Amennyiben macOS-t használ és a jövőben frissíteni szeretné térképeit, töltse le most a legújabb OSX-szel kompatibilis Toolbox alkalmazást innen!

Letöltés


Az adatvédelmi szabályzat kivonata

Ez a dokumentum az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rövid összefoglalása. Az adatfeldolgozással kapcsolatban bővebb tudnivalókat a Szabályzat alább elérhető teljes verziójában talál. Tájékoztatjuk, hogy csak a Szabályzat teljes verziója tekinthető teljes és pontos információnak. Ennek a kivonatnak a célja pusztán a Szabályzat jobb megértésének elősegítése.

Az adatfeldolgozás célja Hozzáférés biztosítása azokhoz a tartalmakhoz és frissítésekhez, amelyekre a felhasználó jogosult, valamint lehetőség teremtése a Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban (vagy az NNG által biztosított egyéb csatornákon) való regisztrálás útján történő vásárlásra

A Szabályzat vonatkozó része: 1.4.2.
Együttműködés a partnerekkel, hogy tájékoztassuk a felhasználót azokról az elérhető tartalmakról és frissítésekről, amelyekre jogosult

A Szabályzat vonatkozó része: 2.4.2.
Hírlevelek küldése

A Szabályzat vonatkozó része: 2.4.3.
Adatkezelő
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
A feldolgozott adatok köre
 1. A felhasználó regisztrációjával kapcsolatosan feldolgozott adatok:
  • a felhasználó neve
  • a felhasználó e-mail-címe
  • ország
  • a felhasználó tevékenysége
 2. A felhasználó SD-kártyájának felismerésével kapcsolatosan feldolgozott adatok:
  • márka és típus a készülék azonosításához
  • SWID (az alvázszámból egy egyirányú kivonatoló függvénnyel létrehozott azonosító)
  • IMEI- (International Mobile Equipment Identity) szám
  • a szoftver verziószáma
  • az első használat időpontja (az az időpont, amikor a navigációs fejegység először fog GPS-jeleket)
  • alvázszám (VIN)
 • alvázszám (VIN)
 • az utolsó frissítés dátuma
 • a frissítés verziószáma
 • az első használat időpontja (az az időpont, amikor a navigációs fejegység először fog GPS-jeleket)
 • a térképgondozási (Mapcare) időszak kezdete és vége
 • a felhasználó neve
 • a felhasználó e-mail-címe
 • automatikus módon végzett adatfeldolgozás:
  • az elküldött hírlevelekhez kapcsolódó felhasználói tevékenységek (például hogy megnyitották-e az e-mailt, hányszor kattintott rá a címzett, és elolvasta-e a címzett a teljes e-mailt) és a sikertelen e-mail-küldések aránya
  • az azon a készüléken lévő operációs rendszer, amellyel a hírlevelet megnyitották, valamint annak verziószáma
  • a felhasználó által használt levelezőprogram típusa és verziószáma
  • a készülék típusa (beleértve a készülék gyártóját, azt, hogy a készülék telefonnak minősül-e, valamint a képernyőfelbontást)
  • a készülék IP-címe és a földrajzi helyzetével kapcsolatos (geolokációs) adatok (azaz az országra/régióra vonatkozó adatok)
Jogi alap
 • A felhasználó beleegyezése.
 • A felhasználó beleegyezése.
 • A felhasználó beleegyezése.
Az adatfeldolgozás időtartama
 • A frissítés elérhetőségi ideje alatt és amíg az NNG támogatást nyújt a termékre, illetve amíg a felhasználó nem törli a fiókját, vagy vissza nem vonja a beleegyezését.
 • A frissítés elérhetőségi ideje alatt és amíg az NNG támogatást nyújt a termékre, illetve amíg a felhasználó nem törli a fiókját, vagy vissza nem vonja a beleegyezését.
 • A frissítés elérhetőségi ideje alatt és amíg az NNG támogatást nyújt a termékre, illetve amíg a felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről.
Adatfeldolgozó

 • SalesForce.com
Adatátvitel
Az NNG a felhasználó következő adatait adhatja át az Európai Gazdasági Közösségen (EGK) belüli vagy az észak-amerikai régióbeli (azaz az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában lévő) partnernek, attól függően, hogy melyik területi webhelyen (EGK vagy Észak-Amerika) iratkozik fel a felhasználó, vagy milyen (EGK-beli vagy észak-amerikai) készüléket használ, amikor regisztrál/bejelentkezik a Toolbox alkalmazásba.

 • alvázszám (VIN)
 • az utolsó frissítés dátuma
 • a frissítés verziószáma
 • a térképgondozási (Mapcare) időszak vége

Az ilyen adatátvitel részletes leírását lásd jelen Szabályzat 2.4.2. pontjában.

Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) eredeti közzétételi dátuma: 2019. február 28. Az eredeti Szabályzat jelen módosításának közzétételi dátuma: 2019. november 30.

