud viisil eraldi protestida oma isikuandmete töötluse vastu seoses otseturundusega, sh profileerimine. Sellisel juhul ei töötle NNG enam teie isikuandmeid, v.a kui NNG-l on töötlemiseks oluline seadusest tulenev põhjus, mis ületab andmesubjekti huve, õiguseid ja andmekaitsega seotud vabadust, sh seadusest tulenevate nõuete võimaldamine, rakendamine või kaitse.

   10. Te võite saata kaebuse isikuandmete töötlemise kohta andmekaitse ja teabevabaduse riiklikule asutusele (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; aadress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postiaadress: 1530 Budapest, Pf.: 5; 5 kontakttelefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) või teie kodu- või elukohariigi andmekaitseametnikule.

   11. Sõltumatult NAIH kabusest võite te pöörduda ka kohtu poole koosõlas privaatsuseseaduses sätetega oma õiguste rikkumisel. Teie sellekohase otsuse korral võib protseduuri algatada ka tribunali ees, kellel on jurisdiktsioon seoses teie alalise või püsiva aadressiga. Enne õigusliku protseduuri algatamist on soovitatav arutada kaebust NNG-ga.

   12. Teie täpsed õigused ja õiguskaitsevahendid on välja toodud IKÜ lõikes 15-21.

  10. Võtke ühendust NNG-ga

   Me väärtustame teie arvamust. Kui teil on NNG andmetöötluse kohta kommentaare, küsimusi või soovite saada lisateavet, saatke e-kiri või kiri osas 1 toodud e-posti aadressil või postiaadressil. Me käsitleme sisestatud teavet konfidentsiaalselt. Meie esindaja võtab teiega mõistliku aja jooksul ühendust.

Lisa A

Nimekiri Mazda ettevõtetest, mille nimel partner isikuandmeid vastu võtab ja töötleb

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, Saksamaa õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Saksamaa, ning mis on registreeritud Kölni äriregistris tunnusega HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, Prantsusmaa õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Prantsusmaa, ning mis on registreeritud Versailles’ äriregistris tunnusega 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., Hispaania õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Hispaania, ning mis on registreeritud Madridi äriregistris tunnusega Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, Austria õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Austria, ning mis on registreeritud Klagenfurti äriregistris tunnusega FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., Itaalia õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Viale A. Marchetti 105, 00148 Rooma, Itaalia, ning mis on registreeritud Rooma äriregistris tunnusega 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, Portugali õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158, Lissabon, Portugal, ning mis on registreeritud Lissaboni äriregistris tunnusega Matricula N° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, Šveitsi õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Šveits, ning mis on registreeritud Genfi äriregistris tunnusega No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, Inglismaa ja Walesi õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Suurbritannia, ning mis on registreeritud Birminghami äriregistris tunnusega 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, Mazda Motor Logistics Europe N.V. allüksus, mille peakontori aadress on Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, ning mis on registreeritud Mecheleni äriregistris tunnusega 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Taani, ning mis on registreeritud Kopenhaageni äriregistris tunnusega CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Iirimaa, ning mis on registreeritud Dublini äriregistris tunnusega Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Holland, ning mis on registreeritud Amsterdami äriregistris tunnusega 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norra, ning mis on registreeritud Brønnøysundi äriregistris tunnusega 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Rootsi, ning mis on registreeritud Sundsvalli äriregistris tunnusega 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on ul. Postepu 14b, 02-676 Varssavi, Poola, ning mis on registreeritud Varssavi äriregistris tunnusega KRS N° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovakkia, ning mis on registreeritud Bratislava äriregistris tunnusega 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, Mazda Motor Logistics Europe NV allüksus, mille peakontori aadress on Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Tšehhi, ning mis on registreeritud Praha äriregistris tunnusega 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., mille peakontori aadress on Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Horvaatia, ning mis on registreeritud Zagrebi äriregistris tunnusega 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., mille peakontori aadress on Infopark setany 1., 1117 Budapest, Ungari, ning mis on registreeritud Budapesti äriregistris tunnusega Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., mille peakontori aadress on Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Sloveenia, ning mis on registreeritud Ljubljana äriregistris tunnusega 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, Belgia õiguse alusel asutatud ja tegutsev korporatsioon, mille peakontori aadress on Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia, ning mis on registreeritud Belgia äriregistris tunnusega 0406.024.281