Hvis du bruger macOS, og du på et senere tidspunkt vil opdatere dit kort, skal du slette den tidligere Toolbox-applikation og så downloade den nyeste version herfra.

Hent


Oversigt over privatlivspolitikken

I dette dokument gives en kort oversigt over privatlivspolitikken (herefter kaldet ”politikken”). Nærmere oplysninger om databehandling kan findes i den fuldstændige udgave af politikken, som der er adgang til nedenfor. Bemærk venligst, at kun den fuldstændige udgave af politikken ses for at være komplet og tilstrækkelig information. Formålet med denne oversigt er blot at give dig en bedre forståelse for politikken.

Formålet med databehandlingen At give adgang til det indhold og de opdateringer, som brugeren er berettiget til, og give mulighed for at foretage indkøb ved tilmelding på webstedet og til Toolbox (eller en anden kanal, som NNG stiller til rådighed)

Relevant afsnit i politikken: 2.4.1.
At samarbejde med partnerne om at informere brugeren om det tilgængelige indhold og de tilgængelige opdateringer, som brugeren er berettiget til

Relevant afsnit i politikken: 2.4.2.
Modtagelse af nyhedsbreve

Relevant afsnit i politikken: 2.4.3.
Datakontrollør
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Omfanget af de behandlede data
 1. Behandlede oplysninger i forbindelse med brugerens tilmelding:
  • Brugerens navn
  • Brugerens e-mailadresse
  • Land
  • Brugeraktivitet.
 2. Behandlede oplysninger i forbindelse med genkendelse af SD-kortet:
  • Mærke og model til identifikation af enheden
  • SWID (et ID der oprettes ud fra stelnummeret med en envejs-hashfunktion)
  • IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)
  • Softwareversion
  • Første brugsdato (tidspunktet for navigationshovedenhedens første GPS-bestemmelse);
  • Stelnummer.
 • Stelnummer
 • Dato for seneste opdatering
 • Opdateringsversion
 • første brugsdato (tidspunktet for navigationshovedenhedens første GPS-bestemmelse)
 • start og udløb af Mapcare-periode.
 • Brugerens navn
 • Brugerens e-mailadresse.
 • data, der behandles med automatiseret behandling:
  • Brugernes interaktion med de udsendte nyhedsbreve (dvs. om e-mailen er blevet åbnet, hvor mange gange modtageren klikkede på den, om modtageren læste hele e-mailen) og afvisningsprocenten for e-mails;
  • Operativsystem og version for den enhed, nyhedsbrevet er blevet åbnet med;
  • type og version for brugerens e-mailklient;
  • type af enhed (herunder producenten af enheden, om enheden er en telefon, skærmopløsning)
  • Enhedens IP-adresse og geoplaceringsdata (dvs. oplysninger om land/område).
Retsgrundlag
 • Brugerens samtykke.
 • Brugerens samtykke.
 • Brugerens samtykke.
Databehandlingens varighed
 • Det tidsrum, hvor opdateringen er tilgængelig og understøttet af NNG, eller indtil brugeren annullerer sin konto eller tilbagekalder sit samtykke.
 • Det tidsrum, hvor opdateringen er tilgængelig (og understøttet af NNG, eller indtil brugeren annullerer sin konto eller tilbagekalder sit samtykke.
 • Det tidsrum, hvor opdateringen er tilgængelig og understøttet af NNG, eller indtil brugeren framelder nyhedsbrevet.
Dataprocessor

 • SalesForce.com
Dataoverførsel
NNG kan overføre følgende data fra brugeren til en partner enten inden for EØS eller til Nordamerika (dvs. USA og Canada), afhængigt af hvilket regionalt websted (EØS eller NA) kunden abonnerer på, eller hvilken enhed (EØS eller NA) kunden bruger til at registrere sig på/logge på Toolbox

 • Stelnummer
 • Dato for seneste opdatering
 • Opdateringsversion
 • udløb af Mapcare-periode.

Se den detaljerede beskrivelse af en sådan dataoverførsel under punkt 2.4.2 i denne politik.

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik (herefter kaldet ”politikken”) blev oprindeligt offentliggjort den 28. februar 2019. Denne reviderede version af den oprindelige politik er blevet offentliggjort den 30. november 2019.