 1. MEGHATÁROZÁSOK

  Internetes szolgáltatások: konkrét helyhez kapcsolódó szolgáltatások (helyi keresés, forgalmi adatok, tüzelőanyagárak, időjárási adatok stb.), melyek igénybevételéhez valamilyen internetkapcsolat (SIM kártyán vagy Bluetooth-on keresztüli adathozzáférés, vezeték nélküli internetkapcsolat, TMC vevő stb.) szükséges a felhasználó készülékén.

  Tartalom: a felhasználó készülékére feltölthető és azon a szoftver segítségével használható térképek, hasznos helyekkel (angol eredetű betűszóval POI) kapcsolatos információk, 3D tartalmak, hanganyagok, nyelvi fájlok és más navigációs tartalmak.

  Süti (angol változatban is elterjedt nevén: cookie): a webkiszolgáló által a számítógép merevlemezén elhelyezett olyan kisméretű szövegfájl, amelyet a Webhely és a Toolbox az alább, az Adatvédelem című alfejezetben ismertetett módon használ.

  Készülék: a Partner által a járműbe beépített navigációs rendszerhez adott SD-kártya.

  Ingyenes termék: azok a frissítések, tartalmak és internetes szolgáltatások, amelyek használatára a felhasználó ingyenesen jogosult a térképgondozási (Mapcare) időszakban.

  Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

  Térképgondozási (Mapcare) időszak: az az időszak, amikor a felhasználó az ingyenes terméket elérheti (általában három év).

  NNG: az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft.

  Bejegyzett székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.
  Bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék
  Cégjegyzékszám: Cg.01-09-891838
  Adószám: 13357845-2-44
  E-mail-cím: unsubscribe@nng.com

  Partner: a Mazda céghez tartozó alábbi jogi személy:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Németország)

  Termék: a frissítések, tartalmak és internetes szolgáltatások gyűjtőneve. Szoftver: a felhasználó készülékén futó navigációs szoftver.

  Profilkészítés: a személyes adatok automatizált feldolgozása a 2.4.2.2. pontban leírtak szerint, hogy személyre szabott, őt érdeklő, a regisztrált készülékével kapcsolatos hírleveleket küldhessünk a felhasználónak, hogy javítsuk a felhasználói élményt és a felhasználók elégedettségét.

  Webhely: a https://mazda.welcome.naviextras.com/ webhely.

  Szoftver: a felhasználó készülékén futó navigációs szoftver.

  Toolbox: ingyenes szoftvereszköz Windows és OS X rendszerű számítógépekre; a frissítéseknek és a termékeknek az NNG kiszolgálóiról való letöltésére és a készülékre való feltöltésükre használható.

  Frissítések: a tartalom és a szoftver frissítései (bizonyos ideig ingyenesen, azt követően fizetés ellenében tölthetők le), amelyeket a készülék gyártója vagy a szoftver fejlesztője tesz elérhetővé, és amelyek új funkciókat, új tartalomváltozatokat vagy a szoftver ismert hibáinak javítását tartalmazzák.

  Felhasználó vagy „Ön”: a Webhely regisztrált látogatója, illetve a Toolbox regisztrált felhasználója.

  A felhasználó tevékenysége: a felhasználónak a felkeresett helyekkel kapcsolatos és viselkedési adatai (nyelvválasztás a Toolbox alkalmazásban/a Webhelyen, a bevásárlókosárba rakott termékek stb.), a Webhelyen való böngészési előzményei, a felhasználó alkalmazás- és webhelyhasználati mintái (a bejelentkezések gyakorisága és módja a csalásoknak, illetve a Toolbox/Webhely nem előírásszerű használatának kivizsgálása érdekében).

  Alvázszám (VIN, Vehicle Identification Number): a járművet egyedileg azonosító számsor.

 2. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

  1. A dokumentum célja

   A Szabályzat annak feltételeit ismerteti, hogy hogyan dolgozhatja fel a cég az adatok alanyának (a továbbiakban: felhasználó vagy Ön) személyes adatait. Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati feltételeket!

  2. Jelen dokumentum elérhetősége és frissítése

   Az NNG fenntartja a jogot jelen dokumentum bármikori, egyoldalú módosítására. A legújabb tudnivalók megismerése érdekében javasoljuk a Webhely és a Toolbox rendszeres időközönkénti felkeresését, de ha a Szabályzatban jelentős változtatásokat (pl. az adatfeldolgozás jogi alapja, a feldolgozott adatok köre, az adatfeldolgozó személye) hajtunk végre, mindenképpen értesítjük erről a felhasználókat.

