Pogoji uporabe spletnega mesta ter orodja Toolbox

Ti pogoji uporabe spletnega mesta ter orodja Toolbox (v nadaljevanju »pravilnik«) je stopil v veljavo z objavo dne 28. februar 2019.

 1. OPREDELITVE

  Povezane storitve so storitve, ki so povezane z lokacijo (krajevno iskanje, prometne informacije, cena goriva, vremenske razmere ipd.), za katere je potrebna kakršna koli oblika povezave vaše naprave s spletom (dostop do podatkov prek SIM-kartice, povezave Bluetooth, brezžični dostop do interneta ali sprejem podatkov prek prometnega kanala ipd.).

  Vsebina pomeni zemljevide, interesne točke, 3D-vsebine, glasovno vodenje, jezikovne datoteke in drugo, z navigacijo povezano vsebino, ki jo je mogoče naložiti v napravo in uporabljati s programsko opremo.

  Naprava pomeni napravo, ki omogoča sprejem signala GPS, kot so:

  • osebne navigacijske naprave (imenovane tudi PND ali PNA);
  • pametni telefoni ali dlančniki (imenovani tudi PDA), vključno s pomnilniškimi karticami SD in drugimi pomnilniškimi napravami (na katerih je shranjena programska oprema ali vsebina);
  • mobilni telefoni, ki omogočajo sprejem signala GPS;
  • avtomobilski navigacijski sistemi;
  • osebni, prenosni ali tablični računalniki s funkcijo sprejema signala GPS;
  • osebni večpredstavnostni predvajalniki (imenovani tudi PMP) s funkcijo sprejema signala GPS.

  NNG pomeni podjetje NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, ki zagotavlja programsko opremo in izdelek.

  Sedež: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Madžarska
  Registrirano na sodišču: Regionalno sodišče v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék)
  Matična številka podjetja: Cg.01-09-891838
  Davčna številka: 13357845-2-44
  E-poštni naslov: info@naviextras.com
  Spletno mesto: www.nng.com

  Izdelek pomeni posodobitve, vsebine in spletne storitve.

  Spletno mesto pomeni https://mazda.welcome.naviextras.com/ in njegove poddomene.

  Programska oprema pomeni navigacijsko programsko opremo, ki jo uporablja naprava.

  Toolbox zajema brezplačno programsko orodje za osebne računalnike, ki se uporablja za prenašanje posodobitev in drugih izdelkov iz strežnikov podjetja NNG ter njihovo nalaganje v napravo.

  Posodobitve zajemajo posodobitve programske opreme, ki jih nudi proizvajalec naprave ali razvijalec programske opreme, in vsebujejo dodatne funkcije, nove različice vsebine ali popravke programske opreme.

  Uporabnik ali »vi« je registriran ali neregistriran obiskovalec spletnega mesta in/ali orodja Toolbox.

 2. UPORABA SPLETNEGA MESTA IN ORODJA TOOLBOX

  1. Namen tega dokumenta

   1. V tem dokumentu so opredeljeni pogoji uporabe spletnega mesta in orodja Toolbox. Prosimo, da ta določila in pogoje pozorno preberete.

   2. Če na kakršen koli način uporabljate spletno mesto in orodje Toolbox, velja, da se strinjate z vsemi pogoji in določili v tem dokumentu. Poleg tega se strinjate, da lahko po lastni presoji dopolnimo in/ali spremenimo vsebino tega dokumenta, ter da se z uporabo spletnega mesta in orodja Toolbox po datumu nastopa veljavnosti teh dopolnitev/sprememb strinjate, da boste upoštevali vse te popravke in dopolnitve. Priporočamo, da pogosto obiščete spletno mesto in orodje Toolbox in si ogledate najnovejše informacije.

   3. Če se ne strinjate s temi pogoji in določili, prosimo, da nemudoma prenehate uporabljati spletno mesto in orodje Toolbox.