 1. DEFINITIONER

  Tilsluttede tjenester vil sige placeringsbaserede tjenester (lokal søgning, trafikinformation, brændstofpriser, oplysninger om vejrforhold osv.), som kræver en form for onlineforbindelse (dataadgang via SIM-kort eller Bluetooth, trådløs internetadgang, TMC-modtager osv.) på enheden.

  Indhold vil sige kort, interessepunkter, 3D-indhold, stemmer, sprogfiler og andet navigationsrelateret indhold, som kan overføres til enheden og bruges sammen med din software.

  Cookie vil sige en lille tekstfil, som placeres af en webserver på din harddisk, og som bruges af webstedet og Toolbox i henhold til afsnittet Cookies nedenfor.

  Enhed vil sige et SD-kort leveret af partneren sammen med det bilnavigationssystem, der er indbygget i dit køretøj.

  Gratis produkter vil sige de opdateringer, det indhold og de tilknyttede tjenester, som brugeren gratis er berettiget til i Mapcare-perioden.

  GDPR vil sige Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.

  Mapcare-perioden vil sige det tidsrum, hvor gratis produkter er tilgængelige og leveres til brugeren (normalt er der tale om en treårig periode).

  NNG betyder NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Registreret kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungarn
  Registreret ved følgende domstol: Domstolen i hovedstadsområdet Budapest (Fővárosi Törvényszék)
  Virksomhedens registreringsnummer: 01-09-891838
  Skattenummer: 13357845-2-44
  E-mailadresse: unsubscribe@nng.com

  Partner vil sige den følgende Mazda-enhed:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Deutschland)

  Produkt vil sige opdateringer, indhold og tilknyttede tjenester. Software vil sige navigationssoftwaren, som kører på din enhed.

  Profilering vil sige automatiseret behandling af personoplysninger, som anført i punkt 2.4.2.2, for at give brugeren personlige nyhedsbreve, der er relevante for brugeren og for hans/hendes registrerede enhed(er), for at øge brugeroplevelsen og tilfredsheden.

  Websted vil sige https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Software vil sige navigationssoftwaren, som kører på din enhed.

  Toolbox er et gratis software-værktøj til pc og OSX, som bruges til at hente opdateringer og produkter fra NNGs servere og til at overføre dem til enheden.

  Opdateringer vil sige opdateringer af indhold og software (gratis i et bestemt tidsrum og derefter mod et gebyr), som leveres af enhedsfabrikanten eller softwareudvikleren, der tilføjer yderligere funktioner og nye versioner af indhold eller retter kendte softwareproblemer.

  Bruger eller ”du” vil sige en registreret besøgende på webstedet og/eller hos Toolbox.

  Brugeraktivitet vil sige placerings- og adfærdsdata (sprogvalg i Toolbox/på webstedet, produkter der lægges i brugerens indkøbsvogn), browsinghistorik på webstedet, brugsmønstre (hyppighed/mønstre i forbindelse med indlogning med henblik på undersøgelse af bedrageri, misbrug af Toolbox/webstedet).

  VIN (stelnummer) vil sige køretøjets unikke serienummer.

 2. PRIVATLIVSPOLITIK

  1. Formålet med dette dokument

   Denne politik fastlægger vilkårene og betingelserne for, hvordan registrerede personers (herefter kaldet ”brugeren” eller ”du”) personlige oplysninger behandles. Læs disse vilkår og betingelser omhyggeligt.

  2. Tilgængelighed og opdatering af dette dokument

   NNG forbeholder sig ret til at ændre dette dokument til enhver tid og uden varsel. Vi anbefaler, at du besøger webstedet og Toolbox fra tid til anden for at få de nyeste oplysninger, men du vil også blive informeret, når denne politik ændres i tilfælde af betydelige ændringer (f. eks. retsgrundlag for behandling, omfanget af behandlede data, databehandlerens person) af politikken.

  3. Datakontrollør

   1. De data, der angives på webstedet og i Toolbox, bliver behandlet af NNG.

   2. Følgende personer har adgang til de modtagne data:

    • NNG’s medarbejdere og ledere, der er involveret i dataindsamlingen.
    • IT-specialister, som udfører en række IT-relaterede opgaver i forbindelse med driften og vedligeholdelsen af NNGs computersystem som led i deres rolle i NNG i forbindelse med udførelsen af deres opgaver i tilknytning til formålet med denne politik.
   3. Med henblik på de data, der er beskrevet i afsnit 2.4.2.2 i denne politik, er både NNG og partnere datakontrollører i henhold til beskrivelsen i afsnit 2.4.2.5.