  3. Adatkezelő

   1. A Webhely és a Toolbox által gyűjtött adatokat az NNG feldolgozza.

   2. A Toolbox által gyűjtött adatokhoz a következők férhetnek hozzá:

    • az NNG-nek az adatgyűjtésbe bevont alkalmazottai és vezetői
    • az NNG számítógépes rendszerének kezelésével és karbantartásával kapcsolatos különféle informatikai munkákat elvégző informatikusok az NNG-n belüli munkakörük részeként a Szabályzat rendeltetéséhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során
   3. A Szabályzat 2.4.2.2. pontjában felsorolt adatok tekintetében mind az NNG, mind a Partner adatkezelőnek minősül a 2.4.2.5. pontban leírtak szerint.

  4. Adatfeldolgozás

   1. A felhasználó által a Webhely- és a Toolbox-regisztráció során megadott adatok feldolgozása

    1. Az adatfeldolgozás célja

     1. Frissítések biztosítása

      Ha a felhasználó le szeretné tölteni vagy meg szeretné vásárolni a terméket, regisztrálnia kell a Toolbox alkalmazásban. A Toolbox alkalmazásban való regisztrációval a felhasználó egyértelműen és önként hozzájárul ahhoz, hogy az NNG jelen Szabályzat és az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban feldolgozza személyes adatait.

      A frissítés-végrehajtás feldolgozásnak menete a következő: a felhasználó kézzel eltávolíthatja az SD-kártyát a navigációs fejegységből. Az SD-kártya tartalmazza a frissítés végrehajtásához szükséges összes információt. A felhasználónak be kell helyeznie az SD-kártyát a számítógépbe, és el kell indítania a Mazda Toolbox alkalmazást. A Mazda Toolbox alkalmazás megvásárlásával a 2.4.1.2. b) pontban felsorolt információkat a Toolbox elküldi az NNG kiszolgálójára.

     2. A Webhelyen történő regisztráció kezelése és a felhasználó fiókjának karbantartása

      Ha a felhasználó le szeretne tölteni vagy meg szeretne vásárolni egy terméket, le kell töltenie a Toolbox alkalmazást a Webhelyen megadott hivatkozást használva, és regisztrálnia kell a Toolbox alkalmazásban.

    2. A felhasználónak a Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban való regisztráció, illetve a Toolbox használata során megadott adatai közül az alábbiakat dolgozzuk fel:

     1. A felhasználó regisztrációjával kapcsolatosan feldolgozott adatok:

      • a felhasználó neve
      • a felhasználó e-mail-címe
      • az állandó vagy ideiglenes tartózkodási helyéül szolgáló ország
      • a felhasználó tevékenysége
     2. A felhasználó SD-kártyájának felismerésével kapcsolatosan feldolgozott adatok:

      • márka és típus a készülék azonosításához
      • SWID (az alvázszámból egy egyirányú kivonatoló függvénnyel létrehozott azonosító)
      • IMEI- (International Mobile Equipment Identity) szám
      • a szoftver verziószáma
      • az első használat időpontja (az az időpont, amikor a navigációs fejegység először fog GPS-jeleket)
      • alvázszám (VIN)
    3. Az adatok feldolgozásának jogi alapja

     Az adatok feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (az EU általános adatvédelmi rendelete, GDPR) rendelkezéseivel és az összes helyi jogszabállyal összhangban történik.

     Az adatfeldolgozás jogi alapja az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) szakaszának a) pontja szerint a felhasználó egyértelmű hozzájárulása.

    4. Az adatfeldolgozás időtartama

     A Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban feltöltött személyes adatokat mindaddig megőrizzük, ameddig bármilyen frissítés vagy termék elérhető és amíg az NNG támogatást nyújt azokra, vagy ameddig a felhasználó nem törli a fiókját.

     A fentiek ellenére az NNG azonnal törli a felhasználó személyes adatait, ha a felhasználó azt kifejezetten kéri, vagy ha visszavonja a hozzájárulását, és az adatfeldolgozásnak érvényes nincs jogi alapja. Ha a felhasználó visszavonja a hozzájárulását, az nem érinti a beleegyezésével, még a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás törvényességét.

   2. Együttműködés a Partnerrel, hogy tájékoztassuk a felhasználót azokról az elérhető tartalmakról és frissítésekről, amelyekre jogosult

    1. Az adatfeldolgozás célja

     Az NNG az alábbi célból adja át a 2.4.2.2. pontban részletezett adatokat a partner számára:

     Gépkocsivásárlás után a felhasználó jogosult frissítések és új tartalom letöltésére: (i) a térképgondozási (Mapcare) időszak alatt további díjfizetés nélkül és (ii) a térképgondozási időszak után díjfizetés ellenében.

     Mivel műszaki oldalról az NNG a frissítés szállítója, bizonyos információknak csak az NNG van birtokában (pl. hogy a felhasználó frissítette-e már a tartalmat). Így, hogy a felhasználó jó minőségű szolgáltatást kaphasson, és olyan felhasználók ne kapjanak értesítést, akik már letöltötték az új tartalmat, az NNG átadja a 2.4.2.2. pontban részletezett adatokat a Partner számára. A Partner az átadott személyes adatokat arra használja, hogy a térképgondozási (Mapcare) időszak alatt és után tájékoztassa a felhasználót az új termékekről.