  2. Upravljanje spletnega mesta in orodja Toolbox

   1. Spletno mesto in orodje Toolbox upravlja podjetje NNG.

  3. Storitve, ki jih zagotavlja spletno mesto in orodje Toolbox

   • Podrobni opisi posodobitev, elektronska dostava navigacijskih vsebin za uporabnike (prenos prek interneta).
   • Možnost nakupa ali prenosa izdelkov v vašo napravo.
   • Možnost naročanja na obvestila.
   • Podpora pri odpravljanju težav z razdelkom, kjer so na voljo pogosto zastavljena vprašanja in kontaktni podatki za stik s službo za pomoč strankam.
  4. Registracija v orodje Toolbox

   1. Registracija uporabnika

    Nekatere funkcije orodja Toolbox so na voljo samo registriranim uporabnikom. Za nakup posodobitev, vsebin ali storitev mora biti uporabnik registriran. Registracija je preprosta in brezplačna. Uporabnikovi osebni podatki bodo obdelani skladno z določili pravilnika o zasebnosti, ki je objavljen na spletnem mestu ali v orodju Toolbox.

    Drugim osebam ne razkrivajte svojega uporabniškega imena in/ali gesla in ne dovolite dostopa do orodja Toolbox z vašimi podatki za prijavo. S tem prevzemate vso odgovornost za vsako morebitno nepooblaščeno uporabo dodeljenega uporabniškega imena ali gesla.

    Svoj profil v orodju Toolbox (z vsemi svojimi osebnimi podatki) lahko kadar koli izbrišete.

  5. Vsebina, ki je na voljo na spletnem mestu in v orodju Toolbox

   1. Besedila, risbe in fotografije, ki so prikazane na spletnem mestu in v orodju Toolbox, imajo izključno informativni namen in se ne obravnavajo kot ponudba. Podjetje NNG ne daje nobenih zagotovil glede pravilnosti, točnosti, pravočasnosti ali popolnosti vsebin, ki so na voljo na spletnem mestu in v orodju Toolbox. Podjetje NNG si pridržuje pravico te informacije kadar koli spremeniti brez predhodnega obvestila. Informacije, ki so objavljene na spletnem mestu in v orodju Toolbox, se lahko nanašajo na izdelke, programe ali storitve, ki v vaši državi niso na voljo. Takšne navedbe ne pomenijo, da namerava podjetje NNG te izdelke, programe ali storitve ponuditi v vaši državi.

   2. Podjetje NNG ne odgovarja za kakršno koli posledično škodo, izpad dobička ali dodatne stroške oziroma kakršno koli škodo, ki izvira iz uporabe spletnega mesta ali orodja Toolbox. Prav tako ne odgovarja za morebitne lažne, nepravilne ali nepopolne vsebine.

  6. Obveznosti uporabnika

   1. Strinjate se, da ne boste posegali v delovanje, motili delovanja oziroma poskušali posegati v delovanje ali motiti delovanja spletnega mesta in orodja Toolbox in omrežij, ki so povezana z njima, ter da boste upoštevali vsa varnostna pravila.

   2. Uporabniki ne smejo v spletno mesto ali orodje Toolbox nalagati ali drugače objavljati nelegalnih vsebin (avtorsko zaščitenih vsebin oziroma vsebin, ki so nelegalne iz moralnih ali drugih razlogov).

  7. Omejevanje uporabniškega dostopa

   Podjetje NNG vam lahko kadar koli po lastni presoji omeji dostop do spletnega mesta ali orodja Toolbox ali katerega koli njunega dela, če je to primerno ali potrebno iz varnostnih ali poslovnih razlogov oziroma je posledica domnevnega suma kršitve teh pravil ali ukrep za varovanje intelektualne lastnine. Spletno mesto in orodje Toolbox vam prav tako lahko brez predhodnega obvestila in prevzemanja kakršne koli odgovornosti omeji dostop do nekaterih funkcij ali do delov oziroma celotnega spletnega mesta in orodja Toolbox. Podjetje NNG lahko brez predhodnega obvestila izbriše vsak uporabniški račun in/ali prekliče podatke za prijavo.

  8. Razpoložljivost spletnega mesta in orodja Toolbox

   Ne jamčimo, da bodo storitve spletnega mesta in orodja Toolbox dostopne 24 ur na dan in 7 dni na teden in pravilno delovale ves čas, si pa v razumni meri prizadevamo zagotoviti čim večjo dostopnost.