  4. Databehandling

   1. Behandling af data, som brugeren angiver i forbindelse med tilmeldingen til webstedet og Toolbox

    1. Formålet med databehandlingen

     1. Levering af opdateringer

      Hvis brugeren ønsker at hente eller købe et produkt, skal han/hun tilmelde sig i Toolbox. Ved at tilmelde sig Toolbox, giver brugeren udtrykkeligt og frivilligt sit samtykke til, at NNG må behandle hans/hendes personlige data i overensstemmelse med bestemmelserne i denne politik og loven om databeskyttelse.

      Proceduren til gennemførelse af en opdatering er: brugeren kan manuelt tage SD-kortet ud af navigationshovedenheden. SD-kortet indeholder alle oplysninger, der er nødvendige til at kunne gennemføre en opdatering. Brugeren skal sætte SD-kortet i en pc og starte Mazda Toolbox-programmet. Ved brug af Mazda Toolbox-programmet sendes de oplysninger, der er anført i afsnit 2.4.1.2 b), fra Toolbox til NNGs server.

     2. Administration af tilmelding på webstedet og vedligeholdelse af brugerkonti.

      Hvis brugeren ønsker at downloade eller købe et produkt, skal han/hun downloade Toolbox via det link, der findes på webstedet, og registrere sig i Toolbox.

    2. Omfanget af behandlede personlige data fra brugeren, som modtages i forbindelse med tilmeldingen på webstedet og til Toolbox og ved brug af Toolbox:

     1. Følgende oplysninger behandles i forbindelse med brugerens tilmelding:

      • Brugerens navn
      • Brugerens e-mailadresse
      • Fast eller midlertidigt bopælsland
      • Brugeraktivitet.
     2. Følgende oplysninger behandles i forbindelse med genkendelse af SD-kortet:

      • Mærke og model til identifikation af enheden
      • SWID (et ID der oprettes ud fra stelnummeret med en envejs-hashfunktion)
      • IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity)
      • Softwareversion
      • Første brugsdato (tidspunktet for navigationshovedenhedens første GPS-bestemmelse);
      • Stelnummer.
    3. Retsgrundlag for databehandling

     Oplysningerne behandles i overensstemmelse med GDPR og alle gældende lokale love.

     Retsgrundlaget for databehandlingen er brugerens udtrykkelige samtykke i henhold til punkt a) af afsnit 6(1) i GDPR.

    4. Databehandlingens varighed

     Dine personlige data, som overføres til webstedet og Toolbox, opbevares i den periode, en opdatering eller et produkt står til rådighed og understøttes af NNG, eller indtil du opsiger din konto eller trækker dit samtykke tilbage.

     Uagtet ovenstående vil NNG omgående slette dine personlige data, hvis du indsender en særlig anmodning om sletning af dine data eller trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er nogen gyldig juridisk grund til databehandling. Hvis brugeren trækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af databehandlingen baseret på vedkommendes samtykke og gennemført før en sådan tilbagetrækning.

   2. Samarbejde med partneren om at informere brugeren om det tilgængelige indhold og de tilgængelige opdateringer, som brugeren er berettiget til

    1. Formålet med databehandlingen

     NNG overfører de data, der er anført under punkt 2.4.2.2, til partneren til følgende formål:

     Efter køb af et køretøj er brugeren berettiget til at downloade opdateringer og nyt indhold (i) uden at blive opkrævet ekstra gebyrer i Mapcare-perioden og (ii) mod et gebyr, når Mapcare-perioden er udløbet.

     Idet NNG er den tekniske udbyder af opdateringen, er visse oplysninger kun tilgængelige for NNG (f.eks. om brugeren allerede har opdateret indholdet). For at give brugeren en service af god kvalitet og for at undgå at sende meddelelser til en bruger, der allerede har downloadet det nye indhold, overfører NNG de data, der er beskrevet under punkt 2.4.2.2, til partneren. Partneren bruger de overførte personlige data til at informere brugeren om de nye produkter i og efter Mapcare-perioden.