    2. A feldolgozott adatok köre

     Az NNG a következő adatokat adja át a partnernek:

     • alvázszám (VIN)
     • az utolsó frissítés dátuma
     • a frissítés verziószáma
     • az első használat időpontja (az az időpont, amikor a navigációs fejegység először fog GPS-jeleket)
     • a térképgondozási (Mapcare) időszak kezdete és vége

     Az NNG és a Partner vagy a Mazda csoporthoz tartozó vállalatok (a meghatározást lásd alább) rendelkeznek olyan adatbázissal, amely a Felhasználó tartózkodási helyéül szolgáló országtól függően (azaz ahol a készüléket értékesítették vagy regisztrálták) tartalmazza az összes érintett alvázszámot (VIN). A fenti adatokat (az utolsó frissítés dátuma, a frissítés verziószáma, kuponkód) az NNG rendszere állítja elő, és a két alvázszám-adatbázis összevetésével lehet kialakítani.

    3. Az adatok feldolgozásának jogi alapja

     Az adatok feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (az EU általános adatvédelmi rendelete, GDPR) rendelkezéseivel és az összes helyi jogszabállyal összhangban történik.

     Az adatfeldolgozás jogi alapja az EU általános adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) szakaszának a) pontja szerint a felhasználó egyértelmű hozzájárulása.

    4. Az adatfeldolgozás időtartama

     A Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban feltöltött személyes adatokat mindaddig megőrizzük, ameddig bármilyen frissítés vagy termék elérhető és amíg az NNG támogatást nyújt azokra, vagy ameddig a felhasználó nem törli a fiókját.

     A fentiek ellenére az NNG azonnal törli a felhasználó személyes adatait, ha a felhasználó azt kifejezetten kéri, vagy ha visszavonja a hozzájárulását, és az adatfeldolgozásnak érvényes nincs jogi alapja. Ha a felhasználó visszavonja a hozzájárulását, az nem érinti a beleegyezésével, még a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás törvényességét.

    5. Adatkezelőnek minősülő Partnerek

     1. A felhasználó személyes adatait a Partner (azaz a Mazda Europe) részére adjuk át, ha a Felhasználó az európai Webhelyen iratkozott fel, vagy európai készüléket használva regisztrálta magát a Toolbox alkalmazásban. A Partner a neki az NNG által átadott személyes adatok tekintetében adatkezelőként tevékenykedik. A Partner a Mazda csoporthoz tartozó vállalatok nevében, a Szabályzat A függelékében leírtak szerint dolgozza fel a személyes adatokat, és az EGK területén tárolja azokat. A Partner a Mazda csoport adott vállalatának adatfeldolgozójaként tevékenykedik, és megosztja a Felhasználó személyes adatait a Mazda csoportnak az A függelékben szereplő azon vállalatával, amely a Készüléket eredetileg értékesítette. Mindez annak érdekében történik, hogy a Felhasználó jó minőségű szolgáltatást kapjon, és megkapja a Készülékhez elérhető legfrissebb Tartalmat. Ezen adatfeldolgozás a Partner és a Mazda csoport adott vállalata közötti jogviszony alapján történik.

     2. A Partner a nekik átadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, és ezeket adatokat a saját adatvédelmi szabályzata (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/) előírásainak megfelelően dolgozza fel. A Partner által végzett adatfeldolgozással, azaz a személyes adatok Mazda csoporton belüli továbbküldésével jelen Szabályzat nem foglalkozik.

     3. Az NNG nem dolgozza fel és ezért nem felelős azon további adatokért, amelyeket a felhasználó a Partnernek vagy a Mazda csoport egyéb vállalatának a webhelyén található szolgáltatások használata során adott meg.

     4. A 2.4.2.2. pontban ismertetett személyes adatok átadása után a Partnerek a közvetlen felelősök ezen adatok feldolgozásáért. Amennyiben bármilyen panasz merülne fel az adatfeldolgozással kapcsolatban, ezen dátumtól fogva a felhasználónak közvetlenül a Partnernek kell jeleznie ezen panaszokat.

   3. A felhasználó által a hírlevélre feliratkozáskor megadott adatok feldolgozása

    1. Az adatfeldolgozás célja

     Az NNG hírlevelek küldésével tájékoztatja a felhasználót az új termékekről és az akciókról, illetve egyéb marketingtevékenységekről. Hogy személyre szabott, a regisztrált készülékével kapcsolatos hírleveleket küldhessünk a felhasználónak, és hogy javítsuk a felhasználói élményt és a felhasználók elégedettségét, az NNG profilkészítési technikákat használ a salesforce.com EMEA Limited mint adatfeldolgozó bevonásával, hogy információkat kapjon a felhasználó készülékéről, valamint annak földrajzi használati helyéről.