    2. Omfanget af de behandlede data

     NNG overfører følgende oplysninger til partnerne:

     • Stelnummer
     • Dato for seneste opdatering
     • Opdateringsversion
     • Første brugsdato (tidspunktet for navigationshovedenhedens første GPS-bestemmelse)
     • start- og udløbsdato for Mapcare-perioden.

     Både NNG og partneren eller Mazda-virksomheder (som defineret nedenfor) har en database med alle relevante stelnumre afhængigt af brugerens land (dvs. det land, hvor enheden er blevet solgt og/eller registreret). Ovenstående oplysninger (dato for seneste opdatering, opdateringsversion, rabatkode) er data, som genereres i NNGs system, og som kan bestemmes ved at sammenligne de to databaser med stelnumre.

    3. Retsgrundlag for databehandling

     Oplysningerne behandles i overensstemmelse med GDPR og alle gældende lokale love.

     Retsgrundlaget for databehandlingen er brugerens udtrykkelige samtykke i henhold til punkt a) af afsnit 6(1) i GDPR.

    4. Databehandlingens varighed

     Dine personlige data, som overføres til webstedet og Toolbox, opbevares i den periode, en opdatering eller et produkt står til rådighed og understøttes af NNG, eller indtil du opsiger din konto eller trækker dit samtykke tilbage.

     Uagtet ovenstående vil NNG omgående slette dine personlige data, hvis du indsender en særlig anmodning om sletning af dine data eller trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er nogen gyldig juridisk grund til databehandling. Hvis brugeren trækker sit samtykke tilbage, påvirker dette ikke lovligheden af databehandlingen baseret på vedkommendes samtykke og gennemført før en sådan tilbagetrækning.

    5. Partnere i rollen som datakontrollør

     1. Brugernes personoplysninger overføres til partneren (dvs. Mazda Europe) i tilfælde af brugere, der abonnerer på det europæiske websted eller registrerer sig i Toolbox ved hjælp af en europæisk enhed. Partneren fungerer som datakontrollør for personoplysninger, der overføres til partneren af NNG. Partneren behandler personoplysninger på vegne af Mazda-virksomheder, som angivet i bilag A til politikken, og opbevarer personoplysningerne inden for EØS-området. Partneren fungerer som databehandler for den respektive Mazda-virksomhed og deler personlige oplysninger om brugeren med den respektive Mazda-virksomhed, der er nævnt i bilag A, som oprindeligt solgte enheden, for at brugeren kan modtage service af god kvalitet og det nyeste indhold, der er tilgængeligt til enheden. En sådan databehandling finder sted på grundlag af det juridiske forhold mellem partneren og den respektive Mazda-virksomhed.

     2. Partneren kvalificerer sig som datakontrollører i forbindelse med personoplysninger, der overføres til partneren, og sådanne data behandles af partneren i overensstemmelse med bestemmelserne i dennes privatlivspolitik (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/. Databehandling, der udføres af partneren, dvs. yderligere overførsel af personoplysninger inden for Mazda Group, er ikke omfattet af denne politik.

     3. NNG behandler ikke, og kan derfor ikke holdes ansvarlig for, disse yderligere data, som du måtte have angivet ved brug af tjenesten på partnerens eller nogen anden Mazda-virksomheds websted.

     4. Efter en overførsel af personlige data beskrevet under punkt 2.4.2.2 er partneren direkte ansvarlig for behandling af disse data. Skulle der opstå et krav i relation til databehandlingen, skal brugeren fra denne dato rette et sådant krav direkte til partneren.

   3. Behandling af data, der modtages fra brugeren med henblik på tilsendelse af nyhedsbreve

    1. Formålet med databehandlingen

     NNG sender nyhedsbreve for at informere brugeren om nye produkter og tilbud, eller andre markedsføringsaktiviteter. For at give dig personlige nyhedsbreve, der er relevante for dig og din eller dine registrerede enheder, og for at øge din brugeroplevelse og tilfredshed benytter NNG profileringsteknikker med inddragelse af salesforce.com EMEA Limited, som databehandler, til at modtage oplysninger om din enhed og det geografiske område, hvor enheden er placeret.