    2. A felhasználó feldolgozott személyes adatainak köre

     • a felhasználó neve
     • a felhasználó e-mail-címe

     A profilkészítési céllal feldolgozott adatok:

     • az elküldött e-mailhez kapcsolódó felhasználói tevékenységek (azaz hogy megnyitották-e az e-mailt, hányszor kattintott rá a címzett, és elolvasta-e a címzett a teljes e-mailt)
     • a sikertelen hírlevélküldések aránya a felhasználó részére
     • a készüléken lévő operációs rendszer és annak verziószáma
     • a felhasználó által használt levelezőprogram típusa és verziószáma
     • a készülék típusa (beleértve a készülék gyártóját, azt, hogy a készülék telefonnak minősül-e vagy sem, valamint a képernyőfelbontást)
     • IP-cím és a földrajzi helyzettel kapcsolatos (geolokációs) adatok (azaz az országra/régióra vonatkozó adatok)
    3. Az adatok feldolgozásának jogi alapja

     Az adatok feldolgozása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (az EU általános adatvédelmi rendelete, GDPR) rendelkezéseivel és az összes helyi jogszabállyal összhangban történik.

     Az adatok feldolgozásának jogi alapja:

     • a felhasználó egyértelmű hozzájárulása az adatvédelmi törvény 6. cikk (1) szakaszának a) pontja szerint és
     • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („reklámtörvény”) 6. cikkének (1) és (2) szakasza.

     A felhasználó a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazásban a megfelelő jelölőnégyzetet bejelölve tud feliratkozni az NNG hírlevelére. A felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését egy e-mailt küldve az NNG számára arról az e-mail-címről, amelyre nem szeretne a későbbiekben hírleveleket kapni, vagy hagyományos levelet küldve az NNG 1. fejezetben feltüntetett levelezési címére (székhelyének címére). A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben szereplő utasításokat követve is.

     Szeretnénk tájékoztatni, hogy a hírlevélről való leiratkozás nem érinti a beleegyezésével, még a visszavonás előtt végzett adatfeldolgozás törvényességét, és a hírlevélről való leiratkozás nem jelenti egyben a fiókja megszüntetését is.

    4. Az adatfeldolgozás időtartama és feliratkozás a hírlevélre

     1. A Webhelyen megadott és a Toolbox alkalmazással feltöltött személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg elérhető a készülékre kiadott frissítés és amíg az NNG támogatást nyújt a készülékre, vagy ameddig a felhasználó le nem iratkozik a hírlevélről.

     2. A felhasználó a Toolbox alkalmazásban tud feliratkozni az NNG hírlevelére. A megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével a felhasználó önként beleegyezik, hogy az NNG időnként hírlevelet küldjön neki. Az NNG személyre szabott hírleveleket is küldhet a felhasználó részére annak a jelen Szabályzattal összhangban feldolgozott adatai alapján.

     3. A felhasználó bármikor visszavonhatja beleegyezését egy e-mailt küldve az NNG számára arról az e-mail-címről, amelyre nem szeretne a későbbiekben hírleveleket kapni, vagy hagyományos levelet küldve az NNG 1. fejezetben feltüntetett levelezési címére. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélben szereplő utasításokat követve is.

     4. Az NNG bármikor, előzetes értesítés és mindenféle további felelősség és kötelezettség nélkül dönthet úgy, hogy nem küld több hírlevelet.

  5. Adatfeldolgozó

   1. A hírlevelek küldéséhez kapcsolódó adatfeldolgozás

    1. A felhasználóknak való hírlevélküldés érdekében az NNG együttműködik egy e-mailes piackutatási és reklámszolgáltatásokat nyújtó adatfeldolgozóval. Az adatfeldolgozó egy internetes rendszert (a továbbiakban: Rendszer) biztosít az NNG számára, amelyen keresztül az NNG kezelni tudja a felhasználóknak való hírlevélküldést. Az adatfeldolgozónak nincs hozzáférése az NNG által a Rendszerbe feltöltött tartalomhoz.

    2. A Rendszert az alábbi célokra használjuk a felhasználói tapasztalatok javítása érdekében:

     • a felhasználó személyes adatainak tárolása
     • e-mail küldése a felhasználók számára
     • az elküldött e-mailhez kapcsolódó felhasználói tevékenységek elemzése (különös tekintettel arra, hogy megnyitották-e az e-mailt, hányszor kattintott rá a címzett, és elolvasta-e a címzett a teljes e-mailt)
     • a sikertelen küldések arányának elemzése (pl. olyan esetekben, amikor az e-mail-cím érvénytelen, vagy az e-mailt a levelezőrendszer levélszemétnek minősíti)
     • adatok gyűjtése a felhasználó regisztrált készülékéről és annak földrajzi helyzetéről (a készüléken lévő operációs rendszer és annak verziószáma, a felhasználó által használt levelezőprogram típusa és verziószáma, a készülék típusa (beleértve a készülék gyártóját, azt, hogy a készülék telefonnak minősül-e vagy sem, valamint a képernyőfelbontást), a készülék IP-címe és a földrajzi helyzetével kapcsolatos (geolokációs) adatok (azaz az országra/régióra vonatkozó adatok))
    3. A felhasználónak a 2.4.3.2. pontban felsorolt adatait a Rendszerben és az NNG kiszolgálóin is tároljuk.

     Az NNG adatfeldolgozójának neve: salesforce.com EMEA Limited
     Az adatfeldolgozó címe: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Egyesült Királyság
     Webhely: https://www.salesforce.com
     Elérhetőségi adatai: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Sütik

   1. Az NNG ezennel tájékoztatja, hogy a Webhely és a Toolbox bizonyos részeinek letöltésekor a webkiszolgáló automatikusan kis adatfájlokat (ún. „sütiket” vagy angolul is elterjed nevükön cookie-kat) küld a felhasználó készülékére. Ezek az adatfájlok a magyar adatvédelmi törvény értelmében esetenként személyes adatnak minősülnek. Az adatfájlokra a Webhely és a Toolbox megfelelő működéséhez van szükség, és személyhez nem köthető adatokat gyűjtenek olyankor, amikor a felhasználó felkeresi a Webhelyet, vagy belép a Toolbox alkalmazásba.

   2. A felhasználó visszautasíthatja a sütik használatát eseti alapon, illetve a böngésző beállításaival teljesen letilthatja a sütik használatát. Ha szeretne többet megtudni a sütikről, keresse fel a következő webhelyet: https://www.youronlinechoices.eu/. Ha a felhasználó a sütik teljes letiltását választja, a Webhely egyes weblapjait nem tudja majd elérni, és a Toolbox egyes szolgáltatásai csak korlátozott mértékben fognak működni.

  7. A süti típusa A süti célja Az adatok feldolgozásának jogi alapja A sütik megőrzési időtartama
   Google Analytics A Webhely és a Toolbox a Google Analytics eszközt használva gyűjti és elemzi az arra vonatkozó adatokat, hogy hogyan használja a felhasználó a Webhelyet és a Toolbox alkalmazást. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy jelentéseket állítsunk össze, és javítsuk a Webhelyet és a Toolbox alkalmazást. Az adatok gyűjtése személyhez nem köthető formában történik, például hogy hányan használták a Webhelyet és a Toolbox alkalmazást, honnan érkeztek a felhasználók a Webhelyre és a Toolbox alkalmazásba, és mely weblapokat nézték meg a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazáson belül. Az így gyűjtött adatok alapján nem lehet eljutni a felhasználóhoz. A Google adatvédelmi szabályzatának megtekintéséhez kattintson ide. A felhasználó beleegyezése. A Google Analytics sütijei akkor jönnek létre, amikor a felhasználó felkeres egy olyan webhelyet, amelyre érvényes Google Analytics-követőkód van telepítve. A sütiket a felhasználó böngészője tárolja, a fenti dátumtól számított legfeljebb 2 évig. További tudnivalókért kattintson ide.
   Google AdWords (Google továbbreklámozás) A külső szolgáltatók, köztük a Google is, tárolják, ha egy felhasználó korábban már felkereste a Webhelyet vagy a Toolbox alkalmazást, és ezeket az információkat használják fel arra, hogy a Google partnereinek webhelyein megjelenítsék az NNG hirdetéseit a felhasználó számára.
   A Webhely és a Toolbox felkeresésekor a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) által készített egy vagy több sütit küldünk a felhasználó számítógépére, amely(ek) egyedileg azonosítja/azonosítják a felhasználó böngészőjét. A Google továbbreklámozó sütijeit a Google AdWords reklámrendszer használja. A Google sütijei emlékeznek arra, hogy a felhasználó hányszor kereste fel a Webhelyet vagy a Toolbox alkalmazást, valamint hogy milyen weblapokat nézett ott meg a Webhelyen vagy a Toolbox alkalmazással való böngészés során. A rögzített adatok tárolása személyhez nem köthető módon történik.