    2. Omfanget af behandlede personlige data fra brugeren

     • Brugerens navn
     • Brugerens e-mailadresse.

     Data, der behandles med henblik på profilering:

     • Brugernes interaktion med de udsendte e-mails (dvs. om e-mailen er blevet åbnet, hvor mange gange modtageren klikkede på den, om modtageren læste hele e-mailen);
     • Afvisningsprocent for de nyhedsbreve, der sendes til brugeren;
     • Enhedens operativsystem og version af operativsystemet;
     • type og version for brugerens e-mailklient;
     • type af enhed (herunder producenten af enheden, om enheden er en telefon, skærmopløsning);
     • IP-adresse og geoplaceringsdata (dvs. oplysninger om land/område).
    3. Retsgrundlag for databehandling

     Oplysningerne behandles i overensstemmelse med GDPR og alle gældende lokale love.

     Retsgrundlaget for databehandlingen er:

     • Brugerens udtrykkelige samtykke i henhold til punkt a) af afsnit 6(1) i GDPR og
     • afsnit 6(1) og (2) i lov XLVIII af 2008 om de grundlæggende krav til og bestemte begrænsninger af kommercielle annonceringsaktiviteter (”reklameloven”).

     Brugeren kan abonnere på NNGs nyhedsbrev enten på webstedet eller i Toolbox ved at markere det relevante afkrydsningsfelt. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at sende en e-mail til NNG fra den e-mailkonto, hvortil han/hun ikke længere ønsker at få tilsendt nyhedsbreve, eller ved at sende et brev til NNGs postadresse (registreret kontor), der er anført under punkt 1. Brugeren kan også til enhver tid framelde nyhedsbrevet ved at følge de anvisninger, der er anført i nyhedsbrevet.

     Bemærk, at afmelding fra nyhedsbrevet ikke påvirker lovligheden af databehandling baseret på dit samtykke og gennemført før en sådan tilbagetrækning, og afmelding af nyhedsbrevet ikke er lig med annullering af din konto.

    4. Varigheden af databehandlingen og abonnementet på nyhedsbreve

     1. Dine personlige data, som overføres til webstedet og Toolbox, opbevares i den periode, hvor opdateringen og din enhed understøttes af NNG, eller indtil du framelder nyhedsbrevet.

     2. Brugeren kan abonnere på NNGs nyhedsbrev i Toolbox. Ved at sætte kryds i det relevante afkrydsningsfelt giver brugeren frivilligt sit samtykke til, at NNG må sende ham/hende et nyhedsbrev fra tid til anden. NNG sender muligvis personlige nyhedsbreve til brugeren baserende på de data, der er blevet behandlet i overensstemmelse med denne politik.

     3. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke ved at sende en e-mail til NNG fra den e-mailkonto, hvortil han/hun ikke længere ønsker at få tilsendt nyhedsbreve, eller ved at sende et brev til NNGs adresse, der er anført under punkt 1. Brugeren kan også til enhver tid framelde nyhedsbrevet ved at følge de anvisninger, der er anført i nyhedsbrevet.

     4. Bemærk venligst, at NNG til enhver tid uden forudgående varsel kan vælge at holde op med at sende nyhedsbreve, uden at dette indebærer nogen form for erstatningsansvar eller forpligtelse.

  5. Dataprocessor

   1. Databehandling i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve

    1. I forbindelse med tilsendelsen af nyhedsbreve til brugerne samarbejder NNG med en dataprocessor, som leverer e-mailbaserede markedsføringstjenester. Dataprocessoren stiller et onlinesystem (herefter kaldet ”systemet”) til rådighed for NNG, som NNG bruger til administration af tilsendelsen af nyhedsbreve til brugerne. Dataprocessoren har ikke adgang til det indhold, som NNG overfører til systemet.

    2. Med henblik på forbedring af brugeroplevelsen bruges systemet til følgende formål:

     • lagring af brugernes personlige data
     • tilsendelse af e-mails til brugerne
     • analyse af brugernes interaktion med de udsendte e-mails (især om e-mailen er blevet åbnet, hvor mange gange modtageren klikkede på den, om modtageren læste hele e-mailen)
     • Analyse af afvisningsprocenten (f.eks. tilfælde, hvor e-mailadressen er ugyldig, eller hvor e-mailen registreres som uønsket);
     • Indsamling af data om brugerens registrerede enhed og dens geoplacering (enhedens operativsystem og version af operativsystem; type og version for brugerens e-mailklient; type af enhed (herunder producenten af enheden, om enheden er en telefon, skærmopløsning); IP-adresse og geoplaceringsdata (dvs. oplysninger om land/område)).
    3. De brugerdata, der er anført under punkt 2.4.3.2 lagres både i systemet og på NNGs servere.