   A felhasználók a Google továbbreklámozó sütijeit a Google-hirdetések beállítása weblap sütik letiltására szolgáló lapján, a külső cégek sütijeit pedig a Network Advertising Initiative letiltási weblapján tilthatják le.
   A felhasználó beleegyezése. Az AdWords-sütik 90 nappal azután járnak le, hogy a felhasználó felkereste a Webhelyet vagy a Toolbox alkalmazást.
   További tudnivalókért kattintson ide.
   Munkamenet-azonosító A munkamenetsütik a felhasználó felismerését teszik lehetővé a Webhelyen és a Toolbox alkalmazásban.
   Erre a funkcióra a legjobb példa a Toolbox bevásárlókosár szolgáltatása. Amikor a felhasználó felkeres egy katalógusweblapot, és kiválaszt néhány terméket, a munkamenetsüti emlékszik arra, hogy miket választott ki, így a bevásárlókosárban lesznek a kiválasztott áruk, amikor fizetni szeretne.
   A felhasználó beleegyezése. Az adatokat az adott munkamenet végéig őrzi meg a rendszer. Azt követően az összegyűjtött adatok nem lesznek elérhetőek.
  8. Adatbiztonság

   1. Az NNG betart a személyes adatok biztonságára vonatkozó minden előírást, ezért az NNG és felhatalmazott adatfeldolgozója megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket foganatosít a személyes adatok védelmére, és megfelelő eljárási szabályokat alkalmaz az adatvédelmi törvény bizalmas adatkezelésre és az adatfeldolgozás biztonságára vonatkozó előírásainak betartása érdekében.

   2. Az adatfeldolgozó megfelel az adatbiztonság-kezelő rendszerekre (ISMS) vonatkozóan az ISO 27001 nemzetközi szabványban megadott követelményeknek és az ISO 27018 szabvány előírásainak. Az adatfeldolgozó egy független harmadik féltől kapta adatbiztonság-kezelő rendszerére az ISO 27001/27018 minősítést.

  9. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

   1. Az NNG-nek megadott személyes adatokkal szemben elvárás, hogy valósak, teljesek és minden szempontból pontosak legyenek. A felhasználó beleegyezik, hogy késedelem nélkül értesít bennünket a személyes adataiban beállt minden változásról az NNG-nek az 1. fejezetben megadott e-mail-címén.

   2. A felhasználó az alábbi jogokat gyakorolhatja az NNG adatkezelési tevékenységével kapcsolatban:

    • tájékoztatást kérhet személyes adatainak feldolgozásáról
    • kérheti személyes adatainak helyesbítését
    • kérheti személyes adatainak törlését vagy feldolgozásának korlátozását
    • kifogással élhet az NNG általi adatfeldolgozás ellen
    • kérheti az adatok hordozhatóvá tételét
   3. A Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni a vele kapcsolatos adatokról és az ezeken az NNG által végzett adatfeldolgozásról, különösen arról, milyen személyes adatokat tárol róla az NNG; arról, hogy milyen forrásokból szerezték be az adatait; az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és időtartamáról; ha személyes adatait az NNG másnak is átadja, ennek jogalapjáról, és hogy kiknek adja át; valamint a személyes adatait érintő minden adatvédelmi eseményről. Ehhez e-mailt kell küldenie az NNG e-mail-címére, vagy levelet a levelezési címére (székhelyének címére); mindkettő az 1. fejezetben van feltüntetve. Az NNG-nek a személyes adatok feldolgozásáról a kérés kézhezvétele után 1 hónapon belül írásban kell tájékoztatnia a felhasználót. A felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését is.

   4. A felhasználó kérheti az NNG által az EU általános adatvédelmi rendeletének 20. cikkében leírt feltételek betartásával feldolgozott személyes adatainak rendszerezett, általánosan használt és géppel olvasható formátumú másolatát is.

    A felhasználónak jogában áll átadni személyes adatait más adatkezelőnek, vagy ha ez műszakilag kivitelezhető, kérheti az NNG-t, hogy közvetlenül adja át személyes adatait más adatkezelőnek az EU általános adatvédelmi rendeletének 20. cikkében leírtak szerint.

   5. Ha személyes adatai pontatlanok, a felhasználó kérheti, hogy az NNG helyesbítse azokat, feltéve, hogy a helyes adatok az NNG rendelkezésére állnak.

   6. Személyes adatait kérésére a hatályos törvényekkel összhangban töröljük. Az adatok törlésére irányuló kérést az NNG 1.fejezetben feltüntetett e-mail-címén vagy levelezési címén (a székhely címén) kell megtenni. Az NNG-nek minden tárolt személyes adatot törölnie kell jelen Szabályzattal összhangban, eltüntetve a felhasználó személyes adatait, véglegesen és visszafordíthatatlan módon személyhez nem köthetővé téve azokat.

   7. Tájékoztatjuk, hogy adatait nem töröljük, ha azok feldolgozását megköveteli a törvény, vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében egyéb kivétel alá esnek.

   8. A felhasználónak az alábbi esetekben joga van kifogással élni az adatok NNG általi feldolgozásának korlátozása érdekében:

    1. A felhasználó úgy gondolja, hogy a feldolgozott adatok pontatlanok, annyi ideig, ameddig az NNG nem képes elvégezni a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

    2. A feldolgozás törvénytelen, és a felhasználó tiltakozik személyes adatainak törlése ellen – jogosult arra, hogy a törlés helyett személyes adatai felhasználásának korlátozását kérje.

    3. Az NNG-nek már nincs szüksége a felhasználó személyes adataira feldolgozás céljából, de a felhasználó azt kéri, hogy az NNG folytassa személyes adatainak feldolgozását, mert az jogigény megteremtését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

    4. A felhasználó tiltakozott a feldolgozás ellen, annyi ideig, ameddig meg nem történik annak igazolása, hogy az NNG jogalapja felülírja a felhasználóét.

   9. A felhasználónak bármikor joga van az itt ismertetett módon tiltakozni a vonatkozó törvények értelmében bizonyos feltételek alá eső személyes adatainak feldolgozása ellen, és külön tiltakozhat személyes adatainak közvetlen reklámcélokból való feldolgozása ellen, beleértve a profilkészítést is. Ebben az esetben az NNG a továbbiakban nem dolgozza fel a felhasználó személyes adatait, kivéve, ha az NNG a feldolgozásra vonatkozó olyan kötelező érvényű jogalapot mutat be, amely felülírja a felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos érdekeit, jogait és szabadságát, vagy ha az adatfeldolgozás jogigény megteremtését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

   10. A felhasználó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) nyújthat be panaszt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefonszám: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az állampolgársága vagy a tartózkodási helye szerinti adatvédelmi hatóságnál teheti meg ugyanezt.

   11. Ha jogait megsértették, az adatvédelmi törvény előírásai értelmében a panasz NAIH-hoz történő benyújtásától függetlenül bírósághoz is fordulhat. Az eljárás lefolytatása a felhasználó döntésétől függően indulhat a felhasználó állandó vagy ideiglenes lakcíme szerint illetékes bíróságon. Jogi eljárás kezdeményezése előtt érdemes lehet megbeszélni a panaszt az NNG-vel.

   12. A felhasználó jogait és jogorvoslati lehetőségeit az adatvédelmi törvény 15–21. szakasza részletesen szabályozza.

  10. Kapcsolat az NNG-vel

   Véleménye fontos számunkra. Ha valamilyen megjegyzése vagy kérdése van, vagy szeretne többet megtudni az NNG-nél végzett adatfeldolgozásról, küldjön egy e-mailt vagy levelet az NNG 1. fejezetben feltüntetett e-mail-címére vagy levelezési címére. A beküldött adatokat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk észszerű időn belül keresni fogja.

A függelék

A Mazda csoportba tartozó azon vállalatok, amelyek nevében a Partner megkapja és feldolgozza a személyes adatokat:

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, a német törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Németország, bejegyezve a Kölni Cégbíróságon, cégjegyzékszám: HRB 48377.
 2. Mazda Automobiles France SAS, a francia törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Franciaország, bejegyezve a Versailles-i Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 434 455 960.
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., a spanyol törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Spanyolország, bejegyezve a Madridi Cégbíróságon, cégjegyzékszám: Sección 8, Hoja 252860.
 4. Mazda Austria GmbH, az osztrák törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Ausztria, bejegyezve a Klagenfurti Cégbíróságon, cégjegyzékszám: FN 101538 x.
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., az olasz törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Olaszország, bejegyezve a Római Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 05916001000.
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, a portugál törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugália, bejegyezve a Lisszaboni Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 8623/1995-02-08.
 7. Mazda Suisse SA, a svájci törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Svájc, bejegyezve a Genfi Cégbíróságon, cégjegyzékszám: CH-660.0.443.980-3.
 8. Mazda Motors UK Ltd., az angol és walesi örvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Nagy-Britannia, bejegyezve a Birminghami Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 4212655.
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgium, bejegyezve a Mecheleni Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 0406.024.281.
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Dánia, bejegyezve a Koppenhágai Cégbíróságon, cégjegyzékszám: CVR-nr 10117615.
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Írország, bejegyezve a Dublini Cégbíróságon, cégjegyzékszám: Tax IE 9973602M.
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Hollandia, bejegyezve az Amszterdami Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 34292696.
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norvégia, bejegyezve a Brønnøysundi Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 986 632 212.
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Svédország, bejegyezve a Sundsvalli Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 516403-4919.
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Lengyelország, bejegyezve a Varsói Cégbíróságon, cégjegyzékszám: KRS N° 0000291999.
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Szlovákia, bejegyezve a Pozsonyi Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 36671207.
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, a Mazda Motor Logistics Europe NV egyik részlege, székhelye: Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Csehország, bejegyezve a Prágai Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 27594947.
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., székhelye: Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Horvátország, bejegyezve a Zágrábi Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 080169988.
 19. Mazda Motor Hungary Kft., székhelye: Infopark sétány 1., 1117 Budapest, Magyarország, bejegyezve a Budapesti Cégbíróságon, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-166159.
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., székhelye: Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Szlovénia, bejegyezve a Ljubljanai Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 5672040000.
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, a belga törvényeknek megfelelő szervezeti felépítésű és működésű vállalat, székhelye: Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgium, bejegyezve a Belga Cégbíróságon, cégjegyzékszám: 0406.024.281.