     Navn på NNGs dataprocessor: salesforce.com EMEA Limited
     Adresse på dataprocessor: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
     Websted: https://www.salesforce.com
     Kontaktoplysninger: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Cookies

   1. NNG informerer dig hermed om, at hvis du henter bestemte dele af webstedet og Toolbox, så vil små datafiler (”cookies”) automatisk blive sendt af webserveren til din enhed. Under visse omstændigheder kan disse datafiler anses for at være personlige data i henhold til den ungarske lov om privatliv. Disse datafiler er nødvendige med henblik på korrekt drift af webstedet og Toolbox, og de bruges til at indsamle anonyme oplysninger om brugerens besøg på webstedet eller i Toolbox.

   2. Brugeren kan vælge at tillade eller ikke at tillade cookies fra gang til gang, eller vælge aldrig at tillade cookies, ved at justeres sine browserindstillinger. Hvis du ønsker flere oplysninger om hvordan man foretager disse indstillinger og nærmere oplysninger om cookies, kan du gå til: https://www.youronlinechoices.eu/. Hvis brugeren vælger aldrig at tillade cookies, så vil adgangen til visse sider på webstedet og visse Toolbox-funktioner være begrænset.

  7. Cookietype Formålet med cookies Retsgrundlag for databehandling Opbevaringsfrist for cookies
   Google Analytics Webstedet og Toolbox anvender Google Analytics-værktøjet til indsamling og analysering af, hvordan brugeren anvender webstedet og Toolbox. Vi bruger disse oplysninger til at udfærdige rapporter og med henblik på at forbedre webstedet og Toolbox. Dataene indsamles i anonym form, inklusive antallet af brugere af webstedet og Toolbox, hvor brugerne kommer fra, når de besøger webstedet og Toolbox, samt de sider, som de besøger på webstedet og i Toolbox. De indsamlede data kan ikke føres tilbage til brugeren. Klik her for yderligere information vedrørende Google’s privatlivspolitik. Brugerens samtykke. Cookies fra Google Analytics oprettes, når brugeren besøger et websted, hvor en gyldig Google Analytics-sporingskode er installeret. Cookierne forbliver i brugerens browser i maksimalt 2 år fra ovenstående dato. Klik her, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
   Google AdWords (Google Remarketing) Tredjepartsserviceudbydere, herunder Google, opbevarer brugerens tidligere besøg på webstedet og i Toolbox og bruger disse oplysninger til at vise brugeren NNGs reklamer på websteder fra Googles partnere.
   Når brugeren besøger webstedet og Toolbox, sender vi en eller flere cookies fra Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) til brugerens computer med henblik på unik identifikation af brugerens browser. Remarketing-cookies fra Google bruges i Google AdWords. Cookies, der leveres af Google, husker antallet af og tidspunktet for besøg på webstedet eller i Toolbox, og hvilke undersider en bruger har kigget på under et besøg på webstedet eller i Toolbox. De registrerede data bliver gemt anonymt.

   Brugeren kan blokere remarketing-cookies fra Google på frameldingssiden under Googles annonceindstillinger, og brugeren kan også blokere tredjepartscookies på frameldingssiden for Network Advertising Initiative.
   Brugerens samtykke. AdWords-cookies udløber 90 dage efter brugerens besøg på webstedet eller i Toolbox.
   Klik her, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
   Session ID Sessionscookies gør det muligt at genkende brugeren på webstedet og i Toolbox.
   Det mest almindelige eksempel på denne funktionalitet er indkøbskurven i Toolbox. Når brugeren besøger en side i kataloget og vælger visse enheder, vil session-cookien huske dette valg. På denne måde vil indkøbskurven indeholde de valgte enheder når brugeren er klar til at gå til kassen.
   Brugerens samtykke. Oplysningerne gemmes, indtil den aktuelle session afsluttes. Derefter vil de indsamlede oplysninger ikke længere være tilgængelige.
  8. Datasikkerhed

   1. NNG overholder alle gældende bestemmelse vedrørende beskyttelsen af personlige data, og derfor træffer både NNG og den autoriserede dataprocesser rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger til beskyttelse af personlige data, og fastlægger passende proceduremæssige regler med henblik på at følge bestemmelserne i privatlivsloven med henblik på fortrolighed og databehandlingens sikkerhed.

   2. Dataprocessoren opfylder, de krav der stilles til et system til styring af informationssikkerhed (ISMS), som er fastlagt i den internationale standard ISO 27001, og opfylder kravene i ISO 27018. Dataprocessoren har opnået ISO 27001/27018-certificering for sit ISMS fra en uafhængig tredjepart.

  9. Rettigheder og retsmidler

   1. Alle personlige oplysninger, du giver NNG, skal være sandfærdige, fuldstændige og præcise i enhver henseende. Du giver dit samtykke om, at du omgående vil informere os om eventuelle ændringer af dine personlige oplysninger via NNGs e-mailadresse, der er anført under punkt 1.

   2. Brugeren kan udøve følgende rettigheder i forbindelse med NNGs databehandlingsaktiviteter:

    • bede om oplysninger om behandlingen af hans/hendes personlige oplysninger;
    • bede om rettelse af hans/hendes personlige oplysninger;
    • bede om sletning af hans/hendes personlige oplysninger eller begrænsning af behandlingen af hans/hendes personlige oplysninger;
    • gøre indsigelse mod NNGs databehandling;
    • bede om dataportabilitet.
   3. Du er berettiget til at bede om oplysninger vedrørende dig og NNGs behandling af disse oplysninger, især oplysninger om hvilke personlige data om dig der opbevares; hvilke kilder de er blevet indsamlet fra; formålet med, årsagen til og varigheden af databehandlingen; hvorvidt dine personlige oplysninger stilles til rådighed for andre, retsgrundlaget og modtagerne; samt eventuelle databeskyttelsesproblemer i forbindelse med dine personlige data, ved at sende en e-mail eller et brev til den e-mailadresse eller den postadresse, der er anført under punkt 1. NNG vil sende dig skriftlige oplysninger om behandlingen af dine personlige oplysninger inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning. Du kan også anmode om rettelse af dine personlige oplysninger.

   4. Du er også berettiget til at bede om en struktureret kopi i almindeligt anvendt og maskinlæsbart format af de personlige oplysninger, som NNG behandler i henhold til de betingelser, der er anført i afsnit 20 i GDPR.

    Du er berettiget til at videregive dine personlige oplysninger til en anden datakontrollør, eller hvis det er teknisk muligt, kan du bede NNG om at videregive dine personlige oplysninger til en anden datakontrollør i henhold til afsnit 20 i GDPR.

   5. Hvis dine personlige data er forkerte, kan du bede NNG om at rette de pågældende data, hvis de korrekte data er tilgængelige for NNG.

   6. Dine personlige oplysninger vil blive slettet, hvis du beder om det, i henhold til den gældende lovgivning. Du kan indsende din anmodning om sletning af data til NNG til den e-mailadresse eller den postadresse (registreret kontor), der er anført under punkt 1. NNG sletter alle lagrede personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik ved at forvanske dine personlige oplysninger, ved at gøre dem anonyme på en permanent og uigenkaldelig måde.

   7. Vær opmærksom på, at dine data ikke vil blive slette, hvis behandlingen af disse data er påkrævet ved lov, eller hvis der gælder andre undtagelser i henhold til loven.

   8. Du er berettiget til at få begrænset NNGs databehandling i følgende tilfælde:

    1. hvis du mener, at dine behandlede personlige oplysninger ikke er nøjagtige, i et tidsrum der giver NNG mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af dine personlige oplysninger;

    2. hvis behandlingen er ulovlig, og du modsætter dig sletning af dine personlige oplysninger, er du berettiget til at bede om begrænsning af brugen i stedet for;

    3. hvis NNG ikke længere har brug for dine personlige oplysninger med henblik på behandling, men du kræver, at NNG fortsætter behandlingen til etablering, udøvelse eller forsvar af dine juridiske krav;

    4. hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, i et tidsrum hvor det kontrolleres, o NNGs legitime årsager tilsidesætter dine.

   9. Du er til enhver tid berettiget til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger i henhold til visse bestemmelser ifølge den gældende lovgivning. Du kan gøre særskilt indsigelse mod behandling af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, herunder profilering, som beskrevet heri. I så fald vil NNG ikke længere behandle dine personlige oplysninger, medmindre NNG angiver overbevisende legitime årsager til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihed, eller hvis behandlingen er påkrævet til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

   10. Du kan indgive en klage over behandlingen af dine personlige data til de Nationale Myndigheder for Databeskyttelse og Informationsfrihed (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adresse: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postadresse: 1530 Budapest, Pf. 5; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller til databeskyttelsesmyndigheden i dit hjemland eller dit bopælsland.

   11. Ud over at indgive en klage til NAIH kan du vende dig til en domstol i henhold til bestemmelserne i privatlivsloven, hvis dine rettigheder overtrædes. Ved din anmodning kan sagen blive bragt foran domstolen i den retskreds hvor din hjemmeadresse eller midlertidige adresse er. Inden du anlægger en retssag, kan det være en god idé at tale med NNG om klagen.

   12. Dine nærmere rettigheder og retsmidler er anført i afsnit 15-21 i GDPR.

  10. Kontakt til NNG

   Vi værdsætter din mening. Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller ønsker flere oplysninger om NNGs databehandling, bedes du sende en e-mail eller et brev til den e-mailadresse eller den postadresse, der er anført under punkt 1. Vi behandler de indsendte oplysninger fortroligt. Du vil blive kontaktet af vores repræsentant inden for et rimeligt tidsrum.

Bilag A

Liste over Mazda-virksomheder, på vegne af hvilke partneren modtager og behandler personoplysningerne

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Tyskland, og som har sit registrerede kontor i Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Tyskland, og registreret i handelsregisteret i Köln under nummeret HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Frankrig, og som har sit registrerede kontor på 34 Rue de La Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Frankrig, og registreret i handelsregisteret i Versailles under nummeret 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Spanien, og som har sit registrerede kontor i C/manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Spanien, og registreret i handelsregisteret i Madrid under nummeret Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Østrig, og som har sit registrerede kontor på Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Østrig, og registreret i handelsregisteret i Klagenfurt under nummeret FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Italien, og som har sit registrerede kontor på Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Italien, og registreret i handelsregisteret i under nummeret 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Portugal, og som har sit registrerede kontor på Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugal, og registreret i handelsregisteret i Lissabon under Matricula N° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Schweiz, og som har sit registrerede kontor på Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Schweiz, og registreret i handelsregisteret i Genéve under nummeret No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i England, og som har sit registrerede kontor på Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Storbritannien, og registreret i handelsregisteret i Birmingham under nummeret 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe N.V., som har sit registrerede kontor på Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgien, og registreret i handelsregisteret i Mechelen under nummeret 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på Vojensvej 11, 2610 Rødovre, Danmark, og registreret i handelsregisteret i København under CVR-nr. 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor i Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Irland, og registreret i handelsregisteret i Dublin under nummeret Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nederlandene, og registreret i handelsregisteret i Amsterdam under nummeret 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norge, og registreret i handelsregisteret i Brønnøysund under nummeret 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Sverige, og registreret i handelsregisteret i Sundsvall under nummeret 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Polen, og registreret i handelsregisteret i Warszawa under nummeret KRS N° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovakiet, og registreret i handelsregisteret i Bratislava under nummeret 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, en afdeling af Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sit registrerede kontor på Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Tjekkiet, og registreret i handelsregisteret i Prag under nummeret 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., som har sit registrerede kontor på Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Kroatien, og registreret i handelsregisteret i Zagreb under nummeret 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., som har sit registrerede kontor på Infopark setany 1., 1117 Budapest, Ungarn, og registreret i handelsregisteret i Budapest under nummeret Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., som har sit registrerede kontor på Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovenien, og registreret i handelsregisteret i Ljubljana under nummeret 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, et selskab, der er organiseret og eksisterer i henhold til lovgivningen i Belgien, og som har sit registrerede kontor på Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgien, og registreret i handelsregisteret i Belgien under nummeret 0406.024.281